آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظرسنجی
آرشیو نظر سنجی
نتيجه مذاكرات هسته‌اي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
توافق مي‌شود
23.89%
تمديد مي‌شود
76.11%