آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
دليل افزايش قيمت دلار را چه مي‌دانيد؟
كاهش قيمت نفت
14.58%
ابهام در مذاكرات هسته‌اي
20.67%
كسري بودجه و دخالت دولت
14.9%
سوداگري دلالان ارز
9.29%
انتظارات تورمي و نقدينگي سرگردان
6.25%
ناتواني دولت در كنترل بازار ارز
34.29%