جمع‌آوری کودکان کار باید منطبق با داده‌های علمی و تجربیات منطقی باشد
کد خبر: 1050368
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004PFQ
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۸
مدیر عامل مردم نهادسلوی اصفهان:
گاه خسته وهلاک، صورت تف دیده اش از شلاق آفتاب گرم تابستان نظرم را جلب می کند ،کودکی که شیشه خودروهارا سر چهارراه پاک می کرد وبه نظر می رسید به زحمت خود را برای کسب چند سکه که قرار است نان شب و داروی مادرش را تهیه کند تلاش می کرد، دستمال کثیف وآلوده ایی که رد دوده های دهها خودرو بر روی آن مشهود است، دردستان زیبای این کودک مظلوم نمایان است. وخنده ایی ملیح که فاصله آن ها از کودکی که حق مسلم آن هاست را نشان می دهد ونگاه پر حسرت او به خودروهایی هست که همسن و سالانشان با ناز بر صندلی تکیه زده اند دل هر رهگذری را به درد می آورد. گاه صدای قهقهه خوش نشینان آنقدر زیاد است که آرام آرام کینه ای را در دل این کودک کارنقش می بنددوبستری برای حرکت به سمت انواع بزهکاری در انتقام از این نوع رفتارها می باشد.پس من وتودر برابر دنیای این کودکان مسئولیم وباید برای آنان احترام قائل شویم.

 

گزارش - رویا مردانی

سعید یوسفی مدیر عامل مردم نهادسلوی اصفهان؛ کسی که سالیان سال است ردای خدمت به جامعه کوکان کار را پوشیده وجوانی خودرا به پای این حرکت خدا منش وقف کرده است می گوید:  ای مسئولین  وای کسانی که ادعای مسئولیت دارید کودکان کار را از مرداب غفلت بیرون بکشید، بیاید سری به آن ها بزنید وآنان را تکریم کنید ؛این ها انسان هستند ولی دست روزگار آنان را به این سرنوشت دچار کرده است.

وی بیان کرد:شما هرروز کودکان کار رادر اقصی نقاط شهر می بینید ولی نمی دانید که آیا آنان سیر هستند یا گرسنه وآیا به اصرار آمده اند کار کنند یا از سر نیاز ؟ ایا آن ها دزدان آینده اهستندو یا بچه های قاتلان نمی دانیم ولی اینها درد اجتماع هستند و این واقعیت را نمی شود کتمان کرد.

 یوسفی اذعان داشت:این کودکان درخیابان ها با مسائلی رو به رو می شوند  که تنها دلیلی برای نیامدن شب به خانه نیست بلکه دیدن ارتباط بین دختر و پسر ، خنده ها و دردها بوده است و یاد خواهد گرفت چه معظلاتی وجود دارد .

مدیر عامل مردم نهادسلوی اصفهان افزود : حکومت خراب کرد و شکاف طبقاتی فقیر وغنی آنقدر فاحش شده است که بجای آموزش و پرورش ؛ آموزش گدایی پرورش داد ه ایم تا زمانی که بدانیم دلیل این شرایط موجود چه خواهد بود. شناسایی و حل مسائل اولیه کودکان کار ، اشتغال زایی آینده ، و تبدیل مدد جو به مدد کار از مهمترین وظیفه ایی است که می تواند کود کان را از این مرداب بیرون بکشد و رویای آینده یشان را کامل کند .

وی ابراز داشت:این کو دکان در روزهای پاییزو زمستان در  گرم خانه ها بارها توسط کارتن خوابها مورد آزار و اذیت قرار می گیرند .تا جایی که سخن از خودکشی می گویند . نداشتن حمام و استفاده از کانکس به جایی آن. پس باید گفت  تا زمانی که اراده ایی برای حل مشکلات نباشد این مشکلات باقی خواهد ماند .

مدیر عامل مردمی نهادسلوی اصفهان بیان کرد : خیلی از ما یاد گرفته ایم سوء استفاده کنیم  و به نفع مجموعه خود بودجه پرورش دهیم .و راحت فرهنگ را انتقال دهیم بدون آنکه بدانیم و اهمیت دهیم که این کودکان دست خودشان نبوده که در این سنین کار کنند بدون آنکه معنای کودکی را بفهمند و جایی بازیهای کودکانه باید آجروگاری جا به جا کنند .این عذاب است.

یوسفی ضمن اشاره به کمک کردن به این فرزندان  اینگونه ادامه داد: در سال 93- 94 هرروزه نذری غذای گرم می آوردند وبین خانواده های فقیر توزیع می کردند ،این کار به معنای خرد کردن عزت نفس خانواده است .تا جائی که از احساسات خیرین سوء استفاده می شد . چون اصل داستان را  به آنها نمی گفتند .زیرا مهم نیست آینده کودکان چه خواهد شد .

وی افزود : ویترین مردم نهادسلوی اصفهان تنها یک قلم دارد و آنهم کودکان کار است ،کودکان محروم که مدت 10 سال است در بحث اینگونه کودکان بودم.این ویترین را ما ساختیم جایی خیرین فروشگاه گذاشتیم تا  بدانیم به عنوان مشتری وارد  شویم جنسی را خریداری کنیم و بیرون برویم  به این کار خرید ویترین می گویند.

وی اظهار نمود: کودکان کاردر جامعه 60 مدل معظلات را یاد می گیرند .وکار را سخت می کند وزمانی که کودک کار حذف می شود معضلات خود را نشان میدهد ومسئولین هم عهدار این ضمختی کار نیستند .

یوسفی گفت:به دلیل همین موازی کاریها به بهانه اینجیوها که تعداد آن ها نیزکم هستند با ویترین خیریه وکمک وارد می شوند و از تمام ایران وسیله ارزاق وپوشاک خواهد رسید ،این یعنی موازی کاری و در قبالش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با تهیه ویترین، فقر را ایجاد می کنیم و معظلات را ساپرت خواهیم کرد . بی آنکه کسی بپرسد متولیان امور خیریه در سالهای  گذشته چه اقداماتی انجام داده اند و در سال آینده چه کاری انجام خواهند دادوگاه هیچ هدف گذاری ندارد ؟!این درد است .

مدیر عامل مردم نهادسلوی اصفهان عنوان کرد : نظارت نباشد ، هر منطقه دست یک نفر نباشد ، مردم درمقابل کارهایی که انجام می دهند نه آگاهی نه صحت و شفافیت نداشته باشند و اگر هم هدف گذاری بابرنامه بلند مدت باشدو نظارت در حد صفر باشد نتیجه یی در بر نخواهد داشت .   

وی اظهار کرد : ظاهرمحله هارا تعقییر می دهند کوچه ها را رنگ و آسفالت می کنند یعنی بهسازی شهر چون مهم است ولی در حاشیه ها می توان غیر از ظواهر معظلات ، مشکلات، بزهکاری را دید و زمانی این معضل درست خواهدشد که محیط برای ایجاد آن کاملا آماده باشند .

یوسفی بیان کرد:ظاهر را تعقییر می دهند  اما فراموش نکنیم گلهای مرداب را هم ببینیم . منطقه حصه استاد خط ، فوتبالیست ، کشتی گیر دارد . چون مدتها است بوی مرداب و محیط اطرافش زمان زیادی است مورد فراموشی قرا گرفته است .

وی ادامه داد : یکی از معظلات درحال  حاضر خیریه ها هستند . که دل بزرگی دارندو به گونه ایی که برای درد هزینه نخواهند کرد . متولیان زیاد هستند بسیج ، سپاه ، بهزیستی ، خیریه ها ، ولی در مقابل آموزش هزینه دریافت می کند . یعنی با برنامه دار بودن می توان به بچه ها مهارت آشنا کنیم نه کار اجباری و گدا  شدن را  .

مدیر عامل مردمی نهادسلوی اصفهان ضمن اشاره به نقصهای موجود اینگونه بیان کرد : محله حصه که ورودی شهرتاریخی اصفهان است، کلانتری ندارد وانضباط اجتماعی صفر است ، زیرگذرهای تاریک و خطرناکی دارد محله حصه شمالی از لحاظ پل هوایی با مشکلات زیادی  رو به رو است دزر طول سال گشته های زیادی را متحمل می شود درمنطقه هصه صد و دو ملت وجوددارد و از فرهنگهای مختلف، پس چرا با سرو سامان دادن به این افراد از حصه فقیرنشین محل مناسبی نمی سازیم تا شاید آرزوی  کودکان کار باشیم که و رویاهای آنان رابه واقعیت  تبدیل کنیم شاید دیگر مجبور به کار کردن نباشند .

* کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان کاریک دغدغه جدی مطرح است

 دکتر ولی اله نصر مدیر کل بهزیستی استان اصفهان و عبدالرضا اسماعیلی معاون اجتماعی بهزیستی استان، دکتر کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان و نمایندگان سمن‌های فعال در حوزه کودکان کاردر جلسه ایی با تاکید بر تعامل گسترده بهزیستی و سمن‌های فعال حوزه کودک و استفاده از پتانسیل‌های این سمن‌ها در راستای حمایت از کودکان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان، ابراز داشت: با افزایش هزینه‌های زندگی این دغدغه جدی مطرح است که آیا واقعا باید با کار کودک کار مقابله کرد یا خیر؟

وی افزود: امروز علیرغم فعالیت‌های گستره‌ای که در راستای کاهش آسیب‌های مرتبط با کودکان انجام شده است، نیاز به یک گرایش جمعی بین متولیان این امر در حوزه دولتی با سمن‌های فعال در این حوزه است. ضمن اینکه باید دید که آسیب‌های اجتماعی کودکان کار مشهود در سطح جامعه بیشتر است یا آسیب‌های اجتماعی کودکان کار پنهان شاغل در کارگاه‌ها و مراکز اقتصادی تولیدی سطح جامعه. بررسی این مسئله و سایر موارد مرتبط با کودکان کار، همگرایی سمن‌ها، مراکز علمی و دانشگاهی و سمن‌های فعال حوزه کودکان را می‌طلبد. امیدواریم برگزاری منظم جلسات کارگروه و استفاده از تجربه‌ها و پتانسیل‌های همه بخش‌های فعال در آینده‌ای نزدیک منجر به کاهش آسیب‌های ناشی از کار کودکان کار در سطح جامعه شود.

نصر خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند و اغلب آنها انواع بزهکاری را می‌آموزند و تعدادی از آنها طعمه قاچاقچیان برای توزیع مواد مخدر هستند و توسط باندهایی در این حوزه کنترل می‌شوند، از نظر سلامتی هم به دلیل حضور دائم در محدوده‌های دارای ترافیک یا حتی فعالیت در حوزه بازیافت زباله در معرض خطر بوده و به امراض مختلفی مبتلا می‌شوند، ضمن اینکه این کودکان به هیچ وجه کودکی نمی‌کنند و از این جهت نیز در معرض آسیب‌های روحی قرار دارند.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون نمی‌توان آینده خوبی برای کودکان کار متصور شد و سرنوشت آن مبهم است، کما اینکه ممکن است تعدادی از آنها در دام باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی قاچاق اعضا گرفتار شوند.

*کودک کار؛ برده داری نوین در عصر تکنولوژی و فناوری

در ادامه دکتر کوروش محمدی رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان افزود: اغلب این کودکان از راه های دشوار درآمد کسب می کنند، کما اینکه در هوای گرم یا سرد، گونی بر دوش داشته و زباله که طلای کثیف اتلاق می‌شود، جمع آوری می‌کنند، اما تنها سهم ناچیزی به آنها تعلق می‌گیرد و این یک برده داری نوین در عصر تکنولوژی و فناوری است.

وی، یادآور شد: تاکنون دستگاه‌های مربوطه تصمیم جدی برای ساماندهی کودکان کار نگرفته‌اند و این در حالی است که تعداد زیادی از آنها به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی توسط خانواده‌های خود که اغلب از قشر کم درآمد هستند از مناطق محروم به کلانشهرها فرستاده می‌شوند.

محمدی تاکید کرد: ما بارها در کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از مسئولان مربوطه خواسته‌ایم در رابطه با کودکان کار و اقداماتی که در جهت ساماندهی آنها انجام داده‌اند، گزارش ارائه دهند، اما عزمی جدی و راسخ در آنها نمی‌بینیم، ضمن اینکه اقدامات این دستگاه‌ها به این بهانه که بودجه کافی در این بخش تخصیص داده نشده یا دستگاه‌های دیگر به وظایف خود عمل نمی‌کنند، به صورت جزیره‌ای صورت گرفته و تقصیر را به گردن هم می‌اندازند، و این در حالی است که به صورت زنجیره‌وار بهم متصل هستند.

*جمع‌آوری کودکان باید منطبق با داده‌های علمی و تجربیات منطقی باشد

سعید یوسفی مدیر عامل مردم نهادسلوی اصفهان؛ معتقد است: ما باید برای رفع پدیده کودک کار تعداد محدودی از دستگاه‌ها را درگیر کنیم، چرا که تعدد دستگاه‌ها باعث می‌شود کارها به کُندی پیش رفته و تصمیم‌گیری‌های واحدی وجود نداشته باشد و تنها در این حوزه وقت و هزینه به هدر برود و در نهایت نتیجه مطلوب نیز حاصل نشود.

وی یادآور شد: شیوه جمع‌آوری کودکان باید منطبق با داده‌های علمی و تجربیات منطقی باشد، ضمن‌اینکه توانمندسازی آن‌ها بعد از جمع‌آوری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که اغلب بعد از مدتی رها می‌شوند، همچنین باید خانواده آن‌ها شناسایی شده و مورد حمایت قرار گیرند و شرایط ادامه تحصیل کودکانشان فراهم شود و چنانچه خاطی هستند از طریق دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد شود.

یوسفی در پایان ظهار کرد: آنچه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان آورده شده، این است که شرایط تحصیل و تامین امنیت این کودکان فراهم شود و دستگاه‌هایی همچون بهزیستی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی مکلف به نظارت بر این بخش شده‌اند.

 

 

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار