نمایندگان استان قزوین درمجلس افراد بسیار ضعیفی هستند
کد خبر: 950051
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003z9P
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱
رضا سبحانی فر:
جوان آلاین: رضاسبحانی فر، دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران دررشته علوم اجتماعی است که کارشناسی ارشد خود رادر رشته مدیریت از دانشگاه امام حسین علیه السلام تهران گرفته است ، او 45 ماه سابقه حضوردرجبهه دردوران دفاع مقدس را دارد، ایشان دارای 20درصد جانبازی نیزهست ، فرماندهی سپاه شهرستان قزوین ، تاکستان وشهرصنعتی البرز بخشی ازسوابق پاسداری اومی باشد وایشان علاوه بر این سمت ها مسئول معاونت رکنی سپاه استان را نیزعهده داربود، او بعداز 35 سال خدمت صادقانه درسپاه صاحب الامر( عج) بازنشست شد ،تدریس در دانشگاههای استان و عضو هیات نظارت بر انتخابات دوره داوزدهم ریاست جمهوری ازدیگر سوابق ایشان می باشد ، اومدتی هم بعنوان عضوهیات مدیره ومدیرعامل شرکت غذایی بیدستان بود وی درحال حاضرازسوی شورای مرکزی جبهه مردمی «جمنا» بعنوان دبیراین جبهه درقزوین منصوب شده است.

روز22 بهمن ماه بعداز شرکت درراهپیمایی 22 بهمن با اوقراریک گفتگوگذاشته شد وبعد ازظهرهمان روزدرمنزلش پذیرایی ما شد، او از چالشی ترین سئوالات ما هم خم به ابرو نیاورد، سبحانی فریک چهره با هوشی است که حرف هایش را نیزحساب شده می زند،اوهم صراحت کلام دارد وهم شجاعت بیان ، سعه صدر، پختگی وهوشمندی از صفات برجسته اوست ، برنامه های که او برای آینده جبهه نیروهای انقلابی دارد ، می شود به آینده این جریان انقلابی دراستان قزوین امیدواربود .

با عرض سلام وتبریک چهلمین فجر انقلاب بفرمایید نقش احزاب درپیروزی انقلاب وتداوم آن به چه میزان بوده است ؟

با عرض تبریک متقابل چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به شما وهمه مردم ایران وتشکراز مردمی که با گامهای خود دراین روز، شکوه آفریدند وامیدواریم که مسئولین هم برای رفاه مردم گامهای اساسی را بردارند ، از شما نیزبخاطراین فرصتی که فراهم کردید تشکرمی نمایم .

درایجاد وتداوم انقلاب اسلامی، مردم، دین ورهبری امام خمینی نقش اساسی وتاثیرگذارراداشت، احزاب درآن زمان غیراسلامی ومارکسیست بودند هرچند اقدامات و فعالیت های براندازانه برعلیه رژیم ستم شاهی داشتند، اما تاثیرچندانی نداشت وبعدازانقلاب هم برخی احزاب مانند حزب توده ومارکسیست ها که فعالیت داشتند هدف آنها نیزدرمخالفت با نظام وانقلاب نوپای ما بود .

بعدازانقلاب اسلامی ما فقط شاهد فعالیت حزب جمهوری اسلامی بودیم که اعضای موسس آن روحانیون مبارز و ریشه داری بودند که فعالیت سیاسی خوبی هم داشتند اما ازطرف منافقین وخائنین به کشوربه درجه شهادت نایل آمدند اما درکلیت ،احزاب تاثیرزیادی درپیدایش و تداوم انقلاب نداشتند، بلکه رهبری حضرت امام خمینی وحضور مردم باعث وقوع وایجاد انقلاب شد .
شما بعنوان دبیرجبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی استان قزوین هستید، بفرمایید این جبهه چگونه شکل گرفته است وشما با چه مکانیزمی بعنوان دبیراین تشکل انتخاب شده اید؟

این جبهه سابقه زیادی ندارد، دراواخر سال 95 این تشکل بنا به ضرورت دریک مقطعی بوجود آمد تا نیروهای انقلاب را زیریک چتری قراربدهد ودیدیم که درانتخابات ریاست جمهوری درتجمیع آرا وانسجام بخشی به وحدت نیروهای انقلاب بی تاثیرنبود.

این جبهه مردمی بنا بود که ازپایین به بالا شکل بگیرد وبخاطرهمین موضوع قرارشد که جبهه دراستان ها وشهرستانها ومناطق تشکیل ودریک مجمع اعضای شورای مرکزی تعین شوند ، درسال96 اعضای موسس جبهه مردمی همه مناطق کشوردریک گردهمایی بزرگ که درشهرآفتاب در تهران برگزار شد شرکت کردند اما من درآن زمان بخاطرمحدودیت شغلی ( هنوز بازنشسته نشده بودم ) نتوانستم درآن گردهمایی شرکت کنم ، ازابتدای سال 97 بعنوان دبیراین جبهه مردمی انتخاب شدم ، اعضای شورای مرکزی استانهای این جبهه نیزازسوی شورای مرکزمنصوب می شوند ، من نیزبا حکم رسمی دبیر اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی مرکزمنصوب شدم وبه اتفاق 10 نفر از دوستان همفکربعنوان اعضای شورای جبهه مردمی دراستان فعالیت داریم . البته این شورا بعنوان شورای موسس هستند تا بعداز تشکیل جبهه مردمی درهمه مناطق دریک مجمع عمومی اعضای شورای مرکزی انتخاب شوند.

شما فعال حزبی هستید یا مردمی ؟

ما اصلا حزب نیستیم ،اگر میخواستیم حزب باشیم که احزاب دیگربودند! بنای ایجاد این تشکل بنای حزبی نیست، بخاطر تعدد و زیادی احزاب این جبهه تشکیل شده تا انسجام و وحدت بین احزاب ،جریانات وگروههای همفکرانقلابی ایجاد کند تا درجهت اهداف نظام و انقلاب یک همگرایی وهمسویی بین نیروهای انقلابی بوجود بیاورد .

بنده وبقیه دوستان نیزچون جبهه تعریف حزبی نداشت ونامش هم جبهه انقلاب بود وارد این تشکل شده ایم و این جبهه کارکردحزبی ندارد و دنبال آن هم نیست .

جبهه نیروهای انقلاب درآینده برای انتخابات مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری چه برنامه ای دارد ؟

تنها سابقه فعالیت این جبهه درانتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بود ونگاهش هم جبهه ای بود و توانست در 4 ماه اثر بخشی خوبی هم داشته باشد ، درانتخابات ریاست جمهوری خوب بازی کردیم و 16 میلیون تجمیع رای داشتیم ، این بازی هرچند که منجربه گل نشد ، اما درتجمیع آراء ووحدت بین نیروها تاثیرخوبی داشت .

یکی ازکارکردهای این جبهه درحال حاضر آسیب شناسی انتخابات های گذشته است و درحال احصاء نقاط قوت و شناسایی ضعف ها هستیم تا درآینده فعالیت های ما منتج به نتیجه شود. درآینده سیاست جبهه ورود وحضورقدرتمند وتاثیرگذاردرانتخابات مجلس است وامیدواریم مجلس کارآمد ودرترازحکومت اسلامی شکل بگیرد، الان هنوزوارد مصادیق نشده ایم بلکه به دنبال یک مکانیزم قوی هستیم وجلسات متعدد ومنظمی برگزارمی کنیم تا کاندیدای این جبهه توسط جریان دلسوز انقلاب تعیین و به مردم معرفی شوند وتصمیم ما نیز براساس یک خرد جمعی شکل خواهد گرفت .

جریان انقلابی واصولگرا درانتخابات های مختلف مانند ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهرها ، دچار شکست سنگین شده اند، علتش را چه میدانید ؟

هرپدیده ای اجتماعی و سیاسی می تواند علت های مختلفی داشته باشد وهمه علت ها نیزاز وضع یکسانی برخوردارنیستند.

یکی ازعلت های اصلی شکست جریان اصولگرایی درانتخابات ،عدم وحدت وانسجام ، هم از سوی کاندیدای انتخابات وهم ازسوی مردم انقلابی است ، تعداد آراء جریان انقلابی چند برابرآراء رقیب است وچون تعداد آراء بین افراد تقسیم می شود نمی توانیم نتیجه مطلوب را کسب کنیم ، البته برخی کاندیداها نیز احساس تکیلف غیر ضرور دارند .

علت اصلی دیگرکه مهمترین علت هم است درجریان نیروهای انقلاب یک لیدر و رهبرهدایت کننده وجود ندارد که بقیه افراد به اوتکیه کنند وحرفش نافذ وتمام کننده تصمیم نهایی باشد .

فرمودید، تعدد کاندیداها سبب شکست شده ، آیا چیدمان کاندیدها وارایه لیست بصورت عادلانه وبدرستی انجام گرفت ؟ آیا آسیب شناسی کرده اید که ببینید دراین سالها افراد معرفی شده درلیست ها چقدرتوانستند مورد استقبال مردم قراربگیرند و رای مردم را کسب کنند؟

بله ، یکی ازعوامل شکست نیزعدم هوشمندی خود کاندیداهای جریان اصولگرا بود که بجای فعالیت انتخاباتی ورقابت کردن با رقیب ،خودشان افرادهمسو را تخریب می کردند و مرتکب یک خود زنی می شدند.

برخی اغراض فردی وغیرانقلابی پالس های را میداد که نتیجه آن واگرایی وعدم موفقیت و ناکارآمدی افراد معرفی شده تلقی می شد ودرتخریب افراد بی تاثیرنبود، ما درمجلس نهم با وحدت خیلی موفق عمل کردیم اما درمجلس دهم دچار مشکل شدیم .

درانتخابات های گذشته نیزجریان اصولگرا درقالب شورای اصولگریان یا گروه 6به علاوه 5 و... اقدام می کردند ونتایخ خوبی هم می گرفتند ودرآن مقطع تصمیم خوبی بود اما عدم تمکین کاندیداها وخارج شدن افراد ازمیثاق نامه نتیجه کاررا خراب می کرد.

بر اساس برنامه های ارایه شده از سوی کاندیداها وچگونگی انتخاب افراد برای لیست ، کار خوبی بود وبرخی تحلیل ها و نظر سنجی ها آن لیست را تایید می کرد.

حاج آقا این چه ائتلافی است که دونفردریک لیست یکی 120 هزار رای می آورد و نفر دیگر12 هزارتا رای ! آیا انتخاب برخی افراد براساس سهم خواهی وفشار احزاب نیست ؟

اگرآسیب شناسی دقیقی از10تا 11 انتخابات داشته باشیم بعضی مواقع درجریانات انقلابی هم امیال حزبی حاکم بوده ، وقتی نگاه حزبی حاکم شود کارسخت می شود، درتصمیم گیری نهایی برخی افراد یک حزب شرایط را به گونه ای بوجود می آورند وسهم خود را مطالبه می کنند ونگاه حزبی وقتی وارد یک ائتلاف شود، این اتفاق می افتد ، انتخاب افراد دربرخی مقاطع منطبق برواقعیت های جامعه نبوده است ومورد استقبال مردم هم قرارنگرفته است.

برای وحدت نیروهای انقلابی درآینده چه کارخواهید کرد تا نتایج تلخی دربرنداشته باشد ؟

فلسفه وجودی جبهه، این است تا بین همه نیروهای انقلابی انسجام و اتحاد ایجاد کند ومیخواهد همه نیروها درکنارهم بنشینند وتلاش بروفاق وهم دلی بین همه نیروها با سلایق مختلف است، ما حتی ازافرادغیرهم سو که نظام و انقلاب را قبول داشته باشد هم می توانند در جبهه نیروهای انقلابی حضور داشته باشد وما ازهمه سلایق تقاضا داریم که با وحدت باعث انسجام بیشربشوند.

ارتباط شما با دیگراحزاب مانند حزب موتلفه اسلامی، ائتلاف پیروان ولایت استان، جبهه پایداری چگونه است آیا ارتباطی وجود دارد یا نه ؟

درجلسات تهران ازهمه احزاب افرادی مشارکت دارند ودرانتخابات گذشته ریاست جمهوری دربرخی یک واگرایی بوجود آمد اما دراستان تقریبا همکاری صورت گرفت . درانتخابات شوراها اگر دوستان با هوشمندی عمل می کردند، قطعا نتیجه انتخابات بهترازاین می شد ارایه لیست 15 نفره شورای شهرقزوین اشتباه بود وقتی کارازآغازاشتباه باشد نتایجی خوبی نخواهد داشت .

ما با همه دوستان درقزوین ارتباط دوستانه داریم، برخی افراد تاثیرگذاردرجبهه پایداری ، ایثارگران ورهپویان بعضا با ما کارها و فعالیت های مشترکی دارند ودرشورای جبهه به ما کمک می کنند با برادران موتلفه قزوین نیزارتباط صمیمی ودوستانه وجود دارد ، امیدواریم ارتباط تشکیلاتی هم برقرارشود ، برای ارتباط با تشکل های داخل استان مشکلی وجود نخواهد داشت، دربین نیروهای انقلاب متاسفانه برخی سلایق شخصی وجود دارد که می خواهند یکدیگر را حذف کنند اما بین احزاب اینگونه نیست .

من درجلسات مختلف این مطلب را می گویم آن مطلب این است ؛ ما درزمان جنگ ودفاع مقدس ، مگربه جبهه می رفتیم همه با هم هم نظروهم سلیقه بودیم ، بعضا افراد با هم شاید اختلاف هم داشتند اما چون هدف مقدس بود همه سلایق یکدیگررا تحمل می کردند، جبهه نیروهای انقلاب هم هدفش این است، برای سربلندی نظام وانقلاب میخواهد همه سلایق دوستدارانقلاب ونظام را دوره یک میزبنشاند.

« جمنا » درانتخابات دوره قبل شورای اسلامی حضور داشت چرا با حزب موتلفه اسلامی وائتلاف بزرگ پیروان ولایت دو لیست جدا گانه ارایه دادید . چرا ؟

درانتخابات شوراهای اسلامی ما درشهرستانها توفیق خوبی داشتیم وعدم موفقیت ما درشهر قزوین دلایل خاصی دارد، اگرهوشمندانه وانقلابی هم بودیم، نباید حتی برای رفع تکلیف شرعی هم دو لیست ارایه می شد. این کاراخلاقی وانقلابی نبود.

یک انتقاد به برادرانی که لیست جدا دادند وارد است ، چرا با لیست جدا نتوانستند رای ادعای خود را بیاورند وچرا سبب شدند تا نتایج انتخابات شوراها به نفع جریان رقیب شود. اما ازطرفی سازو کارجمنا؛ اینکه «هرکاندیدایی اگرتوانست افراد بیشتری را برای یک جلسه بیاورد باید درلیست قراربگیرد » نیزاشتباه بود واشتباه بزرگتراین بود که لیست 15 نفره داده شد، یعنی با دست خودمان دربین نیروها انشقاق ایجاد کردیم وبرخی دوستان برای موفقیت خودشان برای کمک به دوستان همسوی خود تلاش نکردند . وقتی مقدمه یک کاراشتباه باشد نتیجه کارنیزمطلوب نخواهد بود وباید ازاین تجربه درس بگیریم وهوایی نفسانی را کنار بگذاریم تا تجربه های تلخ برای ما تکرار نشود.

برخی ها می گویند جبهه « جمنا » همان جبهه افراد بازنشسته سپاه است ، و همان تفکر سپاه این جبهه را رهبری می کند، آیا این ادعا درست است ؟

یعنی این 3هزارنفری که درشهرآفتاب درگردهمایی بزرگ دورهم جمع شدند همه سپاهی بودند ؟! نه اینگونه نیست ، صدها نفرازمعلمان ، دانشجویان ، کارگران وحتی اهالی رسانه و ازهمه اقشاردراین جبهه حضوردارند ، این جبهه دارای کمیته 22 گانه ازاقشار مختلف است. بله درکنار این همه افراد، برخی پاسداران بازنشسته سپاه پاسداران نیزحضوردارند اما نسبت آنها خیلی کم است بعنوان مثال ما در شورای شهرستانها حتی یک پاسدارباز نشسته نداریم اما درمرکزاستان شاید دونفرتا سه نفرداشته باشیم اما نسبت آن به اقشاردیگرخیلی کمتر است .

عملکرد نمایندگان استان قزوین درمجلس شورای اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

من کلیت مجلس فعلی را در تراز انقلاب اسلامی نمی دانم ، مجلس در تراز انقلاب اسلامی باید یک مجلس شجاع و انقلابی باشد. ما دراستان نیروهای کارآمد تری داریم که می توانند درقانون گذاری ودفاع ازانقلاب درکمیسیون های مختلف مجلس نقش آفرین باشند.

من کارنامه نمایندگان استان درمجلس را صفر، نه ، اما خیلی ضعیف می دانم ،اما بازبین این افراد تفاوت وجود دارد ودرمقایسه بین خودشان برخی نسبت به دیگران نسبتا قوی ترهستند . درکل، شأن استان ما بالاترازاین هاست وباید افراد کارآمد ، شجاع ، برنامه محوروبا اراده قوی درمجلس حضورداشته باشند.

عملکرد مدیران استانی را چگونه می بینید ؟ چرا همه روزه برخی مدیران به جرم تخلف و اختلاس دستگیر می شود علتش چیست ؟

یکی ازآسیب های جدی که انقلاب را تهدید می کند ناکارآمدی مدیران ملی ومحلی است ،اگر واقعا مدیریت کارآمد بود، نبایدهرگزشاهد این همه مشکل درکشور می بودیم ،البته بین مدیران هم خوب و بد و نسبت قوی و ضعیف وجود دارد .

عدم کارآمدی مدیران و فساد مالی وآلودگی های آنها بزرگترین آسیب جدی است ، اگر مدیری فاسد باشد ، چون ازرانت های اطلاعاتی برخورداراست دامنه فسادش بیشتروآسیب زیادتری به جامعه می زند.

برای جذب نیروهای تازه نفس وجوان درجبهه نیروهای انقلاب چه تدبیری اندیشیده اید ؟

بعدازانتخابات ریاست جمهوری مدت کوتاهی درکارجبهه توقف ایجاد شد ، درسطح ملی چند ماه وقت ما صرف آسیب شناسی شد ، نقاط ضعف و قوت جبهه احصاء شد، فعالیت عمومی خود را آغاز کرده ایم و درهمه شهرستانها بجز یک شهرستان نیروها ومسئولین کمیته های 22 گانه اقشارانتخاب شده است و مجامع شهرستانی واستانی را برگزارخواهیم کرد، بعدازبرگزاری مجمع شهرستانها واستان منتخبین درمجمع ملی شرکت خواهند کرد.تقویم اجرایی برگزاری مجمع تهیه شده است ، ما بخاطر اینکه بتوانیم یک جامعیت به همه اقشار بدهیم سعی کردیم کمیته اقشار را تشکیل داده تا هرکمیته 50نفراز اقشارمرتبط را جذب و به ما معرفی کند .

درهرشهرستان تقریبا 1000 نفربا جبهه مرتبط خواهند شد وازعلاقمندان به انقلاب ونظام فارق ازسلیقه درخواست داریم به کمیته های اقشاراین جبهه درشهرستانها ویا به آدرس دفتراستانی ما درفلکه عدل روبروی بانک دی مراجعه نمایند، ما ازهمه اقشاراستقبال می کنیم .

برای جذب جوانان و بانوان درجبهه چه اقدامی کرده اید ؟

ما درکمیته 22 گانه اقشاریک کمیته را اختصاص داده ایم به بانوان که نصف جمعیت جامعه ما را بانوان تشکیل می دهند ضمنا علاوه برکمیته دانشجویی و دانش آموزی ما یک کمیته ویژه جوانان نیزدرجبهه داریم.

آیا دفترجبهه « جمنا » درروستاها و بخش ها هم تشکیل می شود؟

مناطق و روستاها را درمرکز شهرستانها دیده ایم اما بصورت مستقل درمناطق و روستاها دفترتشکیل داده نمی شود 
رابطه جبهه نیروهای انقلاب با امامان جمعه چگونه است ؟ آیا ارتباطی وجود دارد ؟

رابطه ما با همه امامان جمعه استان به ویژه حضرت آیت اله عابدینی رابطه دوستانه و خوبی است ومکررخدمت همه می رسیم وازرهنمودهای روشنگرانه آنها استفاده می کنیم .

چرا اصلاع رسانی ازسوی جبهه ضعیف است ؟ آیا کانال خبری ویا سایتی برای جبهه وجود دارد؟

بله درست است ما تعمدا در حال بررسی و برنامه ریزی بودیم ، اطلاع رسانی را موقتا کند کرده بودیم اما جلسات تشکیل می شود و یکی از کمیته های اقشار22 گانه نیزکمیته اطلاع رسانی و رسانه است ، انشاء اله دراین بخش هم برنامه داریم .

منشاء پیدایش شعار« اصلاح طلب ، اصولگرا ، دیگه تموم ماجرا از کجاست ،آیا این شعاربه معنای بی اعتمادی به احزاب نیست ؟

اگر دو جریان مطرح کشور درغالب احزاب تعریف کنیم نتوانستند نقش خود را بخوبی ایفاء کنند. پیش تر گفتم که هدف این جبهه فراتر از دیدگاه احزاب است واصلا تشکل ما حزب نیست ، بحث اصولگرا و اصلاح طلب نیز ندارد ، برخی ها می توانند درعین حالی که اصلاح طلبند ، اگربه انقلاب ونظام اسلامی ورهبرمعظم انقلاب و ارزشهای متعالی آن مقید وپایبند باشند می توانند با ما دریک جبهه قرار بگیرند.

احزاب درمقاطع مختلف با شعارمردم را فریب دادند و نتیجه کارآنها رضایت بخش نبوده و مردم از آنها گریزان شده اند،امروز تضمین کننده اعتماد مردم به ما ، کاروعمل انقلابی است نه شعار، محل تولد این شعاردرفضای مجازی است و خیلی نمی شود به این فضاهای مجازی اطمیان واعتماد کرد و مورد قضاوت قرارداد.

البته مردم به برخی جریانات که فقط شعاردادند وعکس آن عمل کردند بی اعتماد هستند، مثلا همین دولت چقدر شعارهای زیبایی داد اما برعکس همه آنها عمل کرد و همین حرکات ودروغ گویی ها باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد.

عملکرد زاهدی استاندار قزوین چگونه بوده ونظر شما در باره دخالت برخی افراد در عزل و نصب ها و فشارهای وارده به مدیران چیست ؟

ارزیابی دقیقی ازهمه عملکرد آقای زاهدی ندارم ، اما در یک نگاه کلی ایشان فقط وضع فعلی را توانستند حفظ کنند ، حفظ وضع فعلی به تنهایی کارساز نیست ما درعرصه های صنعتی ، کشاورزی خیلی مشکل داریم ووضع خوب نیست وحرکت اساسی رو به جلورا مشاهده نمی کنیم .

اما درپاسخ به مطلب دوم درباره عزل و نصب ها باید بگویم استان ما یک استان فتنه زده است ، استان قزوین از ابتدای انقلاب تا به امروز گرفتاریک باند و فرقه زروزورو تزویزبوده است و این بانددست ازسر این استان برنمی دارد با ارتباطاتی که درتهران دارند نه اینکه درانتصاب ها دخالت می کنند و فشار می آورند بلکه اگر کسی حرفاشان را گوش نکند درعزل مدیران نیزدخالت می کنند وافراد مستقل وغیر وابسته را حذف می کنند.

آیا حمایت آیت الله اسلامی از داود محمدی عامل اختلاف بین نیروهای انقلابی دراستان نیست ؟

چرا ازخود حاج آقا اسلامی این سئوال را نمی پرسید ؟ ازایشان بپرسید.

برخی می گویند جبهه مردمی را همان نیروهای جبهه رهپویان مدیریت می کنند، آیا واقعا اینگونه است ؟ چرا درمجمع عمومی برای انتخابات ریاست جمهوری ضرغامی رای نمی آورد اما زاکانی رای می آورد ؟

دراولین مجمع عمومی که درتهران درشهر آفتاب برگزارشد توفیق حضورنداشتم اما شنیدم افراد مختلفی ازهمه گروهها حضورداشتند ازجمله ازرهپویان هم بودند واینکه چرا شخصی رای می آورد و شخص دیگری رای نمی آورد هم آسیب شناسی صورت گرفته است ، نه ، این جبهه فراگیر است و چترش برسرهمه گروهها گسترده خواهد شد 
بعنوان یک شهروندعملکرد شهرداری و شورای شهر قزوین را چگونه ارزیابی می کنید؟

من حرکت وکارمثبتی از شورا و شهرداری قزوین ندیدم ، نه پروژای ، نه کار برجسته عمرانی صورت گرفته است ، دربحث شوراها نیزمی توانستیم ازافراد کارآمد بهره مند شویم اما حیف شد .

شهرداری قزوین با بودجه ی 783 میلیارد تومانی که در طی 4سال 2700الی 2800 میلیارد تومان میشود وبرنامه ای جدی هم از سوی شورای شهرملاحظه نمی شود .

با شنیدن این کلمات اولین جمله ای که به ذهنتان می آید چیست ؟

امام خمینی: احیاءگرمجدد اسلام

مقام معظم رهبری : ادامه دهنده راه امام

چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی : ان شاءالله مقدمه ظهورباشه

حسن روحانی : زیاد حرف می زند اما عمل ندارد

دکتر احمدی نژاد: حیف شد

سید محمد خاتمی : یکی از سران فتنه 88

مرحوم هاشمی : خیلی زحمت کشید اما خراب کرد

سردارجعفری: مالک اشترحضرت آقا

علی لاریجانی : هم به میخ می زند هم به نعل

مهندس چمران : انقلابی خدمتگزار

جبهه مردمی : مجموعه ای که برای توسعه کیفی انقلاب می کوشند

آیت اله عابدینی : شخصیت معنوی وقرآنی

آیت اله اسلامی : نماینده مردم درخبرگان رهبری

آیت اله باریک بین: شخصیت وارسته

سید علی اکبرابو ترابی : سرورآزادگان

آیت اله تلخابی : مجتهد جوان انقلابی

آیت اله تاکندی : پدرمعنوی اصلاح طلبان

شیخ قدرت علیخانی : زر، زور، دخالت

سید ناصرقوامی : امام جماعت فتنه گران

محمد علیخانی : آقا زاده وژن خوب

سید مرتضی حسینی : سید انقلابی

دکترلطف اله سیاهکالی: مدیرخوبی است

خانم محمد بیگی : پزشک متعهد

زاهدی : اصلاح طلب کهنه کار

کبودوند: جوان پر تلاش

محمد حسین شفیعی : شخصیت فرهیخته

صفت اله صالحی : برادرخونگرم

قدوسی فر: برادرمجاهد و پر تلاش

حاج حمزه قربانی : فرمانده شجاع

داود محمدی : رییس کمیسیون اصل نود

خانم زرآبادی : اختلال در تشخیص اولویت ها

بابایی صالح : ای کاش گذشته خود را فراموش نمی کرد

بهمن طاهرخانی: حیف شد

روح اله عباسپور: مرد پر تلاش با انگیزه

رجب رحمانی : سیاست مدارو پرتلاش

سردارشاهرخی : مجاهد فی سبیل الله

سردارآبنوش : فرمانده انقلابی ومردمی

شهیدحجت اسدی : خوش به سعادتش

شهید حمید سیاهکلی : خدا روحش را متعالی کند

فصیح رامندی : آزاده وجهادگر

فتنه 88: طراحی بزرگ برای براندازی

آخرین کتابی که خواندید : پرسش و پاسخ علامه طباطبایی

مهمترین مشکل قزوین : نا کارآمدی مدیران

سپاه پاسداران : اگر نبود کشورهم نبود

بهترین دوران : دفاع مقدس

بسیج : لشگرمخلص خدا

روزنامه کیهان : انقلابی و روشنگر

تابان : نشریه درخدمت زر و زور

هفته نامه نسیم قزوین : ان شاء اله موفق شود

قدرت اله چگینی : معلم شهید

محمود آقا ی انصاریان : خدا رحمتش کنه

انتخابات مجلس 98: ان شاءالله تشکیل مجلس در تراز انقلاب

با تشکرازاینکه وقتتون را دراختیارما گذاشتید ، اگر سخن پایانی دارید بفرمایید ؟

ورودم به جبهه مردمی ، سیاسی نیست و نگاه من به جبهه همان جبهه دفاع مقدس است و خدمت به انقلاب ونظام است وازهمه نیروها انقلابی وفعالان تشکل ها واحزاب میخواهیم که زیربیرق وچترولایت دراین جبهه حاضر شوند ، تا بتوانیم جبهه واحدی تشکیل دهیم تا در مقابل اقدامات دشمن ، کشور را از دست مدیران ناکارآمد نجات دهیم .

چکیده گفتگو...

ازابتدای سال 97 بعنوان دبیرجبهه مردمی استان قزوین انتخاب شدم.

به اتفاق 10 نفرازدوستان همفکربعنوان اعضای شورای موسس جبهه مردمی دراستان فعالیت داریم.

بنای ایجاد جبهه مردمی نیروهای انقلاب، بنای حزبی نیست، این جبهه کارکردحزبی ندارد و دنبال آن هم نیست.

درآینده سیاست جبهه ورود وحضورقدرتمند وتاثیرگذاردرانتخابات مجلس است هنوزوارد مصادیق نشده ایم بلکه به دنبال یک مکانیزم قوی تا کاندیدای این جبهه توسط جریان دلسوزانقلاب تعیین و به مردم معرفی شوند .

یکی ازعلت های اصلی شکست جریان اصولگرایی درانتخابات ،عدم وحدت وانسجام ، هم از سوی کاندیدای انتخابات وهم ازسوی مردم انقلابی است، ودومین علت نداشتن یک لیدرو رهبرهدایت کننده که حرفش نافذ وتمام کننده باشد .

برخی افراد حزبی شرایط را به گونه ای بوجود می آورند وسهم خود را مطالبه می کنند ، انتخاب افراد دربرخی مقاطع منطبق برواقعیت های جامعه نبوده ومورد استقبال مردم هم قرارنگرفته است.

ازافرادغیرهم سو که نظام وانقلاب را قبول داشته باشند می توانند درجبهه نیروهای انقلابی حضور داشته باشد

ارایه لیست 15 نفره برای شورای شهرقزوین از سوی جبهه مردمی اشتباه بود،یعنی با دست خودمان دربین نیروها انشقاق ایجاد کردیم.

دربین نیروهای انقلاب متاسفانه برخی سلایق شخصی وجود دارد که می خواهند یکدیگررا حذف کنند اما بین احزاب اینگونه نیست.

من کلیت مجلس فعلی را درترازانقلاب اسلامی نمی دانم

اگر مدیری فاسد باشد، چون ازرانت های اطلاعاتی برخورداراست دامنه فسادش بیشتروآسیب زیادتری به جامعه می زند.

وازعلاقمندان به انقلاب ونظام فارق ازسلیقه درخواست داریم به کمیته های اقشاراین جبهه درشهرستانها ویا به آدرس دفتراستانی ما درفلکه عدل روبروی بانک دی مراجعه نمایند.

مردم به برخی جریانات که فقط شعاردادند وعکس آن عمل کردند بی اعتماد هستند، مثلا همین دولت چقدرشعارهای زیبایی داداما برعکس همه آنها عمل کرد وهمین حرکات و دروغ گویی ها باعث بی اعتمادی مردم خواهد شد.

زاهدی استاندار قزوین فقط وضع فعلی را توانستند حفظ کنند ما درعرصه های مختلف خیلی مشکل داریم ، وضع خوب نیست

استان قزوین از ابتدای انقلاب تا به امروز گرفتاریک باند و فرقه زر، زور و تزویزبوده است واین باند دست ازسراین استان برنمی دارد.

من حرکت و برنامه جدی از شورا و شهرداری قزوین ندیدم ، نه پروژای، نه کار برجسته عمرانی

ازهمه نیروها انقلابی وفعالان تشکل ها میخواهیم که زیربیرق وچترولایت دراین جبهه حاضر شوند، تا بتوانیم کشوررا ازدست مدیران ناکارآمد نجات دهیم.
 
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین