«صند لی کود ک» 8 درصد از مرگ د‌ر تصاد فات می‌کاهد
کد خبر: 926924
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003t8O
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۲
بنابر آمار‌های اعلام شد ه. از حد ود ۱۶هزار کشته بر اثر تصاد فات رانند گی، ۸د رصد آن یعنی حد ود ۱۲۰۰ نفرشان کود ک. هستند که عامل اصلی فوت هم ضربه به سر اعلام شد ه. است.
نفيسه ابراهيم‌زاد‌‌ه‌انتظام
بنابر آمار‌های اعلام شد ه از حد ود ۱۶هزار کشته بر اثر تصاد فات رانند گی، ۸د رصد آن یعنی حد ود ۱۲۰۰ نفرشان کود ک هستند که عامل اصلی فوت هم ضربه به سر اعلام شد ه است.
استفاد ه از صند لی کود ک و ایجاد محد ود یت د ر خود رو برای کود کان به منظور افزایش ایمنی آن‌ها از جمله قوانینی است که د ر بسیاری از کشور‌ها د ر حال اجراست و طبق گزارش (WHO سازمان بهد اشت جهانی) ایران جزو معد ود کشور‌هایی است که قانون صند لی کود ک را ند ارد. البته وقتی صحبت از صند لی می‌شود، د ر حقیقت ضوابط حضور کود ک د ر خود رو مطرح می‌شود که این ضوابط برای سنین مختلف متفاوت است. یعنی تا سنی کود ک باید د ر «کریر» بنشیند و پس از آن براساس سن و جثه صند لی‌های مخصوصی د ر نظر گرفته شد ه تا با نشستن کود کان روی آن قد آنان متناسب با کمربند شود. بر این اساس لایحه اجباری‌شد ن استفاد ه از صند لی کود ک د ر خود رو که برای افزایش ایمنی کود کان و کاهش آمار تلفات کود کان د رتصاد فات توسط وزارتخانه راه و شهرسازی د ر د ولت مطرح شد و به تصویب هیئت‌وزیران رسید. این روز‌ها به گفته مرضیه حصاری مد یرکل د فتر حمل‌و‌نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرد اری‌ها و د هیاری‌های کشور، این لایحه د ر انتظار تصویب مجلس است.
د ر قوام این فکر خوب که به صورت لایحه د رآمد ه و د ر انتظار تصویب مجلس قرار د ارد، چند نکته د ر نظر گرفته نشد ه است؛ اول اینکه چنانچه صند لی کود ک یکی از لوازم ایمنی خود رو است که بنا بر آمار اعلامی هست، پس باید از سوی تولید کنند ه خود رو روی وسایط نقلیه نصب شود.
صند لی کود ک اجباری می‌شود
د ر حال حاضر صند لی کود ک د ست‌کم یک میلیون تومان قیمت د ارد که با بالا رفتن قیمت خود رو این رقم یعنی باز هم فشار بر سبد هزینه‌ای خانوار می‌آورد. اگرچه خانواد ه‌ها د غد غه سلامت فرزند خود را د ارند، اما بهتر بود، بخشی از این الزام متوجه خود روسازان می‌شد تا آن‌ها نیز سهم خود را د ر افزایش ایمنی محصولاتشان بپرد ازند. علاوه بر این، د ر روند تد وین و تصویب این لایحه تولید کنند ه خود رو هر روز از پاسخگویی د ر مورد کیفیت و ایمنی خود رو‌هایی که روانه بازار می‌کند، مصونیت بیشتری می‌یابد. د ر میان د اد ه‌های اطلاعاتی و آماری حصاری جای سهم کیفیت پایین خود رو‌ها د ر بروز تصاد فات ناد ید ه گرفته شد ه است، اما تفاهمنامه یونیسف با وزارت کشور د ر سال ۲۰۱۵ باعث شد ه موضوع قانون صند لی کود ک جد ی‌تر از قبل مورد توجه قرار بگیرد. وی د ر بخش د یگری از سخنانش بیان کرد : البته ممکن است با اجباری‌شد ن این طرح انتقاد اتی نیز د ر زمینه تحمیل هزینه به شهروند ان مطرح شود که باید گفت، برای کاهش آمار مرگ کود کان د ر تصاد فات باید این هزینه‌ها را پرد اخت کنیم.
به د نبال د رآمد زایی نیستیم
مد یرکل د فتر حمل‌و‌نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرد اری‌ها و د هیاری‌های کشور د ر پاسخ به این سؤال که آیا خود رو‌های ایرانی از استاند اد‌های لازم برای نصب صند لی کود کی برخورد ار هستند، اظهار کرد : اظهارنظر د رخصوص کیفیت خود رو‌ها د ر تخصص بند ه نیست، ولی اگر احساس می‌کنیم که خود رویی از ایمنی کمتری برخورد ار است، اتفاقاً باید بیشتر به امنیت کود کان د ر خود رو توجه کنیم. به عبارت د یگر پد ر و ماد ری که فرزند شان را سوار خود رویی با ایمنی کم می‌کنند، نباید این تصور را د اشته باشند که، چون ماشین ایمن نیست، باید فرزند د ر خود رو رها شود د ر حقیقت آن‌ها باید شرایط سخت‌تری را برای این موضوع د ر نظر بگیرند. حصاری با اشاره به اینکه د ستورالعمل اجرایی بعد از تصویب لایحه د ر مجلس تهیه می‌شود، گفت: اعضای کمیسیون ایمنی راه‌ها به هیچ عنوان د نبال د رآمد زایی نیستند و اینکه کسی بگوید، قانونی شد ن این لایحه منجر به افزایش د رآمد بخش‌های متولی می‌شود، اشتباهی بیش نیست.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار