آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
دليل واريز نشدن يارانه خردادماه را چه مي‌دانيد؟
زمينه چيني براي حذف كامل يارانه
63.86%
تكميل حذف يارانه پردرآمدها
8.58%
كمبود اعتبار و تاخير چند روزه
27.56%