کسری ۱۲۷‌هزارمیلیارد تومانی سال‌۹۸ اوراق شد
کد خبر: 1033230
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Kn0
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۲
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ در مجلس قرائت شد
رئیس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال‌۱۳۹۸ را در صحن علنی قرائت کرد.
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بر اساس قانون بودجه سال‌۱۳۹۸ کل کشور، کسری تراز عملیاتی، در عمل به مبلغ ۱۲۷ هزار و ۲۴۲ میلیارد تومان رسید؛ فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶/ ۵۷ درصد بود که این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شد.

مهرداد بذرپاش در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بر اساس بند (۱) ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی، گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال‌۱۳۹۸ را در مجلس قرائت کرد.

رئیس دیوان محاسبات گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال‌۱۳۹۸ به عنوان سی‌و یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس به‌رغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال‌۱۳۹۸ یک ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۲۹‌آذر‌ماه‌سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد.

بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۳‌هزار و ۷۰۰‌دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶‌هزار و ۸۰۰‌گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال‌۹۸ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۴‌تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۵۹۹‌صفحه تهیه و در هیئت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند.

رئیس دیوان محاسبات در جریان ارائه خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال‌۹۸ کل کشور اظهار داشت: میزان تحقق منابع بودجه سال‌۱۳۹۸ کل کشور، پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک‌میلیون و نهصد و سی و پنج هزار و چهارصد و شصت و شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۴۶۶ /۹۳۵/ ۱) تومان بوده که مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و پنج هزار و یکصد و بیست و نه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱۲۹/ ۱۹۵/ ۲) تومان (معادل ۴/ ۱۱۳ درصد) محقق شده است.

وی افزود: میزان پیش‌بینی مصارف بودجه کل کشور پس از اعمال تغییرات، بالغ بر یک میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و نهصد و هفتاد و دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۹۷۲ /۹۴۹/ ۱) تومان بوده که مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و یک هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۸۶۵/ ۱۹۱/ ۲) تومان (معادل ۴/ ۱۱۲ درصد) تحقق یافته است.

تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت

وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر یکصد و سی و سه هزار و ششصد و سی و دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۶۳۲/ ۱۳۳) تومان بوده که با توجه به میزان درآمد‌های تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ یکصد و بیست و هفت هزار و دویست و چهل و دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۲۴۲ /۱۲۷) تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه‌ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶/ ۵۷ درصد می‌باشد. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است.

تمرد دستگاه‌ها در انتقال حساب بانکی به بانک مرکزی

در ادامه گزارش تفریغ بودجه آمده است بر اساس بند (الف) تبصره (۷)، دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند، تمامی حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را صرفاً از طریق این حساب‌ها انجام دهند. نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که در دویست و پنجاه و پنج (۲۵۵) دستگاه اجرایی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام نشده و همچنین تعداد پانصد و هفتاد و دو (۵۷۲) دستگاه اجرایی، حساب‌های خود نزد سایر بانک‌ها را مسدود نکرده‌اند.

منابع هدفمندی بیش از ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان شد

از سوی دیگر در شرایطی که در گذشته در رابطه با منابع هدفمندی یارانه بین مجلس و دولت اختلاف نظر وجود داشت و اشخاصی، چون حاجی بابایی معتقد بودند درآمد‌های دولت از محل تبصره‌۱۴ بودجه مربوط به سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۳۰‌هزارمیلیارد تومان است.

بر اساس گزارش گزارش تفریغ بودجه سال‌۹۸ دیوان محاسبات، منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر یکصد و سی و دو هزار و چهارصد و نود و هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۴۹۸ /۱۳۲) تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر نه هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۳۶۲ /۹) تومان بوده است.

از جمله موارد حائز اهمیت گزارش فوق اجرای ناقص ۱۱۴ حکم از مجموع ۲۷۴ بند و تبصره قانون بودجه بود که به نظر می‌رسد دولت توجه چندانی به احکام قانون بودجه ندارد.

مطالبات معوق بانک‌ها ۱۷۴ هزار میلیارد تومان شد

گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که از مجموع کل مبلغ ۹۳۵/۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۷۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است.

از این میزان بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک­های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹ هزار میلیارد تومان (۸۱) مرتبط با مطالبات مشکوک‌­الوصول در بانک­‌های دولتی است.

بدهی دولت سر به فلک کشید

میزان خالص بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۹۷ ایجاد و در سامانه مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت امور اقتصاد و دارایی (سماد) توسط دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است، به بیش از ۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسید. برای اینکه پی به بزرگی عدد بدهی دولت ببریم، کافی است بدانیم که کل بودجه عمومی دولت در لایحه سال ۱۴۰۰ بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی دولت به اندازه حدود ۷۰ درصد بودجه یک سال خودش را بدهکار است یا اینکه کل هزینه‌های جاری دولت برای سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، یعنی بدهی دولت معادل ۹۰ درصد کل هزینه‌های جاری دولت در یک سال است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار