آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
در صورتي كه رئيس‌جمهور امريكا قانون تحريم‌هاي ده‌ساله ايران را امضاء كند ايران بايد چه واكنشي داشته باشد؟
تمديد تحريم‌ها نقض برجام نيست و ايران نبايد واكنشي نشان بدهد
17.55%
برجام را تمام شده تلقي كند و فعاليت‌هاي هسته‌اي را از سر بگيرد
50.49%
در واكنشي متناسب، بخشي از فعاليت‌هاي هسته‌اي را از سر بگيرد
31.95%

پربحث ترین