صندوقی که با احیای چکن دوزی «سرایان» را جهانی کرد
کد خبر: 1065949
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004TIj
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۰۰
برای طرح‌ها و پروژه‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی کشور نمی‌توان پایانی متصور شد. در هر نقطه از کشور که منطقه کم‌برخورداری وجود دارد حتماً رد پایی از جهادگران بسیجی نیز به چشم می‌خورد که برای رفع مشکلات و معضلات کمر همت بسته و اردویی تشکیل داده‌اند.
محمد‌رضا هادیلو

برای طرح‌ها و پروژه‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی کشور نمی‌توان پایانی متصور شد. در هر نقطه از کشور که منطقه کم‌برخورداری وجود دارد حتماً رد پایی از جهادگران بسیجی نیز به چشم می‌خورد که برای رفع مشکلات و معضلات کمر همت بسته و اردویی تشکیل داده‌اند. بر همین اساس و در ادامه پروژه‌های محرومیت‌زدایی و مقابله با تنش آبی در مناطق مختلف کشور و بخصوص استان‌های کم‌آب، چند روز پیش و با حضور رئیس بسیج سازندگی کشور، پروژه آبرسانی به طول ۲ کیلومتر برای روستای آلبوصیاد دشت آزادگان در استان خوزستان افتتاح شد، اما موضوع قابل ذکر اینکه این پروژه به نمایندگی از ۱۲ پروژه بزرگ محرومیت‌زدایی و آبرسانی دیگر در خوزستان افتتاح شد و تاکنون ۹۴ کیلومتر لوله‌گذاری برای آبرسانی به ۲۵ روستای این استان انجام گرفته است.

خراسان جنوبی دارای مناطق محروم زیادی است که نیازمند توجه و خدمات‌رسانی در زمینه‌های مختلف هستند. به همین خاطر بسیج سازندگی برای آن‌ها برنامه و طرح‌هایی تعریف کرده تا بتوانند در کمترین زمان ممکن به توانمندی‌های لازم برسند. بر همین اساس صنـدوق حضـرت رقیـه (س) هماننـد دیگـر صندوق‌های تشکیل شـده زیـر نظـر بسـیج سـازندگی با هدف کمـک معیشـت مـردم و بـرای ایجاد اشتغال راه‌اندازی شـده است.
حدود ۳۰ ماه پیش یعنی در اسـفندماه سـال ۹۷ بود که صندوق قرض‌الحسنه حضرت رقیه (س) در شهرسـتان سـرایان در اسـتان خراسـان جنوبـی تشکیل شـد و در حال حاضر ۱۵۰ نفر عضو دارد.
مسـئول صنـدوق حضـرت رقیـه (س) در تشریح نحوه راه‌اندازی این صندوق می‌گوید: «وقتـی ایـن صندوق را می‌خواستیم تشکیل دهیم از اعضا نفری ۱۰ هزار تومان به عنوان حق عضویت دریافت کردیم به این ترتیب موجـودی صنـدوق در ابتـدا همیـن واریـزی مـردم بـود. امـا در ادامه فعالیت از خیرین نیز کمک گرفتیم و توانستیم توانمندتر از قبل به کار خود ادامه بدهیم.»
بـه گفتـه ابراهیـم نظـری، در طـول این مدت بـه ۳۵ نفـر از اعضـا وام اختصـاص داده شـده است کـه اغلـب ایـن وام‌ها برای کمک معیشـت بـه متقاضیـان داده می‌شود.
راه‌اندازی کارگاه‌ها با کمک خیرین
وام‌های صندوق حضرت رقیه (س) به غیـر از کمک معیشـت بـه منظـور کمـک برای راه‌انـدازی اشـتغال و کمک به خرید لوازم منزل نیز اختصاص می‌یابند تا افراد در هر زمینه‌ای که احساس نیاز می‌کنند بتوانند از آن استفاده کنند. موضوعی که مسئول این صندوق هم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «تاکنون ۷۹ میلیـون و ۴۰۰ هـزار تومـان وام بـه اعضا داده شـده است که اگر موجودی صندوق بیشـتر بود، قطعا ً می‌توانستیم مبالغ وام‌ها را افزایش دهیم و گره بیشتری از زندگی مردم باز کنیم.»
نظـری ادامه می‌دهد: «علاوه بر این وام‌ها با پیگیری‌هایی که انجام شـده است از طرف مجمع خیرین اسـتان خراسـان جنوبی بـرای هشت نفـر از اعضـای صنـدوق وام اشـتغالزایی واریـز شـده است. در مورد این وام‌ها هم باید بگویم که بـا کمـک ایـن خیریـن وام‌های داده شـده از ۱۰ میلیـون تـا ۵۰ میلیـون اسـت. از شـغل‌هایی کـه بـا کمـک ایـن وام‌ها ایجـاد شـده اسـت می‌تـوان بـه راه‌انـدازی مجـدد کـوره آجرپـزی، راه‌انـدازی کارگاه کلوچه‌پـزی، پـرورش بلدرچین، گسترش کارگاه خیاطی، راه‌اندازی کارگاه‌های حوله‌بافـی، تفـت تخمـه، آجیل‌پـزی و همچنین پرورش گوسفند اشاره کرد.»
وی تأکید می‌کند: «بـا کمـک ایـن وام‌ها توانسـتیم هنـر ۱۲۰ سـاله ایـن شهرسـتان را کـه سـوزن‌دوزی بـا نـام چکن‌دوزی اسـت، احیـا کنیـم. جالب است از ایـن هنـر اسـتقبال خوبـی در بین مردم و متقاضیـان ایـن صنـدوق صـورت گرفتـه اسـت بـه طـوری کـه در همیـن مـدت کوتـاه توانسـتیم محصـولات خـود را بـه بازار‌های جهانی صادر کنیم.»
تلاش برای مهاجرت معکوس
وقتی می‌خواهیم به موفقیت یک صندوق پی ببریم باید به میزان مشاغلی که با حمایت‌های مالی آن ایجاد شده است، نگاه کنیم.
در همین رابطه مسئول صندوق حضرت رقیه (س) به میزان اشتغالزایی این صندوق اشاره می‌کند و می‌گوید: «خوشـبختانه بـا وام‌های اعطایـی توانسـتیم بـرای حـدود ۶۰ جـوان ایـن شهرستان اشتغالزایی کنیم. اگرچـه سـرمایه ایـن صنـدوق بـا سـرمایه‌های اندک مردمی تشکیل شـده است، اما با همین سـپرده‌های پربرکـت مردمـی توانسـتیم در سـال گذشـته شـخصی را که سرپرسـت خانواده بود از زندان آزاد کنیم. ما در برنامه‌های خود قصد دعوت از سازمان فنی‌حرفه‌ای به روستا‌ها را داریم تا با آموزش‌های رایگان بتوانیم کشاورزی مدرن را در این مناطق پیش بگیریم و همچنین با مهارت‌آموزی بیشتر به جوانان بتوانیم مشاغل بیشتری ایجاد کنیم.»
نظـری خاطرنشـان می‌کند: «جمعیـت روسـتای مـا ۵۶ خانـوار است کـه بیشـتر جمعیـت روسـتا را جوانـان تشـکیل می‌دهنـد. از آنجـا کـه عمومـا ً جوانـان تمایـل بـه مهاجـرت از روسـتا دارنـد می‌توانیـم با کمک مسـئولان و همت بیشـتر مردم باعث ایجاد شـغل‌های جدید در روسـتا شـویم کـه در نتیجـه نه تنها از خروج جوانان جلوگیری کنیم بلکه باعث مهاجرت‌های معکـوس بـه روسـتا و ایجـاد انگیـزه بیشـتر در جوانـان بـرای آبـادی روسـتایمان باشیم.»

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار