اسناد لانه جاسوسی
نظر و گذری بر اسناد اسلام و شیعه شناسی در لانه جاسوسی امریکا
کشور‌های استعمارگر اروپایی سال‌ها قبل از ورود به مرحله استعمار مستقیم کشور‌های قاره آسیا و آفریقا، مرحله شناسایی و نفوذ به آن کشور‌ها را آغاز کرده بودند. آن‌ها در مرحله شناسایی نیاز داشتند افرادی با مطالعه عمیق، اطلاعاتی صحیح از مردمان سرزمین مقصد را به دست بیاورند