آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
براي آزادسازي «مرزبانان ايراني» كدام راه كارآمدتر است؟
«اقدام» از سوي ايران
63.09%
ديپلماسي و مذاكره با اسلام‌آباد
21.64%
بهره‌گيري از سازمان‌هاي بين‌المللي
6.8%
استفاده از يك كشور ميانجيگر
8.47%