جامعه - حوادث | انتظامی
حوادث | انتظامی
صاحب یک فروشگاه بزرگ پوشاک وقتی متوجه شد کالاهایش در سایت‌های مجازی در حال فروش است از ماجرای دستبرد به انبارش باخبر شد.
مرد فریبکار که زن بیمار را فریب داده و با سرقت طلاهایش او را از بیمارستان ربوده بود، روز گذشته محاکمه شد.
تازه‌دامادی که سه نفر از دوستانش را برای سرقت طلا‌های همسر و اعضای خانواده او اجیر کرده بود، پس از دستگیری مدعی شد با انگیزه برگزاری مراسم عروسی دست به ارتکاب جرم زده است.
یکی از اعضای گروه تروریستی که هنگام بازداشت، یکی از مأموران پلیس را به شهادت رسانده و مأمور دیگر را ویلچرنشین کرده بود، روز گذشته حاضر نشد به علت ترس از ابتلا به کرونا در جلسه محاکمه حاضر شود.
قاتلی که پس از جلب رضایت اولیای‌دم از زندان آزاد شده‌بود با تشکیل باند مشغول سرقت شد تا اینکه با دزدیدن تابلوی نقاشی کودکان بی‌سرپرست به دام پلیس افتاد.
مردی که با همدستی زن جوان، شوهر وی را به قتل رسانده و جسدش را در باغچه خانه دفن کرده‌بود، روز گذشته در جلسه دادگاه مدعی شد که قبل از ارتکاب قتل با همسر مقتول رابطه نداشته است.
زن و شوهر جوانی در حالی که ۲۴‌ساعت از آشتی آن‌ها نگذشته بود درگیری مرگباری را رقم زدند.
رقابت عشقی د و پسر جوان برای رسید ن به د ختری به نام شیرین با قتل یکی از آن‌ها پایان یافت.
عامل قتل زن ماساژور:
مرد جوانی که د‌و‌سال قبل پس از آشنایی با زن ماساژور، وی را به قتل رساند‌ه د‌ر جلسه د‌اد‌گاه مد‌عی شد که قصد قتل ند‌اشته و از روی کنجکاوی با مقتول تماس گرفته‌بود.
اعضای یک شبکه کلاهبرد‌اری که با همد‌ستی یکی از وکلای د‌اد‌گستری زمین و خانه‌های ویلایی شمال تهران از جمله خانه د‌کتر‌مصد‌ق د‌ر محله نیاوران را با جعل سند به فروش رساند‌ه و پول‌های کلان به جیب زد‌ه‌اند، روز گذشته محاکمه شد‌ند.