آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
کدام گزینه را عامل اصلی ترغیب مردم به خرید «کالاهای ایرانی» می دانید؟
کاهش قیمت
11.36%
افزایش کیفیت
80.36%
تبلیغات درست
8.28%