مرکز نوآوری تحول دیجیتال صنعت فولاد کشور
کد خبر: 1005796
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DeW
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۷
فولاد مبارکه و دانشگاه تهران بنیانگذار
کلنگ احداث «مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد» با همت شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان و دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به زمین زده شد تا در تقویم توسعۀ فناوری ایران این روز به عنوان نقطۀ عطفی در تحول صنعت فولاد کشور به ثبت رسیده باشد.

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ،به نقل از پایگاه خبری فولاد، این مراسم با حضور دکتر خداداد غریب پور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، مهندس عظیمیان مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، دکتر نیلی رئیس دانشگاه تهران و دکتر سعید زرندی معاون علم و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

 یک رخداد مهم در صنعت فولاد

معاون وزیر صمت در این مراسم، با تشکر از شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه تهران گفت: یکی از راههایی که دانشگاه را با صنعت آشتی میدهد نهادسازی است و صنعت نیز باید احساس نیاز کند. امروز شاهد یک رخداد مهم در صنعت هستیم.

غریبپور اظهار کرد: فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین فولادساز کشور از معدن تا محصول نهایی را در زنجیرۀ خود دارد و میتواند در این مسیر بسیار مؤثر باشد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: این یک اتفاق کم نظیر است تا ایدههای گروههای کوچک جمعآوری، و توسط فولاد مبارکه در صنعت اعمال شود.

وی افزود: از صمیم قلب خوشحالم که شاهد این اتفاق مهم در پارک علم و فناوری هستم. ما میتوانیم بهجای مصرفکننده، تولیدکننده و خلاق باشیم. ما باید همراه با علم در مسیر پرشتاب فناوری پیش برویم. ایمیدرو نیز باید در این مسیر حضور داشته باشد، زیرا نخستین قدم اکتشاف است.

فواید احداث این مرکز در فاز اول متوجه سهامداران شرکت است

در ادامۀ این آئین مدیرعامل فولاد مبارکۀ اصفهان نیز گفت: این شرکت قصد دارد نسل جدید فناوری را در فرایندهای تولیدی خود پیادهسازی کند.

حمیدرضا عظیمیان تصریح کرد: فولاد مبارکه با کمک فناوری به سمت کارخانۀ هوشمند حرکت میکند.

وی با اشاره به این مطلب که ما در تولید فولاد خام از دنیا عقب نیستیم، اما در تولید ورقهای عریض و خاص کمی از دنیا عقب ماندهایم، اظهار داشت: امروز دنیا در صنعت خودروسازی به دنبال ورقهایی با استحکام بالا و وزن کم است، زیرا استفاده از این نوع محصول، کاهش مصرف بنزین، بهبود شرایط محیطزیست و جلوگیری از آلودگی و امنیت سرنشینان خودرو را به دنبال دارد و ما در این مورد کمی از دنیا جا ماندهایم.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه برای دستیابی به مراحل بالاتر رشد و توسعه باید در زمینۀ فناوری روز دنیا نیز خود را بهروز کنیم ادامه داد: از این رو فولاد مبارکه در نظر دارد نسل جدید فناوری را پیاده کند.

به گفتۀ عظیمیان، فواید احداث این مرکز در فاز اول متوجه سهامداران شرکت است که از بهرهوری و افزایش سود سهام استفاده میکنند، چراکه هزینهها کاهش پیدا میکند و کار با دقت و سرعت بیشتری انجام میشود. تأثیر بعدی این است که مردم کشور ما با کمک فناوری بهروز دنیا، رفاه و آسایش بیشتر و همگامی با دنیا را تجربه خواهند کرد.

وی افزود: مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد با همکاری دانشگاه تهران و مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فولاد مبارکه احداث خواهد شد. امیدوارم در آیندۀ نزدیک استارتآپهای بسیاری در این مرکز فعالیت کنند.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه معتقد است با احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد با پیشخرید محصولات استارتآپها از جوانان خلاق حمایت خواهد شد تا خطر سرمایهگذاری آنها کمتر شود.

عظیمیان با بیان اینکه فولاد مبارکه با احداث این مرکز به دنبال سودآوری نیست، گفت: هدف شرکت فولاد مبارکه توسعۀ فناوری دیجیتال است تا بتوانیم به سطح بالاتری از تکنولوژی مجهز شویم.

مرکز نوآوری تحول دیجیتال دانشگاه تهران بازیکن اصلی است

دکتر عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز در این آئین گفت: مرکز نوآوری تحول دیجیتال دانشگاه تهران بازیکن اصلی این میدان است و فولاد مبارکه با پیشرفتهایی که در این صنعت داشته در کنار نگاه مثبت دکتر نیلی و ستاری، نقش قابلتوجهی در پیشبرد اهداف طرح خواهند داشت.

هدف از راهاندازی این مرکز مطالعه و بهکارگیری مفاهیم تحول دیجیتال در حوزۀ انقلاب صنعتی نسل چهارم در صنعت فولاد است

در ادامۀ این مراسم، مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فولاد مبارکه نیز گفت: ایجاد مرکز نوآوری تحول دیجیتال در صنعت فولاد و انقلاب صنعتی نسل چهارم در فولاد مبارکه با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و فولاد مبارکه و دانشگاه تهران آغاز شد؛ چراکه اقتصاد نسل چهارم در آیندهای نزدیک از الزامات دنیا خواهد بود، طبیعتا یکی از استراتژیهای کلان ایران، مطالعه و حرکت در راستای اقتصاد نسل چهارم خواهد بود. بر همین اساس صنعت فولاد بهعنوان یکی از صنایع مجهز و تأثیرگذار باید در این مسیر قدم بگذارد.

وی ادامه داد: شرکتهایی میتوانند در این زمینه وارد عمل شوند که به سطح بلوغ موردنیاز رسیده باشند. خوشبختانه شرکت فولاد مبارکه به این سطح رسیده است.

نقوی اظهار کرد: شرکت فولاد مبارکه از سال گذشته مطالعات گستردهای را دربارۀ  اینکه چگونه صنعت فولاد میتواند در مسیر اقتصاد نسل چهارم گام بردارد، آغاز کرده است.

معاون فناوری شرکت فولاد مبارکه در همین خصوص از افتتاح مرکز گسترش و توسعۀ نوآوری فولاد مبارکه در اصفهان خبر داد و با بیان اینکه در زیرمجموعۀ اقتصاد نسل چهارم سه حوزه سیاستگذاری شده است، افزود: بر این اساس، مقرر شد مرکز تحول دیجیتال در دانشگاه تهران و اقتصاد چرخشی و توسعهای محصول در دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شود.

وی گفت: امروز پیرو تفاهمنامۀ سهجانبهای که با دانشگاه تهران و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در 23 دیماه در نمایشگاه بومیسازی امضا شد، این مرکز در پارک علم و فناوری افتتاح شد تا ایدهها و دانش نخبگان عرصۀ دیجیتال جمعآوری شود.

نقوی اظهار کرد: فولاد مبارکه پیرو مسئولیتی که در ایران بهعنوان شرکت پیشرو دارد، قرار است این استراتژی را به کل صنعت فولاد تعمیم دهد.

گفتنی است با توجه به بررسیها و مطالعات صورتگرفته در شرکت فولاد مبارکه و امضای تفاهمنامۀ همکاری فیمابین شرکت فولاد مبارکه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دیماه 1397، یکی از سه حوزۀ اصلی و استراتژیک شناساییشده، حوزۀ تحول دیجیتال است. بر این اساس، تفاهمنامهای در حاشیه جشنواره صنعت فولاد در دیماه 1398 فیمابین شرکت فولاد مبارکه، دانشگاه تهران و ستاد توسعۀ فناوریهای حوزۀ اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به امضا رسید و بر اساس آن اقدامات اجرایی لازم برای آن تعریف شد. براساس پروپوزال ارائهشده در مورد طرح تأسیس مرکز نوآوری تحول دیجیتال گروه فولاد مبارکه در دانشگاه تهران، برنامۀ زیر جهت تأسیس این مرکز مدنظر قرار دارد:

طراحی، ساخت و تجهیز فضای مرکز نوآوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در فضایی با زیربنای ۱۷۳۰ متر انجام خواهد شد. در این قرارداد 650 مترمربع آن برای این مرکز در نظر گرفته شده است که براساس مفاهیم و اصول تعریفشده برای مراکز نوآوری در مقیاس جهانی طراحی، احداث و تجهیز خواهد شد.

در خصوص طراحی ساختار مدیریتی، حاکمیتی و مالکیت مرکز نوآوری باید گفت در ابتدای این طرح، کمیتۀ راهبری مرکز نوآوری متشکل از نمایندگان فولاد مبارکه، پارک دانشگاه تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد میگردد و کلیۀ ساختارهای مدیریتی و حاکمیتی تحت نظارت و مدیریت این کمیته خواهد بود و سپس ساختار حاکمیتی مناسب این مرکز طراحی و به تصویب این کمیته خواهد رسید.

راهاندازی و جذب شرکتها و استارتآپها مطابق نقشۀ راه مصوب از دیگر ویژگیهای این کار است و براساس نقشه راه مورد تصویب کمیتۀ راهبری، راهاندازی مرکز براساس برنامههای تعریفشده در این طرح، شروع خواهد شد.

 

 

 

           

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار