آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
دولت یازدهم در کدام زمینه موفق عمل کرده است؟
اجتماعی
0.57%
اقتصادی
1.52%
سیاسی
10.93%
فرهنگی
0.38%
همه موارد
11.5%
هیچکدام
75.1%

پربحث ترین