سیاست - گام دوم انقلاب
گام دوم انقلاب
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۱۰)
ممکن است ملتی از منظر امکانات و تسهیلات اولیه زندگی در مضیقه باشد، اما حس افتخار، باور به خود و عزت در میانشان به مثابه حسی هویت‌بخش و مشترک وجود داشته باشد. ایران در زمان هشت سال جنگ تحمیلی، اینچنین روز‌هایی را سپری می‌کرد. در آن زمان، مردم ایران‌زمین با رژیمی می‌جنگیدند که تمام دنیا از آن پشتیبانی می‌کرد.
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۹)
در طول تاریخ مخالفان اسلام راستین با طرح اسلام‌های دروغین همواره درصدد مقابله با اسلام بوده‌اند. طرح «اسلام خلافتی» به جای «اسلام نبوی» بعد از رحلت پیامبر (ص) یکی از این نمونه‌هاست
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۸)
در معناشناسی واژه انقلاب- که از ریشه «قلب» گرفته شده- دگرگون شدن، زیرورو شدن و واژگون شدن (۱)، دال مرکزی این مفهوم است. کاربست این مفهوم در ابعاد سیاسی- اجتماعی پدیده «انقلاب»، ناظر به دگرگون شدن بسیاری از مفاهیم، سازوکار‌ها و نهاد‌های موجود است و شاید بتوان این دگرگونی در ساحات گوناگون را با تعبیر «دگرگونی هویتی» خلاصه کرد.
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۷)
«گذشته چراغ راه آینده است» این جمله‌ای است که بار‌ها و بار‌ها آن را شنیده‌ایم و البته از جمله مهم‌ترین دلایلی است که با استناد به آن، تاریخ می‌خوانیم. اگر به‌واقع گذشته چراغ راه آینده باشد، این سؤال مهم به میان می‌آید که از این گذشته چه نکاتی را برای آینده آموخته‌ایم؟
مروری بر دستاورد‌های چهل ساله انقلاب اسلامی ایران بر اساس آمار‌های بین‌المللی
پیشرفت‌ها و دستاورد‌های ایران اسلامی در چهار دهه گذشته بنا بر آمار‌های بین‌المللی نشانگر موفقیت‌های جمهوری اسلامی به رغم همه مشکلات و کمبودهاست. برای آشنایی بیشتر با دستاورد‌های غرورآفرین ملت مسلمان ایران، کتابی تحت عنوان «صعود چهل ساله»، کـه ثمـره تـلاش نزدیـک ۷۰ نفـر از نخبـگان حـوزوی و دانشــگاهی و مطالعــه بیــش از ۱۷ هــزار ســاعت اســت، از سوی انتشارات آستان قدس رضوی منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۶)
یکی از خصایل انسان‌های برجسته در جوامع بشری، جمع میان اضداد است، مثلاً تعبیری که قرآن کریم در مورد رسول خدا (ص) و یاران ایشان به کار برده، می‌فرماید: «مُحمدٌ رسُولُ الله والذین معهُ أشداءُ علی الْکفار رُحماءُ بینهُمْ» (۱)، نمونه‌ای بارز از چنین خصلتی است و نشان از بشری دارد که جامع اضداد است، در مقابل کفار، شدید و خشن و در همان زمان، در میان مؤمنان، رحیم و مهربان است و هر کدام از نقیضین را به وقت خود و در سر جایش استفاده می‌کند.
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۵)
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی برآمده از آن ماحصل اجتهاد پویای اسلامی و تجربه‌ای تاریخی به در ازای ۱۴۰۰ سال است. اندوخته‌هایی از پیروزی و شکست از صدر اسلام و در تاریخ معاصر کشور که ذهن یک فیلسوف و فقیه زمان‌شناس و مدیر را در قامت مرجعی جامع‌الشرایط برانگیخت و در درک متقابل رهبری و مردم به انقلاب‌اسلامی منجر شد.
قدم به قدم با بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (۴)
نظریه نظام انقلابی ترکیب مفهومی نسبتاً نوپدید در ساحت ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب‌اسلامی و نیاز به بازتولید نشاط، فهم و عمل انقلابی ایجاب می‌کند تا مرکز مفهومی نظام اسلامی یعنی «ولی فقیه» برای حراست از مغز معنایی جمهوری اسلامی، ادبیاتی اصیل و واقعی در این حوزه تولید کند. این ادبیات تولیدی است که می‌تواند در صورت نشر، گفتمان‌سازی کند و حوزه‌های مرتبط با زبان را به خصوص در مفاهیم انسانی، سیاسی و اجتماعی از سیطره ادبیات لیبرال و نئولیبرال نجات دهد.