عكس تاريخی
نهضت ملي ايران پس از يك دوره خمودگي تاريخيِ پس از واقعه مشروطيت، به سان نمادي از خود اتكايي ملت ايران در سپهر اين سرزمين ظاهر گشت و نتايج و بركاتي ماندگار بر جاي گذارد. اين نهضت نيز به مثابه تمامي رويدادهاي اجتماعي پس از خوش درخشيدن دولتي مستعجل داشت و فرجامي غم انگيز. اميد آنكه درس هايش هماره پيش رويمان باشد.
مروري برادوار گوناگون حيات مرحوم حجت الاسلام والمسلمين جاج سيد احمد خميني
روزهاي پاياني اسفند،فرصتي براي تجديد پيمان با خط وانديشه جاودان خميني كبير است.درچنين روزهايي يادگار ارجمند امام راحل مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني روي درنقاب خاك كشيد وايران اسلامي را به عزاي خويش نشانيد.آنچه پيش روي داريد جوانبي از حيات فردي واجتماعي آن عزيز را نمايان ساخته است.
كارت تبريك هاي دوران نهضت اسلامي كه پنهاني چاپ ومنتشر ميشدند
در ساليان نهضت اسلامي،مبارزان براي ايفاي رسالت خود ،راههاي مختلف ومتفاوتي بر ميگزيدند كه انتشار كارت هاي تبريك سال نوونيز ساير اعياد اسلامي،از نمونه هاي آن است.اين كارت ها درفضاي تاريك اختناق وبه صورت پنهاني منتشر ميشدند وبسياري به جرم دراختيار داشتن آن به زندان مي افتادند.درآستانه حلول سال نو ،مروري بر برخي نمونه هاي اين كارت ها خالي از لطف نيست.
مروري بر ادوار گوناگون حيات يك مبارز ديرين با استعمار انگليس
عالم مجاهد حضرت آيت الله حاج سيد ابوالقاسم حسيني كاشاني(اعلي الله مقامه الشريف)از عنفوان جواني تا پايان حيات پربركت خويش درحال مبارزه با دولت استعمار گر انگلستان به سربردودراين راه از سوي عوامل پيدا وپنهان استعمار پير در عراق وايران،ضربات فراواني را متحمل گرديد.درسالروز ارتحال آن بزرگمرد جهاد ،تصاويري از حيات مبارك اورا به شما تقديم ميداريم
مروري تصويري بر جيات سياسي يكي از خدمتگذاران ديرين خاندان پهلوي
در 21 اسفند 1329 وپس از اعدام انقلابي سپهبد حاجيعلي رزم آراء،حسن علا ء حكم نخست وزيري گرفت كه با واكنش اعتراض آميز سياسيون ازجمله جمعيت فدائيان اسلام مواجه شد.متعاقب اين واكنش ها وي در ارديبهشت 1330استعفاء داد.وي در سال هاي بعد دردوران هايي عهده دار نخست وزيري وسپس وزارت دربار بود.وي در سال 1343 درتهران درگذشت
دكتر سيمين دانشور در آئينه تصوير
بانو دكتر سيمين دانشور همسر زنده ياد جلال آل احمد،بانگارش رمان جاودان «سووشون»،درزمره داستان نويسان نامدار اين سرزمين درآمد .بي ترديد بخشي از مايه هاي انديشه و داستانهاي او،وام گرفته از انديشه وعمل همسرنامدارش بوده است ،چيزي كه روشنفكران ايران از اذعان بدان گريزان بوده اند.يادش گرامي باد.
سپهبد حاجیعلی رزم آرا به روایت تصویر
سپهبد حاجیعلی رزم آرادر دوران مبارزات منتهی به ملی شدن نفت، به مثابه مانعی دربرابر این فرآیند ناگزیر ظاهر گشت وسعی نمود که با ارعاب مخالفان، راه را براین نهضت ببندد. سرانجام در ۱۶ اسفند ماه ۱۳۲۹، دست ملت از آستین جوانمردی به نام استاد خلیل طهماسبی به درآمد و وی را از میان برداشت.
مروري بر زندگي ِنخست وزير دوران نهضت ملي
دكتر محمد مصدق در دوره اي حساس وتعيين كننده از تاريخ ايران ،در عرصه مبارزات نهضت ملي رخ نمود ودرمقطعي خطير نخست وزيري كشور را برعهده داشت.كاركرد وي تاهم اينك مورد تائيد ونفي موافقان ومخالفان است.اوهنوز درعرصه تاريخ نگاري،به مثابه سوژه اي حذاب قلمداد ميشود.
به بهانه كودتاي انگليسي سوم اسفند
بي ترديد دولت انگليس با پروردن وبه صحنه آوردن رضاخان،گونه جديدي ازاستعمار را دراين كليد زد.وي بيشترين زمان از عمر 20 ساله سلطنت خويش را درخدمت به مطامع انگلستان سپري ساخت وپس از قدري زاويه با دستورات اربابان،ازسلطنت خلع وبه جزيره موريس وژوهانسبورگ گسيل گشت.
درتكريم سالروز شهادت نماينده امام درسپاه پاسداران انقلاب اسلامي
شهيد مجاهد مرحوم آيت الله شيخ فضل الله محلاتي از مبارزان قديمي وپرتلاش روحانيت در 60 سال اخير به شمار ميرود.زندگي سياسي آن بزرگوار با همكاري بافدائيان اسلام در شهروحوزه مقدسه قم آغاز ميگردد تا پايان حيات پربركتش ادامه مي يابد.آنچه پيش روي داريد مروري تصويري برزندگي سياسي آن شهيد گرانمايه است.
۱