کیهان‌شناسی
لحظه‌شماری دوستداران فضا
از چندین و چند ماموریت در ماه گرفته تا رکورد حرکت به سمت خورشید؛ اینها چیزهایی هستند که در سال پیش رو توسط صنعت فضایی به وقوع خواهد پیوست.
ستاره‌شناسان عظیم‌ترین ابرخوشه جهان را کشف کردند که وسعت حیرت‌انگیز آن ۳۶۰ میلیون سال نوری است.
«تلسکوپ فضایی جیمز وب» عناصر یخی سازنده حیات را کشف کرده است که در اطراف ستاره‌های نوزاد می‌چرخند.