آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
سرانجام مذاكرات را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
تمديد مجدد
24.8%
توافق نهايي
39%
شكست مذاكرات
36.2%