آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
با توجه به اجرايي شدن توافق ژنو، به نظر شما ايران و 1+5 به «توافق گام نهايي» مي رسند؟
بله
45.86%
خير
54.14%