انقلاب اسلامی
کمیته‌های انقلاب اسلامی در قامت نخستین نهاد حافظ امنیت
نگاه امام‌خمینی به برقراری نظم و امنیت در جامعه آن روز نشان از ژرف‌نگری رهبر انقلاب دارد. امام به این مهم توجه داشت که بقای انقلاب اسلامی از راه وجود نیرویی از جنس آن امکان‌پذیر است، وگرنه براساس تجربیات مشابه، نیرو‌های غیرمتجانس با نهضت می‌توانند به آن آسیب‌زده و حتی زمینه‌ساز براندازی گردند. هم از این روی معتقد بود که انقلابیون خود باید امنیت محلات را حفظ و صیانت کنند
«دولت موقت، چند و، چون دور افتادن از رهبر و مردم» در آیینه روایت‌ها و تحلیل‌ها
در حوزه سیاست خارجی، نخستین رویکرد مسئله‌ساز دولت موقت و نخست‌وزیر آن علاقه شدید به حفظ رابطه با امریکا بود، امری که بعد‌ها مورد اذعان آنان و همچنین طرف مقابل نیز قرار گرفت. این در شرایطی بود که هرلحظه احتمال دخالت امریکا برای براندازی انقلاب اسلامی، بیشتر و بیشتر می‌شد و علائمی نیز از این امر وجود داشت