حمایت از صندوق‌ها موجب اشـتغال‌زایی در روستا‌ها می‌شود
کد خبر: 1101290
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004cUk
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۱:۰۰
مسئول صندوق خواجه‌جمالی در گفتگو با «جوان»:
روسـتای خواجه‌جمالی شهرسـتان بختـگان اسـتان فـارس تنهـا یـک صنـدوق قرض‌الحسنه دارد که با نام همین روستا نیز شهرت یافته است؛ صندوقی که با قوانین ساده و خاص خودش توانسته است از اهالی روستا و به خصوص آن‌ها که قصد ایجاد شغل دارند، حمایت کند. محمد‌کریـم‌زارعـی، مسـئول ایـن صنـدوق قرض‌الحسنه است؛ کسی که در پنج سال اخیر با مدیریت خوبش توانسته است وام‌های زیادی به روستاییان بدهد؛ وام‌هایی که از دامداری‌ها حمایت کرده و مشاغل خرد زیادی را به وجود آورده است. به همین بهانه سراغ ایشان رفتیم تا در گفت‌وگویی علاوه بر آگاهی از نحوه کار صندوق از نیازهای‌شان هم باخبر شویم.

صندوق روستای خواجه‌جمالی از چه تاریخی کار خود را شروع کرده است؟
این صنـدوق قرض‌الحسنه که به نام روستای خواجه‌جمالی است، درست در آخرین روز اسـفندماه سـال۹۶ در روسـتا فعالیتش را شروع کرد. در واقع این صندوق ۱۵ سال پیش تأسیس شده بود، اما هیچ استفاده و کارایی‌ای نداشت و نمی‌دانستیم چه کار کنیم، ولی در سـال ۹۶ اعضـای هیئـت مدیـره تصمیـم گرفتند صندوق را در روسـتای خواجه‌جمالی دوباره احیا کنند و اهالـی روسـتا بتواننـد از نعمـت وجود و خدمات ایـن صنـدوق قرض‌الحسنه دوبـاره بهره‌منـد شـوند.

صندوق چه خدماتی به مردم ارائه می‌کند؟
به صورت معمول هدف اصلی تأسـیس صنـدوق‌ها، اعطـای وام قرض‌الحسنه اسـت، اما از وقتـی این صندوق تشـکیل شـده است مـردم روسـتا بیشـتر از حـال و روز هـم خبـر می‌گیرنـد. همه می‌دانند صندوق برکات زیادی داشته است و هـرازگاهـی اهالی منطقه و روستا دور هم جمع می‌شوند و مشکلات خود را مطرح می‌کننـد و اگـر جـدای از فعالیـت صندوق کمکی از دسـت دیگران بربیاید، برایش انجام می‌دهند و گره‌گشایی می‌کنند. یکی از اهداف اصلی تشـکیل ایـن صنـدوق اعطـای وام‌هایـی بـه منظـور اشـتغال‌زایی است.

نحوه پرداخت وام‌ها چطور است؟
وام‌ها طبق مصوبات و آیین‌نامه صندوق به اینگونه پرداخت می‌شود که متقاضیان برای کار‌های تولیدی و دامداری می‌توانند شش برابر موجـودی‌شان در صنـدوق وام دریافـت کننـد. نکته مهم این است که تمامی این وام‌ها به صورت قرض‌الحسنه است و هیچ سودی دریافت نمی‌شود و فقط یک کارمزد اولیه و بسیار ناچیز دارد. ایـن صنـدوق در حـال حاضـر هزارو ۲۰۰ نفر عضو دارد که در اصل، چون اهالی روستا خانواده هستند، اعضا نیز به صورت خانوادگی گروه‌بندی شـده‌اند. به این صورت که ۵۷ گروه خانوادگی در این صنـدوق عضویـت دارنـد و هـر گروهـی یـک سـرگروه دارد کـه بـا هیئـت مدیره صندوق مرتبط است.

تاکنون به چند نفر از اعضای صندوق وام پرداخت شده است؟
بیش از هزار نفر در این مدت از صندوق وام گرفته‌اند و جالب اینکه همه آن‌ها توانسته‌اند در شغل و حرفه خود قدم‌های خوبی بردارند. چون این وام‌ها فقط برای اشـتغال‌زایی یا توسـعه مشـاغل مصرف می‌شوند، بسیار تأثیرگذار بوده‌اند. به عنوان مثال فردی گوسـفند داشـته آن را بیشتر کرده یا مرغداری داشته آن را توسعه داده یا خیاطی داشته و کارش را گسترش داده است.
بازپرداخت وام‌ها چطور است؟
بازپرداخـت وام‌ها بـه ایـن صـورت اسـت کـه ۲ درصـد کارمـزد بـه ازای هـر وام گرفتـه می‌شـود و همچنیـن متقاضیـان بایـد وام‌های خـود را بیـن ۱۵ تـا ۱۰۰مـاه بازگرداننـد. ایـن سـرگروه اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی وام‌گیرنـده و نحـوه فعالیتـش تصمیـم می‌گیرد وام را در چـه بازه زمانی بازگردانند.

برای قدرتمند شدن و پرداخت وام‌های بیشتر با مبالغ بالاتر چه برنامه‌ای دارید؟
باید اعضـای صنـدوق را افزایـش دهیـم، بـه طـوری کـه این روسـتا ۴ هزار نفر جمعیت دارد، ولی فقط هزارو ۲۰۰ نفر در این صندوق عضویت دارند، البته همین تعداد نیز به مرور زمان زیاد شدند چراکه در ابتدای تشکیل صندوق فقط ۱۲۰ نفر عضو داشتیم، بنابرایـن در یـک برنامه‌ریزی مـدون تصمیـم داریـم در کوتاه‌تریـن زمـان ممکـن اعضـای صندوق را افزایش دهیم و از طرف دیگـر مکاتباتـی بـا برخـی از نهادهـای دولتـی انجـام داده‌ایم تـا موجودی صندوق بالا برود و بتوانیم به افراد بیشتری با مبالغ خوب وام بدهیم. به نظر می‌رسد با استقبالی که از سوی اهالی صورت گرفته است این مهم محقق می‌شود.

در مجموع نگاه شما به این صندوق‌های قرض‌الحسنه چطور است؟
اگر به تاریخ راه‌انداز‌ی این صندوق‌ها نگاه کنیم، می‌بینیم چند سالی است که به این صورت و با حمایت بسیج سازندگی کشور کار خودشان را شروع کرده‌اند و در مناطق مختلف کشور و به خصوص روستا‌ها خدمات‌رسانی می‌کنند. بسیج سازندگی با این نگاه که مدیران این صندوق‌ها، از ساکنان همان مناطق هستند و با شناختی که از محیط پیرامون و مردمانش دارند، می‌توانند بهترین تصمیم را در نوع مدیریت و پرداخت وام‌ها داشته باشند و حمایت از آن‌ها را در دستور کار قرار دهند. درست مثل صندوق قرض‌الحسنه خواجه‌جمالی که در روستای ما راه‌انداز‌ی شده و وام‌هایش طبق مصوبات و آیین‌نامه خودشان به متقاضیان پرداخت می‌شود. این صندوق به تولیدی‌ها و دامداری‌ها تا شش برابر موجودی افراد، وام می‌دهد تا علاوه بر توسعه کار‌ها و مشاغل بتوانند از نیروی جوانان جویای کار نیز بهره ببرند و آمار بیکاری در روستا را کاهش دهند؛ و معتقدید این صندوق‌ها می‌توانند کار‌های بزرگی را رقم بزنند؟
بله. حمایت از صندوق‌ها در معمولی‌ترین حالت خود موجب ایجاد اشتغال می‌شود و همین برای روستا‌ها یعنی یک قدم بزرگ. وقتی مشاغل خرد به وجود بیایند، کم‌کم آن‌ها رشد می‌کنند و در نهایت شکوفایی مناطق محروم را شاهد خواهیم بود.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار