آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
چرا مردم از دريافت يارانه انصراف ندادند؟
نياز مالي
34.05%
اعتماد كم به قوه مجريه
44.33%
ترس از افزايش تورم
21.63%