آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
با توجه به وقفه يك‌ساله؛ آيا نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها رضايت شما را جلب كرده‌است؟
بله
22.91%
خير
77.09%