نمونه سوالات آیین‌نامه اصلی حق تقدم‌ها
کد خبر: 964583
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0042vn
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۹
رانندگانی وسایل نقلیه‌ای که در پشت سر وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر حرکت میکنند، موظفند فاصله‌ی مناسبی را برای جلوگیری از تصادف حفظ کنند.
مهمترین نکات آزمون آیین نامه اصلی از بخش حق تقدم‌ها را در این قسمت میتوانید ببینید. همین جدید‌ترین نمونه سوالات آيین نامه اصلی از بخش حق تقدم‌ها نیز آورده ایم.
چند نمونه از مقررات مختلف آیین نامه و رانندگی را با هم میخوانیم:

رانندگانی وسایل نقلیه‌ای که در پشت سر وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگر حرکت میکنند، موظفند فاصله‌ی مناسبی را برای جلوگیری از تصادف حفظ کنند.

کامیون‌های بزرگ و وسایل نقلیه‌ی دیگری که دارای یدک‌های طویل هستند و همچنین وسایل نقلیه ایی که به صورت کاروان و دسته جمعی در یک ستون در جاده‌ها حرکت میکنند، هنگام عبور باید فاصله‌ی بیشتری با وسایل نقلیه‌ی جلوی خود داشته باشند. به طوری که وسیله‌ی نقلیه‌ی دیگری که از آن‌ها سبقت میگیرد، بتواند پس از سبقت بار دیگر در جلوی ان‌ها وارد مسیر مجاز عبور خود شوند.

رانندگان وسایل نقلیه‌ی سنگین هنگام عبور از جاده‌های کم عرض و باریک یا عقب راندن، باید یک نفر کمک راننده برای پرهیز از هر گونه خطری همراه داشته باشند.

وسایل نقلیه نباید از روی لوله‌های آب اتش نشانی که برای خاموش کردن آتش در خیابان قرار گرفته اند، عبور نمایند، مگر با اجازه‌ی متصدیان اتش نشانی.

همیشه تابلوی رعایت حق تقدم در خیابان فرعی نصب میشود.

تابلوی ایست یا هر نشانه ایی از ایست، مانند خط‌های عرضی مختص ایست، در خیابان فرعی نصب میشود.

معمولا خیابان‌های فرعی عرض کمتری نسبت به خیابان‌های اصلی دارند.

چهار راه غیر هم عرض به چهار راهی گفته میشود که در آن‌ها خیابان‌هایی منتهی به تقاطع از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند. یکی از آن‌ها با معیار‌های آیین نامه یک خیابان اصلی و دیگری که از اهمیت کمتری نسبت به خیابان اصلی برخوردار میباشد، یک خیابان فرعی نامیده میشود.

نمونه سوالات آیین نامه اصلی حق تقدم‌ها

سوال ۱: اولویت حق تقدم در شکل زیر به ترتیب با چه ماشینی است؟
 
نمونه سوالات آیین‌نامه اصلی حق تقدم‌ها

الف: قرمز - مشکی - سفید
ب: مشکی - قرمز - سفید
ج: سفید - قرمز - مشکی
د: قرمز - سفید - مشکی
جواب: گزینه‌ی الف

سوال ۲: در شکل زیر حق تقدم با کدام مورد است؟
 
نمونه سوالات آیین‌نامه اصلی حق تقدم‌ها

الف: ماشین آبی
ب: ماشین زرد
ج: عابر پیاده
د: ماشین مشکی
جواب: گزینه‌ی ج

سوال ۳: در شکل زیر حق تقدم را مشخص نمایید:
 
نمونه سوالات آیین‌نامه اصلی حق تقدم‌ها

الف: سفید - آبی - صورتی
ب: سفید - صورتی - آبی
ج: آبی - سفید - صورتی
د: آبی - صورتی - سفید
جواب: گزینه‌ی ب

سوال ۴: در شکل زیر اولویت حق تقدم را مشخص کنید:
 
نمونه سوالات آیین‌نامه اصلی حق تقدم‌ها

الف: قرمز - آبی - زرد
ب: زرد - قرمز - آبی
ج: آبی - قرمز -زرد
د: آبی-زرد- قرمز
جواب: گزینه‌ی الف

سوال ۵: در تصویر زیر اولویت حق تقدم را مشخص نمایید:
 
نمونه سوالات آیین‌نامه اصلی حق تقدم‌ها

الف:قرمز - آبی - زرد
ب: قرمز - زرد - ابی
ج: آبی - قرمز - زرد
د:زرد آبی - قرمز
جواب: گزینه‌ی ج

سوال ۶: در هوای بسیار گرم سطح جاده‌ها نرم میباشد کدام مورد زیر از این مسئله تاثیر پذیر است؟
الف: هدایت و گردش اتومبیل
ب: تعویض دنده
ج: سیستم فنر بندی
د: میزان باد لاستیک
جواب: گزینه‌ی الف

سوال ۷: در شرایط جوی با دید محدود چگونه میتوانید اطمینان کنید که سایر رانندگان قادر به دیدن شما هستند؟
الف: چراغ‌های نور پایین را روشن میکنید
ب: با فاصله‌ی کمی با اتومبیل جلویی حرکت کنید
ج: چراغ‌های مه شکن عقب را روشن کنید
د: کاملا نزدیک به کنار جاده حرکت کنید
جواب: گزینه‌ی الف

سوال ۸: بر روی جاده‌ی خیس ترمز میکنید وسیله‌ی شما شروع به لغزش میکند اولین کاری که باید انجام دهید چیست؟
الف: به سرعت ترمز دستی کشیده
ب: ترمز را کاملا آزاد کنید
ج: با شدن بیشتری ترمز میگیرید
د: پای خود را بر روی کلاچ بگذارید
جواب: گزینه‌ی ب

سوال ۹: حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهم در ... است؟
الف: توجه به ترافیک شهری
ب: توجه به پیچ جاده‌ها
ج: عدم اجرای فرامین پلیس
د: تصمیم گیری به موقع
جواب: گزینه‌ی د

سوال ۱۰: تعریف حق تقدم عبور چیست؟
الف: رعایت حقوق رانندگان دیگر
ب: اولویت عبور از چراغ راهنما
ج: ترتیب عبور و مرور در چهار راه‌ها
د: اولویت حق عبور وسیله‌ی نقلیه ایی که زودتر از وسایل نقلیه‌ی دیگر یا پیاده یا بلعکس
جواب: گزینه‌ی د

سوال ۱۱: رنگ تابلو‌های راهنمای مسیر در بزرگ راه‌ها چیست؟
الف: سبز
ب: سبز مشکی
ج: زرد
د: قرمز
جواب: گزینه‌ی الف

سوال ۱۲: در راه بدون جدول کناری و پارک سربالایی باید ....
الف: فرمان به چپ چرخانده
ب: فرمان به راست چرخانده شود
ج: فرمان مستقیم رها شود
د: الف و ج صحیح است
جواب: گزینه‌ی ج

سوال ۱۳: در شرایط یخبندان چگونه میتوانید از لغزش چرخ‌های اتومبیل جلوگیری کنید؟
الف: اگر چرخ‌ها شروع به لغزش کردند از ترمز دستی استفاده میکنید
ب: با سرعت کمتر و با دنده سنگین حرکت کنید
ج: در تمامی مواقع از دنده‌ی ۱ استفاده کنید
د: به دفعات بیشتر و به آرامی ترمز کنید
جواب: گزینه‌ی ب

سوال ۱۴: زمانی که فاصله‌ی شما تا اتومبیل جلوئی در شب ۵۰ کتر باشد باید از ...
الف: نور بالا استفاده کرد
ب: نور پایین استفاده کرد
ج: چراغ هها را خاموش کرد
د: از نور بالا و پایین استفاده نمود
جواب: گزینه‌ی ب

سوال ۱۵: کدام گزینه نادرست است:
الف: حداقل سرعت در آزادراه‌ها ۷۰ و حداکثر ۱۲۰ تا برای سواری و وانت
ب: حداکثر سرعت در جاده‌های اصلی ۹۵ کیلومتر در روز
ج: حداکثر سرعت در جاده‌ی اصلی ۸۵ کیلومتر در شب
د: حداکثر سرعت در جاده‌های فرعی ۷۵ کیلومتر در روز
جواب: گزینه‌ی د

نکات آیین نامه اصلی درمورد موتور و دوچرخه
چند نکته در مورد موتورسیکلت و دوچرخه:رانندگان و سرنشینان هر نوع موتور سیکلت ودو چرخه باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از ان استفاده نمایند.

رانندگان موتور سیکلت نباید در یک خط عبور به موازات و در کنار خودرو‌ها حرکت کنند.

رانندگان موتورسیکلت باید هنگام رانندگی تنها روی زین موتورسیکلت بشینند و حق ندارند شخص دیگری را بر ترک سوار کنند. مگر آنکه در ترک نیز یک زین کامل برابر استاندارد ساخت موتورسیکلت نصب شده یا موتور سیکلت دارای یدک پهلو باشد.

عبور موتورسیکلت و موتور گازی و دوچرخه سوار از پیاده رو و وسط بازار و نقاط شلوغ ممنوع میباشد.

راندن موتورسیکلت، موتور گازی و دوچرخه هنگام لغزنده بودن راه‌ها ممنوع است؛ و رانندگی با دوچرخه‌ی فاقد زین ممنوع میباشد.

دو ترکه سوار کردن اشخاص روی دوچرخه ممنوع است. مگر انکه زین اضافی استاندارد برای این کار داشته باشد.
دوچرخه سواران باید هنگام حرکت به طور کامل از طرف راست راه عبور نمایند و برای گذشتن از وسایل نقلیه‌ای که در کنار راه توقف کرده اند منتهای احتیاط را به عمل اوردند و در صورت زیاد بودن تعداد دوچرخه سواران باید در یک ردیف حرکت کنند، مگر انکه معبر ویژه ایی برای ان‌ها اختصاص داده باشند. در این صورت حق ندارند بیرون معبر ویژه عبور و مرو نمایند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار