زمان انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال مشخص شد
کد خبر: 986737
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0048h7
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۴
فدراسیون فوتبال امروز با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد، مجمع انتخاباتی این فدراسیون در روز یکشنبه ۲۵ اسفند ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.

سرویس ورزشی جوان آنلاین: متن اطلاعیه در خصوص برگزاری مجمع این فدراسیون به شرح زیر است:

«اطلاعیه شماره ۱ - مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران»

بدینوسیله در اجرای مفاد اساسنامه فدراسیون مقرر است، مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضا مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست‌های انتخابی فدراسیون در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ برگزار شود.

فلذا، کلیه افراد علاقمندکه دارای شرایط مشروحه ذیل می‌باشند، می‌توانند در پست‌های انتخابی فدراسیون ثبت نام نمایند.

۱. شرایط ثبت نام در پست ریاست فدراسیون طبق ماده ۳۹ اساسنامه فدراسیون شامل:

۱-۱) تابعیت ایران و سکونت در ایران.

۲-۱) عدم سو پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضائی و تائید مراجع ذیصلاح.

۳-۱) دارا بودن سن حداقل ۳۵ سال و حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات.

۴-۱) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

۵-۱) دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه مدیریت.

۶-۱) در اجرای بند ۳ از ماده ۳۹ نامزد‌های پست ریاست باید اسامی پیشنهادی خود برای پست‌های نواب رئیس را در فرم شماره ۱ بصورت مکتوب ذکر نمایند. لازم به ذکر است نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

۲. شرایط ثبت نام در سایر پست‌های هیأت رئیسه طبق بند ۴ از ماده ۳۳ اساسنامه فدراسیون شامل:

۱-۲) تابعیت ایرانی و سکونت در ایران.

۲-۲) عدم سو پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضائی و تائید مراجع ذیصلاح.

۳-۲) دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام و حداکثر ۶۵ سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات.

۴-۲) دارا بودن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت.

۵-۲) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

۳. سایر شرایط برای انتخابات بشرح ذیل می‌باشد:

۱ -۳) طبق بند‌های ۱ و ۲ ماده ۳۳ اساسنامه:

۱-۱-۳) هیأت رئیسه شامل ۹ نفر می‌باشند:

الف: رئیس فدراسیون.

ب: نایب رئیس اول.

ج: نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات.

د: نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان.

و: پنج نفر اعضا دیگر شامل: یک نفر از بین رؤسای هیأت‌های استانی، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند.

۲-۱-۳) تمامی اعضا هیأت رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند. هر یک از نامزد‌های شرکت کننده در انتخابات مجمع باید حداقل توسط ۵ نفر و رئیس فدراسیون توسط ۱۰ نفر از اعضا مجمع پیشنهاد شده باشند.

۳-۱-۳) اعضای هیأت رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی، نیازی به اخذ تائیدیه از اعضای مجمع ندارند.

۴-۱-۳) دوره فعالیت رئیس فدراسیون، نواب رئیس فدراسیون و اعضای هیأت رئیسه ۴ سال است و انتخاب مجدد آن‌ها برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

۲-۳) نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزد‌ها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می‌گردد.

۱-۲-۳) مدارک داوطلبان نامزد پست‌های انتخابی فدراسیون بشرح ذیل می‌باشد:

الف: مدارک عمومی هر پست:

۱. اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی.
دو قطعه عکس ۴ Í ۶ با زمینه روشن.
اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیرو‌های مسلح برای آقایان.

تبصره: اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می‌گردد.

ب: مدارک اختصاصی هر پست:

۱. تکمیل فرم داوطلبی برحسب پست انتخابی:

فرم شماره ۱ توسط داوطلب نامزد پست ریاست.
فرم شماره ۲ توسط نواب رئیس پیشنهادی.
فرم شماره ۳ توسط داوطلب نامزدی سایر پست‌های هیأت رئیسه.

ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت:

سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیون‌های ورزشی.
سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا همطراز آن‌ها در مشاغل دولتی.
سابقه مدیرعاملی در شرکت‌های ثبت شده فعال در بخش خصوصی.
سابقه ریاست در هیأت‌های فوتبال استان‌ها.
سابقه مدیرعاملی در باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.

۲-۲-۳) برای پست انتخابی شرایط ذیل الذکر نیز باید رعایت شود:

داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان فقط باید از بین بانوان باشد.

۳-۲-۳) مدت ثبت نام ۱۰ روز اداری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (باستثناء پنجشنبه‌ها که از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) تعیین می‌شود.

۴-۲-۳) کلیه نامزد‌های هر یک از پست‌های انتخابی می‌توانند شخصاً یا با معرفی نماینده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ در روز‌های اداری از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (باستثناء پنجشنبه از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

ضمناً، علاوه بر فرم داوطلبی، یک نسخه اساسنامه جهت آگاهی و بهره برداری لازم در اختیار نامزد‌ها قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است نامزد‌ها می‌بایست شخصاً فرم‌های تکمیل شده را بهمراه نسخ اصل کلیه مدارک خواسته شده (مدارک عمومی و اختصاصی) تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ به دبیرخانه مجمع تحویل نمایند و پس از مهر و امضا فدراسیون رسید اخذ نمایند.
نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند.

۳-۳) اختیارات اعضا مجمع درخصوص فرم‌های پیشنهادی نامزد‌های پست انتخابی:

هر یک از اعضا مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزد‌ها بشرح ذیل هستند:

الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست (فرم شماره ۴).

ب: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس اول (فرم شماره ۵). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضا مجمع در پست نایب رئیس اول درصورتی قابل طرح می‌باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.

ج: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس دوم (فرم شماره ۶). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضا مجمع در پست نایب رئیس دوم درصورتی قابل طرح می‌باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.

د: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس سوم (فرم شماره ۷). متذکر می‌شود پیشنهاد اعضا مجمع در پست نایب رئیس سوم درصورتی قابل طرح می‌باشد که نامزدمذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون، معرفی کرده باشد.

ه: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیأت رئیسه از بین رؤسای هیأت‌های استانی (فرم شماره ۸).

و: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیأت رئیسه از بین مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر یا لیگ دسته یک (فرم شمار ۹).

ز: پیشنهاد برای ۳ پست سایر اعضا هیأت رئیسه (فرم شماره ۱۰).

علی ایحال نظر به اهمیت نقش هیأت رئیسه در اداره فدراسیون و اختیار اعضا محترم مجمع برای معرفی نامزد‌های مورد نظر خود درفرم‌های پیش بینی شده، می‌بایست شخصاً و یا با اعزام نماینده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم‌های پیشنهاد نامزد‌ها از ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۷ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ در روز‌های اداری به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند. انتظار می‌رود که با رعایت دقت و لحاظ موارد ذیل، اقدام شایسته معمول دارند:

*کلیه فرم‌های پیشنهادی نامزد‌ها را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضا به مهرآن نهاد ممهور (در خصوص اعضا حقیقی فرم‌ها می‌بایست امضا و به اثر انگشت منقوش گردد) و در روز‌های اداری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (پنجشنبه‌ها از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰) مهلت دارند فرم‌ها را از طریق نمابر به شماره ۸۸۶۱۱۳۳۳ یا پست الکترونیکی به آدرس Congress@ffiri.ir ارسال و الزامی است اصل فرم‌ها نیز توسط عضو مجمع یا نماینده رسمی وی (با ارائه معرفی نامه کتبی) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل گردد و در قبال اصل فرم‌ها حتماً رسید اخذ شود.

*هرگونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضا یا مهر یا اثر انگشت، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزد‌ها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشند موجب ابطال فرم‌ها خواهد شد و بدیهی است فرمهائیکه ناقص باشند مورد قبول واقع نمی‌شوند.

*این فرم‌ها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس ازتحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداری می‌شوند و تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

*بدیهی است مسئولیت نهایی در خصوص ارائه پیشنهاد، تکمیل فرم، مهر و امضا و تحویل آن به دبیرخانه مجمع بعهده هریک از اعضا مجمع خواهد بود.

منبع: مهـــر
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار