آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
در صورت مرگ پادشاه سعودي آيا عربستان بي ثبات مي‌شود؟
بله
49.43%
خير
23.71%
تاثيري ندارد
26.87%