تاریخ و باستان‌شناسی
آزمایش‌های ژنتیک نشان می‌دهد که انسان‌های شکارچی - گردآورنده که حدود ۷ هزار سال پیش در بخش‌های جنوبی اروپا زندگی می‌کردند از نظر ظاهر، ترکیب بسیار غیرمعمولی داشتند. ظاهراً تغییرات در رنگ پوست و موی انسان‌های باستانی اروپا بسیار دیرتر از آنچه تصور می‌شد، روی داده است
باستان‌شناسان عقیده دارند این یافته‌ها بقایای دودمان سلطنتی شیا (Xia) هستند که بسیاری از تاریخ‌دانان آن را تنها یک اسطوره می‌دانند.