عالم اخلاقی
کد خبر: 1036570
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Les
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۴:۴۵
نظری بر یك یادمان در باب سلوك فردی و اجتماعی آیت‌الله نصرالله شاه آبادی
محمدرضا کائینی
سرویس تاریخ جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، در آستانه نخستین سالروز رحلت زنده یاد آیت‌الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی نشر یافت و در صدد آن بود که مخاطبان خصوصا جوانان را، با سیره آن عالم مجاهد آشنا سازد. در این یادنامه، بیشتر در باب خصال اخلاقی آن بزرگ سخن رفته است، چه اینکه حسن خلق، از مهم‌ترین عوامل توفیق وی به شمار می‌رفت. دفتر آیت‌الله شاه آبادی در دیباچه‌ای بر این مجموعه، چنین آورده است:

«خداوند در قرآن پیامبر رحمت خویش حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه واله را به اوصاف حمیده اى توصیف می‌نماید، و ایشان را به جهت اخلاق حمیده اش می‌ستاید و متذکر این نکته می‌گردد که چنانچه داراى این رو ى باز و خلق خوش نبودى مردم از اطرافت پرا کنده می‌شدند. بار ى خداوند شخص اول عالم خلقت را الگوى جهانیان در تمامی مراتب زندگـی معرفـی می‌نمایـد کـه اولیـن و مهم‌ترین آن اخـلاق نیکـوى رسـول مهربانی‌ها بـه خلایق می‌باشد. آن حضرت نزدیک‌ترین انسان‌ها را به خویش خوش اخلاق‌ترین ایشان معرفی کرده است. در اخلاق پیامبر رحمت این نکته بیش از همه به چشم می‌خورد، پیامبر متواضع‌ترین مـردم بـود، هـر کـه او را دعـوت می‌نمـود اجابـت می‌کرد. پیامبـر نسـبت بـه همـه بامحبـت بـود. پیامبـر از کسـی کینـه بـه دل نمی‌گرفـت مگر دشـمنان خـدا. پیامبر در انجام اوامر الهی کوتاهی نمی‌کرد. پیامبر در مقابل خلاف اغماض نمی‌نمود. پیامبر در دسترس مردم بود. پیامبر از مراجعات مردم ملول و آزرده نمی‌شـد. پیامبـر نسـبت بـه فقـرا و ایتـام و بـی سرپرسـتان بسـیار عطـوف بـود. پیامبـر در گره گشایی ازمشکلات مردم پیشقدم بود. درد و ناراحتی مردم او را می‌آزرد. پیامبـر از کسـی توقـع نداشـت. پیامبـر در سـلام کـردن پیشـقدم بـود. این‌ها گوشه اى از هزاران صفات حمیده اسوه و الگوى بشریت حضرت ختمـی مرتبـت صلی الله علیه واله می‌باشـد، کـه اهل بیـت علیه السلام نیـز بـه همیـن سـیره بودنـد. مومنین حقیقی و در راس آن‌ها علماى آل محمد که پیشوایان و رهبران امت اسلامی می‌باشند نیز ازهمین الگو پیرو ى نموده‌اند.

مرحوم آیت‌الله آقاى حاج شیخ نصرالله شاه آبادى رضوان الله تعالی علیه فرزند عالم وعارف کامـل مرحـوم آیت‌الله العظمـی میـرزا محمدعلـی شـاه آبـادى (اعلـی الله مقامـه الشـریف) کـه عمـر بـا برکـت خویـش را در میـان مـردم در شـهرهاى تهـران و نجـف و قـم سـپرى نمودند، نمونه بارز اخلاق اسلامی براى جامعه معاصر بودند. هرکس اندکی با ایشان آشنایی داشت اخلاق حمیده نبوى را در وجود این عالم متواضع و محبـوب و خـوش خلـق می‌یافـت. انبـوه مومنیـن وجوانـان گریـان درتشـییع پیکـر پـاک این عالم مردمی گواهی براین مطلب‌است. مرحـوم آیت‌الله شـاه آبادی بـه دنبـال وصـل و آشـتی بـود و از تفرقـه و اختـلاف پرهیـز می‌کرد. وی در نجف اشرف همزه وصل بیوت علما اعلام بود و تا در نجف بود نگذاشت تضادی بر علیه نهضت اسلامی صورت گیرد. آیت‌الله شاه‌آبادی ایـن سـیره و مـرام را تـا آخر عمـر داشـت و علـت ورودش بـه مجلـس خبـرگان رهبـری، بازگشـت اخـلاق و دیانـت و وحـدت و انسـجام بـه جامعـه بـود. کتاب حاضر گوشـه اى از مکارم این شـخصیت وارسـته از زبان بزرگان به پیوسـت زندگـی نامـه و پیام‌های تسـلیت و اشـعار دربـاره آن عالـم اخلاقـی می‌باشـد.

البتـه در کتـاب حدیـث نصـر بـه صـورت مفصـل خاطـرات زندگـی ایشـان شـرح داده شـده اسـت و ایـن کتـاب مختصـرى از احوالاتشـان اسـت کـه بـه مناسبت اولیـن سـالگرد رحلـت آن عالـم خـدوم پیـش روى مومنیـن بـه خصـوص طـلاب و جوانان جویـاى فیوضات رحمانـی می‌باشـد. امیـد کـه مورد توجـه حضـرت حـق تعالـی قـرار بگیـرد».
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار