تاریخ - اخبار کلی
اخبار کلی
«زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی، در قامت یک پدر» در گفت‌وشنود با حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن علوی گرگانی
در روز‌هایی که بر ما سپری گشت، از اربعین رحلت عالم ربانی و مرجع عالی مقام، زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی سیدمحمدعلی علوی گرگانی عبور کردیم. از این روی و در بازخوانی فراز‌هایی از حیات علمی و عملی آن بزرگ، با فرزند ارجمندش جناب حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن علوی گرگانی، گفت‌وشنودی انجام داده‌ایم که نتیجه آن در پی می‌آید. امید آنکه تاریخ‌پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.
پیدایش سازمان موسوم به مجاهدین خلق، در آیینه یک پژوهش نو انتشار
اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، بخشی از سومین مجلد از مجموعه نهضت امام خمینی، تألیف حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی است که به صورت جداگانه نشر یافته است. در این مجلد داستان برآمدن و فعالیت سازمان موسوم به مجاهدین خلق، مورد خوانش و تحلیل قرار گرفته است
بنی‌صدر و درس تجربه‌ای که نیاموخت!
اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، نقدی است بر خاطرات ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که در خارج از کشور و تحت عنوان «درس تجربه» منتشر شد. این کتاب توسط عباس سلیمی نمین تاریخ پژوه معاصر تألیف شده و دفتر مطالعات و تبیین تاریخ ایران به انتشار آن همت گماشته است
نظری مختصر به چند و، چون تحریف فردوسی و شاهنامه او در دوره پهلوی
کشور استعمارگر انگلیس، پس از سلطه بر بخش‌های زیادی از کشور‌های غرب و جنوب شرق آسیا، سیاست تحقیر اقوام و ملل کشور‌های تحت سلطه را در پیش گرفت
دکتر حسین محبوبی اردکانی در آیینه یک اثر نوانتشار
نسبت پهلوی‌ها با عشایر ایران، در آیینه روایت‌ها و تحلیل‌ها
پهلوی اول به پشیبانی دولت انگلستان، در آغاز پیدایش خویش، از در ستیز با عشایر درآمد. این مواجهه خونین، در دوران حاکمیت فرزندش نیز تداوم یافت و به یکی از رویکرد‌های دائمی این سلسله مبدل گشت. روز‌هایی که بر ما می‌گذرد، سالروز تهاجم پهلوی دوم به عشایر فارس است که خوانش پیشینه این رویداد را بهنگام می‌سازد. مقال پی‌آمده، در باب این موضوع به نگارش درآمده است و مستندات آن نیز بر تارنمای پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر وجود دارد. امید آنکه تاریخ‌پژوهان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول‌آید.
زائر خضرخان اهرمی در آیینه یک اثر نو انتشار
سیره علمی و عملی زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی سیدعزالدین حسینی زنجانی در آیینه یاد‌ها و یادمان‌ها
روز‌هایی که بر ما می‌گذرد، تداعی‌گر سالروز رحلت عالم عامل و اندیشمند فرزانه، زنده‌یاد آیت‌الله‌العظمی سیدعزالدین حسینی زنجانی است. هم از این روی و در نکوداشت کارنامه آن بزرگ در عرصه علم و عمل و نیز حمایت مستمر از نظام اسلامی و رهبری معظم آن، سیره او را در آیینه روایت تنی چند از معاشران بازخوانده‌ایم. امید آنکه عموم علاقه‌مندان را، مفید و مقبول آید.
«انقلاب فرهنگی، بستر‌ها و پیامد‌ها در آیینه یک بازخوانی تاریخی» در گفت‌و‌شنود با قاسم تبریزی- بخش پایانی
آغازین بخش از این گفت‌و‌شنود را روزگذشته از نظر گذراندید. اینک واپسین بخش از آن در پی می‌آید. امید آنکه مفید آید.
دکتر قیصر امین‌پور در آیینه یک اثر نو انتشار
در میان نسل شاعران انقلاب اسلامی، نام دکتر قیصر امین‌پور بس شاخص و در خور اعتناست. این امر به دلیل عمق و محتوای ارجمند آثاری است که این ادیب نامور فراهم آورده است.