تاریخ - اخبار کلی
اخبار کلی
نکته‌ای مغفول در بازخوانی ماجرای قیام تاریخی ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱
آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی به نیکی دریافت که تهدیدات قوام بیش از هرکس متوجه اوست و احیاناً می‌دانست که این آخرین رویارویی او با قوامِ فرتوت است. او در مواجهه‌ای مقتدرانه با ارعاب جناب اشرف، به دو اقدام سیاسی دست زد؛ یکی صدور اعلامیه علیه قوام و دیگری برگزاری مصاحبه‌ای مطبوعاتی که طی آن بر انبار باروت خشم و حساسیت عمومی کبریت کشید!
نظری بر اثر تاریخی- پژوهشی «قلمرو اندیشه آل‌احمد»
مروری برادوار گوناگون سیاست ورزی احمد قوام از آغاز تا فرجام
اما رفتارشناسی قوام در عرصه قدرت، تفاوت‌های آشکاری هم با اسلاف خود دارد که ناشی از قرار گرفتن در دوره‌ای به شدت بحرانی و ورود ایران به عرصه خطیر و سرنوشت‌ساز و پرچالش و کشاکش گذار تاریخی از سنت به مدرنیته است
نظری بر اثر پژوهشی «تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات آیت‌الله خادمی»
به بهانه سالروز آغاز نخست‌وزیری امیر اسدالله علم
روز‌های اکنون، تداعی‌گر آغاز نخست‌وزیری اسدالله خان امیرقاینات معروف به اسدالله علم است. او از جنبه‌های گوناگون شخصیتی در خور مطالعه است، به ویژه از لحاظ یادداشت‌هایی که طی آن خلقیات خود وی و شاه را گزارش کرده است.
«رفتارشناسی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانبی در قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱» در گفت وشنود با مهندس سید ابوالحسن کاشانی
قوام در همان یکی دو روز اول نخست‌وزیری خود می‌دانست که خطرناک‌ترین و مهم‌ترین مخالف او، آیت‌الله کاشانی است و این نکته، از اعلامیه‌ای که با آن الفاظ شداد و غلاظ منتشر کرد و البته خودش هم آن را ننوشته و بنا بر قولی مورخ‌الدوله سپهر برایش نوشته بود، کاملا مشخص است
«آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی و فراز و فرود‌های تعامل با مشروطیت» در گفت‌وشنود با دکتر موسی فقیه‌حقانی
واقعیت امر این است که مرحوم آیت‌الله بهبهانی با انگیزه شخصی وارد نهضت مشروطه شد و سپس از مرحوم آیت‌الله سیدمحمد طباطبایی خواست در این جریان با او همراهی کند
حاشیه‌ای بر انتشار اثر تاریخی- پژوهشی «اخوان‌المسلمین چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین کتاب درباره تاریخ، رهبری و عملکرد اخوان‌المسلمین مصر برای شناخت برنامه و اهداف این سازمان، ترجمه و منتشر ساختم که باز مورد توجه و استقبال عموم علاقه‌مندان به مسائل جهان اسلام و تاریخ حرکت‌های اسلامی معاصر قرار گرفت
هماره با این ادعا همدلی کرده ام که صاحبان نام‌های بزرگ و القاب پر طمطراق در تاریخ، گاه پایشان به چاله‌هایی می‌رود که به همان نسبت بزرگ است و عمیق و گاه کشنده! این قلم احمد قوام-که شصت و هفت سال پیش در چنین روز‌هایی، به دشوارترین مصاف دوران حیات خویش گام نهاد-را در زمره این جماعت می‌بیند
به بهانه بازنشر یادنامه شهید «عبدالحمید دیالمه»