پروژه پل های شهیدسلیمانی یکی ازبرزگترین پروژه های رینگ چهارم شهرداری اصفهان
کد خبر: 1048772
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004Opg
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۹
معاون شهری شهرداری اصفهان :
ایرج مظفرگفت :اولویت بعدی رینگ چهارم، میدان استقلال تااتوبان ذوب اهن ومحدوده ی شهرهای درچه وخمینی شهرمی باشد.دراین راستا پروژه پل های تقاطع غیرهمسطح شهیدسلیمانی یکی ازبرزگترین پروژه های رینگ چهارم شهرداری اصفهان درسال های اخیرمی باشد.

به گزارش خبر نگار جوان انلاین اصفهان،معاون عمران شهری شهرداراصفهان افزود:متاسفانه درخیابان های بعثت،سه راه نقشینه،عاشق ابادومیدان جوان تصادفاتی رخ می دادکه منجربه مرگ می شدوخوشبختانه باهمت شبانه روزی پرسنل ومعاونت درعرض ۱۵ ماه توانستیم ۶کیلومترمسیرفرزانگان درمنطقه ۱۴ وتقاطع افتاب رااحداث، ودرپایان سال۹۸ به بهره برداری برسانیم.

وی درادامه بیان کرد:بااحداث پروژه توانستیم ورودکامیون هارابه داخل شهرجلوگیری کنیم وازترافیک به سمت میدان ارغوانیه به منطقه ۱۵ راکاهش دهیم.

مظفرخاطرنشان کرد:درسال گذشته ۷۸درصدازسه هزارو۸۶۰میلیاردتومان پروژه شهردرسال ۹۸ ،۳۸ درصد بودجه عمرانی ودوهزارو۵۰ میلیاردتومان پروژه شهربود.

معاون عمران شهری شهرداراصفهان افزود:دردوماه اینده باتوجه به دستورکارعملیات اجرایی ازکیلومتر۶۰۰تایک هزاررینگ چهارم اجرایی خواهدشد

وی بیان کرد:باتوجه به ترافیک حجیم درشرق اصفهان،بااحداث پروژه رینگ چهارم ازترافیک جلوگیری شدودرحال حاضر ازادسازی های مسیررینگ چهارم درحال انجام است.

وی بااشاره به اینکه اولویت رینگ پنجم ورینگ چهارم شهراصفهان درمحدوده های شهرهای دولت اباد،خورزوق ومناطق هفت ۱۲ شهرداری قرارگرفته گفت:باهمکاری شهرداری های ان منطقه شاهداحداث رینگ چهارم درکوتاه ترین زمان هستیم

مظفرخاطرنشان کرد:اولویت بعدی رینگ چهارم، ازکیلومتر۲۹ تا۴۵ میدان استقلال تااتوبان ذوب اهن ومحدوده ی شهرهای درچه وخمینی شهرمی باشد.دراین راستا پروژه پل های تقاطع غیرهمسطح شهیدسلیمانی یکی ازبرزگترین پروژه های رینگ چهارم شهرداری اصفهان درسال های اخیرمی باشد

وی باتوجه به کیلومتر۶۰۰تا۱۰۰۰پروژه گفت:رینگ چهارم درحال ازادسازی است وکیلومتردوونیم تاچهارم رابه زودی اغازخواهیم کرد.

معاون عمران شهری شهرداراصفهان اذعان داشت :برای هزینه منابع مالی درمرحله اجرامشکلی نداشته ایم،باتوجه به صندوق ذخیره درشهرداری پشتوانه مالی اثرگذاربوده است وی درادامه بیان کردخوشبختانه مادراجرای فنی بامشکل مواجه نشده ایم ولی درحال حاضربرای اجرای پروژه هانیازمالی داریم که این رامدیریت شهری اصفهان میتواندحمایت کند.

قاضی عسگرمدیرپروژه رینگ چهارم درادامه بیان کرد:رینگ چهارم به طول ۷۸/۲کیلومتراطراف اصفهان رااحاطه خواهدکردوشهرهای اصفهان،خمینی شهر،فلاورجان،درچه،دولت اباد،خورزوق وشهرابریشم درمسیررینگ چهارم قراردارد.

وی درادامه به ۲۸پل اشاره کردوازاحداث ان خبردادوگفت:پل هاوتقاطع غیرهمسطح شهیدسلیمانی ،پل افتاب،میدان استقلال احداث شد وهمچنین روشن دشت وذوب اهن امسال اجراخواهدشد

قاضی عسگربیان کرد:رینگ چهارم حدفاصل کیلومترصفرتاهفت درحال احداث می باشد.

وی درادامه ابرازداشت :کیلومترهفتم رینگ خیابان تابان واسمان احداث شدوبه اراضی دولت ابادواتوبان معلم امتداددارد‌.

مدیرپروژه رینگ چهارم باتوجه به تداخل رینگ اتوبان ذوب اهن جلساتی گذاشته شد خاطرنشان گرد:درجلساتی که باشهرداروشورای سیاست داشته ایم توانسته ایم تادوماه اینده پل طراحی شده رااجراکنیم.

مدیرپروژه کیلومتردوونیم تاهفت حلقه حفاظتی گفت:برای اجرای کیلومترچهارتاهفت رینگ چهارم ۸۴ میلیاردتومان وبرای اجرای کیلومتردوونیم تاچهاررینگ چهارم ۷۵ میلیاردتومان هزینه شده است.

وی تصریح کرد :پروژه روی کانال اب وزیرگذرقهجاورستان عملیاتشان  اجرایی وتکمیل شده است وپل روی کانال به مساحت دوهزارو۲۰۰ متراجراشده تامسیررینگ عبورکند.

قاسمی گفت:درفازنخست پروژه رینگ چهارم ۹۷درصدازادسازی شده است وکیلومتریک تادوحلقه حفاظتی شعرازروستاهای خاتون ابادودهنوعبدرمی کندوتاالان ۲۵ درصدازادسازی انجام شده است.

وی اعلام داشت:درسال ۹۸برای ازادسازی سردارسلیمانی ۲۳ میلیاردتومان درمنطقه ۱۵ هزینه شدوبرای پروژه رینگ چهارم هشت میلیاردتومان پرداخت شده است وامسال ۲۵ میلیاردتومان تامین اعتبارملکی برای ازادسازی رینگ چهارم درمنطقه ۱۵ پیش بینی شده است.

مدیرمنطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهارکرد:باتدابیروتامین منافع مالی این پروژه مقررخواهدشدودرحال حاضرنورپردازی وزیباسازی دردست اجرامی باشد.

وی درا ذعان پایان  خاطرنشان کرد:یکی ازویژگی های مهم احداث پروژه سردارسلیمانی توزیع ترافیک برون شهری قبل ازورودبه محدوده شهروکاهش تصادفات است.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار