روايتي متفاوت از بازي ايران – امريكا در جام جهاني 98

منافقين ناكام «مادر تمام بازي‌ها»

ديروز سالگرد بازي تاريخي ايران و امريكا در جام جهاني 98 بود، مسابقه‌اي كه بازي قرن لقب گرفت و ديروز هم كنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارشي اين مسابقه را «مادر بازي‌ها» ناميد، مسابقه‌اي كه 19 سال از آن مي‌گذرد...
ستاره‌ها در راه اروپا
رضايي رفت، بيرانوند و طارمي هم چمدان بسته‌اند
ترانسفر تعدادي از فوتباليست‌هاي ايراني به ليگ‌هاي خارجي بازار نقل و انتقالات فوتبال كشورمان را داغ كرده است.
منافقين ناكام «مادر تمام بازي‌ها»
روايتي متفاوت از بازي ايران – امريكا در جام جهاني 98
ديروز سالگرد بازي تاريخي ايران و امريكا در جام جهاني 98 بود، مسابقه‌اي كه بازي قرن لقب گرفت و ديروز هم كنفدراسيون فوتبال آسيا در گزارشي اين مسابقه را «مادر بازي‌ها» ناميد، مسابقه‌اي كه 19 سال از آن مي‌گذرد...