بهترین وکیل کیست؟
کد خبر: 1040044
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004MYu
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۶
از روزیکه به كانون وکلاء قدم گذارده ام و به عضویت کانون پذیرفته شده و جامه وکالت در برکرده ام، پیوسته با مفهوم غلطی که از وظیفه واقعی وکیل مدافع و شأن و منزلت او در ذهن مردم نقش بسته روبرو بوده ام.

در صورتی که طلاق از جانب مرد یا به درخواست زن باشد، هر کدام از زوجین نخست به دادگاه رجوع سپس درخواست وکیل کرده و دادگاه پس از طی مراحل گفته شده، موضوع را به داوری ارجاع میدهد.

برای درخواست وکیل   اینجا  کلیک کنید موسسه حقوقی دادورزیار آماده خدمت رسانی به شماست  اما در صورتی که طلاق از جانب مرد مطرح شده باشد، پس از اتمام مرحله ی داوری، گواهی عدم امکان سازش صادر میشود و پس از آن برای اجرای صیغۀ طلاق و ثبت آن، بایستی به دفترخانۀ رسمی ازدواج و طلاق مراجعه شود و دفترخانه پس از پرداخت مطالبات زن از سوی مرد اعم از مهر، نفقه و جهیزیه، صیغۀ طلاق را جاری کرده و آن را به ثبت می رساند

بهترین وکیل کیست ؟

حال اگر زن، متقاضی طلاق باشد، دادگاه پس از انجام مرحلۀ داوری، به جای گواهی عدم امکان سازش، حکم طلاق (حکم الزام زوج به طلاق) صادر می کند. البته عده ای بر این نظرند که در این مورد نیز دادگاه نخست، گواهی عدم امکان سازش صادر میکند و موضوع را به اطلاع زوج میرساند و در صورت امتناع زوج از طلاق زوجه حکم الزام زوج به طلاق صادر میشود. در هر حال مطابق قسمت اخیر مادۀ ۲۹ قانون حمایت از خانواده، زوجه میتواند تقاضای طلاق نموده و بدون صرف نظر کردن از حقوق مالی خویش ( از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه و اجرت المثل ) تقاضای رأی طلاق را نماید و پس از آن، برای مطالبۀ حقوق خود، از طریق اجرای احکام دادگستری اقدام نماید؛ البته در طلاق به درخواست زن، به وی نحله تعلق نمیگیرد و چنانچه طلاق، خلع باشد، زن در ایام عده نفقه ندارد، مگر اینکه باردار باشد که در این صورت تا زمان وضع حمل، مرد موظف به پرداخت نفقه می باشد.

بنابراین همانطور که اشاره کردیم، ثبت طلاق موکول به تأدیۀ حقوق مالی زوجه می باشد. اما طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت میشود.

 بعضی از زنان و مردان تصور میکنند برای انجام طلاق میتوانند مستقیماً به دفتر رسمی،   مراجعه و درخواست ثبت آن را بنمایند. اما واقعیت این است که مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده، طرفین ابتدا باید دادگاه خانواده مراجعه کنند تا پس از طی تشریفات قانونی از سوی دادگاه، گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر شود

بهترین وکیل کیست ؟

 

عدم سازش هنگام طلاق

همانطور که گفتیم گواهی عدم امکان سازش دارای دو مهلت سه ماهه است :

۱-  سه ماه فرصت جهت تسلیم آن به دفترخانه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی.

۲- سه ماه فرصت جهت حضور برای اجرای صیغه طلاق از تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه.

اصل در طلاق، رجعی بودن است و طلاق بائن استثناء است. طلاق توافقی بنابر رویه موجود، معمولاً از نوع طلاق خُلع و یا مبارات است و همچنین طلاق از جانب زوجه، طلاق بائن به حساب می آید، لیکن طلاقی که از جانب زوج تقاضا شده است طلاق رجعی می باشد.  در طلاق رجعی چنانچه پس از سپری شدن عده (سه ماه و ده روز ) زوج یا زوجه از امضای صورتجلسه که حاکی از اجرای صیغه طلاق می باشد، امتناع کنند، با اذن حاکم طلاق ثبت خواهد شد.

نکته دیگر در خصوص طلاق رجعی این است که در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط، جاری و مراتب صورتجلسه می شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عدّه است؛ مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد.

مراحل درخواست طلاق از طرف زن در دوران عقد

 چه در دوران عقد و چه دوران زندگی زناشویی  به چگونگی درخواست طلاق از طرف زن   راحتی منجر به طلاق نمی شود چون در حقوق ایران حق طلاق با مرد است حال اگر زن در دوران عقد بنا به هر دلیلی که ممکنه دلایل مندرج در قانون باشد که زن با استناد به این موارد می تواند دادخواست طلاق بدهد مواردی از قبیل مواد ۱۲ گانه مندرج در عقد نامه مانند اعتیاد مرد – حکم محکومیت مرد به حبس از ۵ سال به بالا – بداخلاقی و بد رفتاری مرد .

موارد دیگر که زن بااستناد به این موارد می تواند متقاضی طلاق در دوران عقد باشد و همچنین اگر زن از طرف مرد وکالت در طلاق داشته باشد . در غیر این موارد دادخواست طلاق از طرف زن به راحتی منجر به ثبت واقعه طلاق نمی شود . بخصوص اگر مرد راضی به طلاق نباشد که در نهایت بعد از گذشت مدت زمان طولانی و عدم رضایت زن برای انصراف از طلاق در نهایت دادگاه حکم طلاق را صادر می نماید    هم بدین صورت است که زن با مراجعه به دفتر الکترونیکی  و همراه داشتن شناسنامه ، کارت ملی و سند ازدواج دادخواست طلاق خود را ثبت می نماید و سپس این دادخواست به شعبه ای از دادگاه خانواده فرستاده می شود که این دادگاه هم می تواند دادگاه محل اقامت زوج باشد و هم دادگاه محل اقامت زوجه.

به خوبی متوجه این نکته هستم که وقتی مردم از فن دفاع صحبت میکنند منظورشان دفاع در دادگاه‌هاست و غالباً نقطه اوج دادرسی یعنی همان جلسات دادگاه و مدافعات جزائی را در نظر می آورند. لیکن منظور من از این مقاله آن است که فن دفاع را از دیدگاه بالاترو بازتری مورد بحث قرار دهم. چه به گمانم فن دفاع منحصر به امور قضائی نیست. البته دفاع در دادگاه‌ها حائز اهمیت خاصی است زیرا دادگا ه ها مهمترین موقعیت و محل برای بکار بردن هنردفاع، و نشان دادن مهارت و استعداد وکیل، بشمار می آیند؛ با این همه نباید فراموش کرد که فن دفاع در تمام شئون زندگی روزمره مورد استفاده قرار میگیرد. در پارلمان، در کلیسا و حتی در کوچه و بازار و هرجا که زن و مرد برای شنیدن سخن دیگران اجتماع میکنند و نیز هرجا که سخنران با طرح موضوع و مطلبی سعی دارد

سخنانش مرتبت قبول یابند، در واقع هنر دفاع از نظریات خود، وفن اقناع دیگران، را به کار می بندد. دراین خلاصه نیز از مهمترین عوامل دفاع چه در دادگاه وچه درخارج دادگاه، که همیشه مورد استفاده قرار میگیرد، سخن خواهم گفت. این عامل مهم دفاع همان فن جلب و جذب دیگران، ویا فن اقناع نام دارد. و قبل از ورود در این مبحث این نکته نا گفته نماند که من خود نیز میدانم که غالب مردم قانون را امری پیچیده و مبهم واسرارآمیز میپندارند ونیز به خوبی واقفم که مردم علیه وكلاء یک نوع سابقه ذهنی غلط و زعم باطل دارند وبی جهت قبل از بررسی احوال آنان قضاوت باطلی نسبت به وکلاء روا میدارند و با آنکه بدانم بیرون کشیدن این نظریه غلط از مغز مردم امکان پذیر نیست مع هذا بر خود واجب میشمارم که تا سر حد امکان کوشش خود را در این راه به عمل آورم، شاید سوء ظن مردم برطرف گردد.

از روزیکه به كانون وکلاء قدم گذارده ام وبه عضویت کانون پذیرفته شده وجامه وکالت در برکرده ام، پیوسته با مفهوم غلطی که از وظیفه واقعی وکیل مدافع و شأن و منزلت او در ذهن مردم نقش بسته روبرو بوده ام؛ هیچیک از اعضاء کانون وکلا را نمیتوان یافت که تاکنون با این سئوال کهنه قدیمی وخودمانی روبرو نشده باشد و از او سئوال نکرده باشند که   

این سوال در آتن ودر زمان دموستنس وجود داشته و در دوران سیسرو نیز به کار میرفته. در عصر حاضر نیز در هر فرصتی مرتبا تکرار میشود و با آنکه قاضی کراهستون در دعوای کرکونل، وارسكین،  وکیل زبردست و کار آزموده مشهور، درمحاكمه تومهين؛ و نیز مردان بزرگی مانند دکتر جانسون پاسخ این سوال را داده اند، مع هذا هنوز که هنوز است این گمان باطل عليه وكلاء پا برجاست و تا کنون از صفحه ذهن مردم زدوده نشده است. برای یک مرد معمولی اجتماع فوق العاده عجیب و غریب و نامأنوس مینماید که شخصیتی با چنان استقلال و تمامیت چون وکیل دادگستری با چنان مقام و منزلتی در اجتماع، و با علم و اطلاع از اینکه کسی مرتكب جرمی شده، از او دفاع مینماید وحق الزحمه ای برای این عمل خود دریافت میکند .

مردم میگویند چگونه ممکن است وکیل دادگستری، با وجود دلائل متقنی که با حقیقت تطبیق میکند، در مقام معارضه ومقابله برآید؛ و درصدد باشد آن دلائل را رد کند، وي یا سعی کند که بدترین دلائل را بهترین جلوه دهد. باری اتهامی که علیه وكلاء وجود دارد این است که وکلاء درانجام وظائف خود یکرنگ و یک رو نیستند و در انجام وظائف شغلی خود نمیتوانند راست و درست و ظاهر و باطن یکی باشند. بنظر آنها، وبنا بر استدلال ومنطق آنها، افراد معمولی کاری را قبول میکنند و در صدد انجام آن بر می آیند زیرا که به آن کار معتقدند، ولی وکلاء دادگستری تعهد انجام امر و دفاع از اشخاصی را بعهده میگیرند زیرا برای انجام آن پول واجرت دریافت میکنند، و کاری به صحت وسقم قضیه ندارند، وممكن است به انجام آن نیز مؤمن نباشند.

  وکیل متخصص

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک وکیل خوب را می‌توان تخصص او دانست. امروزه تمام کارها تخصصی‌تر شه و کیفیت خدمات قابل ارائه در تمام رشته‌های علمی، به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرده است. همواره می‌بینیم که مردم در مواجهه با بیماری و کسالت‌های جدی، به دنبال پزشک متخصص یا فوق تخصص می‌گردند. همین موضوع در مسائل دیگر هم قابل مشاهده است: امروزه حتی صافکاری ماشین‌های مختلف توسط افراد مختلف انجام می‌شود و پخت غذاهای ملل گوناگون هم بطور تخصصی انجام می‌شود. با این حال، متاسفانه وکالت که حرفه‌ای بسیار دقیق و پیچیده محسوب می‌شود در ایران به شکل عمومی و غیر تخصصی انجام می‌شود. عامه مردم وکالت در هر امر حقوقی را در صلاحیت هر وکیل پایه یک دادگستری می‌دانند و متاسفانه وکلای دادگستری هم دست رد به سینه پرونده‌هایی که در تخصص آن‌ها نیست نمی‌زنند.

بنظر ما یکی از مهم‌ترین معیارهایی که در انتخاب یک وکیل خوب باید لحاظ شود، تخصص و آگاهی علمی ویژه در موضوع است. امروزه گرایش‌های حقوقی در مقطع کارشناسی ارشد از مرز 15 گرایش گذشته و فازغ‌التحصیلان مقطع دکتری دانشکده‌های حقوق، هر کدام در یک موضوع ویژه تخصص بسیار ویژه‌ای پیدا می‌کنند. به شما پیشنهاد می‌کنیم در انتخاب وکیل، یکی از معیارهای خود را تحصیلات و تخصص مرتبط وکیل با موضوع پرونده خود قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که وکیل مورد نظر شما، در آن حوزه دارای تخصص باشد. خوب است بدانید تخصص وکیل توسط کانون وکلا یا مرکز امور وکلای قوه قضائیه سنجش و ارزیابی نمی‌شود و در وضعیت فعلی، بهترین راه شناسایی تخصص یک وکیل، اعتماد به تحصیلات تکمیلی او در مقطع ارشد و دکتری حقوق است.

وکیل با تجربه

همانطور که تخصص وکیل بسیار حائز اهمیت است، تجربه وکیل هم باید کاملا مورد اعتنا باشد. چه بسیار وکلایی که بواسطه تجربیات متعدد در پرونده‌های حقوقی با یک موضوع خاص، راه حل‌هایی برای مشکلات حقوقی شما می‌شناسند که وکلای دیگر از آن بی خبر هستند. درست است که شناسایی تجربه یک وکیل با ابزارهای سنتی مشکل است، اما امروزه فناوری‌ اطلاعات در حوزه حقوقی هم راهگشاست و می‌توان در کنار مشاهده رزومه یک وکیل، سوابق کاری او را نیز مشاهده نمود. با توجه به آنچه گفته شد بنظر می‌رسد پیدا کردن وکیلی که سابقه وکالت در پرونده‌ای با موضوع مشابه شما را داشته باشد موثر و سودبخش باشد.

 

  وکیل دارای حُسن شهرت

در کنار تجربه و تخصص، حسن شهرت و خوش‌نامی ویژگی دیگری است که اگر در یک وکیل وجود داشته باشد، خیال‌تان را از نتیجه پرونده حقوقی‌تان مطمئن‌تر می‌کند. گاهی یک وکیل دادگستری بواسطه تعامل و همکاری ناپسندی که با موکلین سابق خود داشته، اهمال و تقصیر هایی  که در پیگیری پرونده‌ای مرتکب شده یا روابط ناسالمی که با برخی کارمندان دادگستری ایجاد کرده است، میان مردم بد نام شده و در مراجع قضایی هم از اعتبار او کاسته می‌شود ، از حسن سابقه و شهرت وکیل مطمئن شوند.

 

  وکیل دارای ارتباطات قوی

وکیلی که دارای قدرت برقراری ارتباط سریع و موثر با سایرین باشد، احتمال موفقیت بیشتری را در کار خود رقم می‌زند. از سویی، وکیل دارای ارتباطات قوی به شبکه‌ای از دوستان و همکاران خود دسترسی دارد که می‌تواند با مشورت و کسب نظر تخصصی از آن‌ها، از تجربیاتشان در پرونده‌های مشابه نیز استفاده کند. از سویی دیگر، چنین شخصی توانایی بیشتری در برقراری ارتباط موثر و انتقال نظر و استدلال خود به قاضی و کارمندان قضایی دارد و احتمالاً راحت‌تر می‌تواند حقیقت را به اثبات برساند.

توجه: از آنچه در این بند به عنوان ارتباطات قوی مطرح گردید، صرفا مفهوم حسن معاشرت وکیل مدنظر است و به هیچ وجه ارتباطات فراقانونی و ناصحیح مورد تایید دادپرداز نخواهد بود.

  وکیل رازدار و امانت دار

از جمله ویژگی‌هایی که لازمه فعالیت حقوقی و وکالتی است، می‌توان به رازداری و امانت داری اشاره نمود. پرونده‌های حقوقی سرشار از اسرار و رازهای ناگفته‌ی موکلینی است که صرفا به واسطه  تخصص وکیل و با اعتماد به امانت‌داری او حاضر به افشای آن شده‌اند. بد نیست بدانید وکلا علاوه بر اینکه به موجب اخلاق حرفه‌ای ملزم به رعایت رازداری و مخفی نگه داشتن اسرار موکل هستند، بر اساس قانون نیز مکلف هستند تا اسرار موکل را مخفی نگاه داشته و از افشای آن خودداری نمایند. رازداری و امانت‌داری وکیل ویژگی است که باید در پرونده‌های کیفری و خانواده بیشتر از سایر زمینه‌ها مورد رعایت قرار گیرد، چرا که در این نوع از پرونده‌ها، اطلاعات پرونده دارای جنبه‌های شخصی‌تر و محرمانه‌ای تری است و افشای آن‌ها آبروی موکل را ممکن است در مخاطره قرار دهد.

  وکیل صادق

صداقت و راستگویی یک ویژگی کلیدی در وکیل است. همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم، وکالت در پایه اعتماد و امانت‌داری شکل می‌گیرد، لذا بسیار مهم است که بتوانید به حرف وکیل خود اعتماد کنید.

 

بعضی از نمونه های حوزه فعالیت وکلا عبارتند از 

قوانین ورشکستگی و اعسار : این مورد هنگامی مناسب خواهد بود که شما درگیر امور مالی خود هستید .

قوانین کیفری : اگر پرونده شما شامل جرم و یا اعمال مجرمانه غیرقانونی باشد ، استخدام یک وکیل متخصص در قوانین کیفری بسیار مهم است .

قوانین دارایی ها و املاک : وکلای متخصص در این زمینه ها به مسائلی مانند برنامه ریزی املاک ، تنظیم سند برای ملک ، طرح دعاوی راجع به املاک و غیره می پردازند 

قانون خانواده : وکلای خانواده به مسائلی مانند جدایی و طلاق، موافقت نامه های قبل از ازدواج، مهریه، نفقه، حضانت کودک و غیره می پردازند .

قانون مسئولیت مدنی : وکلای مدافع در این حوزه ، مسئولیت رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات پزشکی ، تصادفات اتومبیل و هر گونه آسیب شخصی را که ممکن است به دیگری حادث شود را دارند.

قوانین استخدام : وکلای استخدام می توانند به کسب و کار شما و راه اندازی سیاست های استخدامی کمک کنند یا در مواردی که یک کارمند استخدام می شود و دچار مشکل است کمک کنند.

کسب و کار کوچک یا قانون شرکت ها : اگر شما به دنبال ایجاد یک کسب و کار هستید، یک وکیل تجاری کوچک یا وکیل شرکتی بهترین انتخاب برای شماست.

 

دریافت راهنمایی و ارجاع از سوی دوستان و خانواده : با دوستان و اعضای خانواده ای صحبت کنید که از وکیل استفاده کرده اند. سوال کنید که چه خدماتی از وکیل دریافت کرده اند و آیا راضی بوده اند یا خیر؟ آیا با وکیل مورد نظر احساس راحتی می کرده اند یا خیر؟

فهرستی از وکلای بالقوه ای که در منطقه خود پیدا کرده اید ، ایجاد کنید . نام ، آدرس ، شماره تلفن و آدرس وب سایت وکیل مورد نظر را در این فهرست جای دهید. این مسئله به شما کمک خواهد کرد که جستجوی وکیل را دقیق تر و حساب شده تر به پیش ببرید .

وب سایت وکیل مورد نظر را مرور کنید : شما می خواهید اطلاعاتی در زمینه حوزه اختصاصی وکیل مورد نظر به دست آورید . علاوه بر این، اطلاعات پس زمینه راجع به وکیل ، مانند دانشکده حقوقی محل تحصیل و زمینه های تخصصی که وکیل مورد نظر در آن تخصص دارد  را می توانید پیدا کنید.

به دنبال برخی اطلاعات حقوقی مرتبط با پرونده تان باشید : برای این مسئله می توانید از بخش سوالات متداول (FAQ) در وبلاگ ها و ب سایت ها و یا مقالات مربوط به موضوع حقوقی شما استفاده کنید و راهنمایی بگیرید. بهترین وکلا معمولا دارای وب سایت هستند که در آن می توانید اطلاعات حقوقی را آنجا جست و جو کرد.

بیشتر وب سایت وکلا اطلاعاتی در مورد وکلای شاغل در موسسه ارائه می دهند. پس شما نگاهی به پیشینه تحصیلی و تجربه کاری هر یک  از وکلا داشته باشید.

به طور معمول شما باید به دنبال یک وکیل با حداقل سه تا پنج سال تجربه در مورد نوع قانون مورد نیاز شما در پرونده تان باشید. علاوه بر این، شما باید وکیلی را انتخاب کنید که در حال حاضر در محل زندگی شما مشغول به کار است

در انتخاب وکیل باید به چه نکاتی توجه نماییم:

امانت داری یکی از اوصاف بسیار مهم هر وکیلی است. وکیل باید در حفظ اسرار موکل امانت را رعایت نماید و از بیان مطالب پرونده و مسائل شخصی موکل برای دیگران خودداری نماید. همچنین اگر مدرکی از موکل تحویل می گیرد در حفظ آن کوشا باشد.

دقت از جمله ویژگی های یک وکیل حرفه ای است. هر زمان که موکل، طرف دعوا یا قاضی در حال صحبت ها گفته های آنها را با درج تاریخ یادداشت کند و در پرونده بایگانی کند. وکیل باید در دریافت اطلاعات از موکل، بررسی دلایل موکل بسیار دقیق و جزئی نگر باشد و به اصطلاح «مو را از ماست بیرون بکشد.» وکیل باید به رعایت حقوق موکل خود حساس باشد.

وکیل باید دارای دانش کافی و معلومات حقوقی لازم باشد و با استفاده از توانایی علمی خود به دنبال اجرای حق و عدالت باشد. همچنین یک وکیل متعهد و آگاه در صورت نداشتن تخصص لازم برای یک پرونده، هیچ گاه به موضوع آن ورود نمی کند.

با توجه به این امر که زندکی در حال ترقی است و هر روزه مسایل جدیدی در جامعه پیش می آید، لازم است وکیل از مسایل روز باخبر باشد. مسائل روز را با مبانی و اصول حقوقی منطبق کند و دائم در حال مطالعه و تحقیق باشد.

وکیل خوب باید مانع ورود موکل به رسیدگی ها ی غیر ضروری شود و نباید راهی را که نتیجه ای در پی ندارد به موکل پیشنهاد دهد.

همیشه احترام خود و دیگران را حفظ میکند. در مقابل موکل، طرف مقابل و مخصوصا قاضی با احترام برخورد میکند.

آراستگی ظاهر را دست کم نگیرید. آراستگی ظاهری می تواند افراد را تحت تاثیر قرار دهد.

 مقالات وکیل طلاق : وکیل به شخصی گفته می شود که از طرف موکل خود بدون تعهد به نتیجه و رای به نفع موکل، کارهای وی را انجام دهد و حق الزحمه او ارتباطی با نتیجه دعوی و اقدام وکیل ندارد.

اقدامات اولیه

-به مخا طبین خود مشاوره حقوقی داده و در بسیاری موارد به عنوان نماینده آنها عمل میکنند.

-وکلا به دلیل داشتن شغل حساس خود و اینکه، چگونه از تنش به میان آمده میان طرفین کاهش دهد تا بتواند علیرغم انجام حرفه خویش، با آرامشی که میان آنها حکم فرما می کند نتیجه بگیرد و دعوا را یا رو به سازش ببرد و یا اینکه در شعبه دادگاه خانواده در جلسات رسیدگی حاضر شود.

 وکیل دعوای خانواده

-با توجه به نقش بسیار موثر وکیل در پرونده و این که متخصص این امر اوست، توانایی مدیریت جلسات و تفهیم دلایل و مستندات از وظایف اوست، هر صاحب منطقی را به این فکر وادار می کند، او در راهش زودتر و بهتر از من به نتیجه می رسد.

-به عنوان مثال افراد عادی نمی دانند در انواع طلاق چگونه عملکردی داشته باشند، چگونه و کجا مطرح کنند که به نفع آنها تمام شود. همه و همه از تاثیرهای مثبث وکیل در پرونده جدایی است.

 

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار