جوان آنلاین

اخبار ویژه

جذب بیش از 21 هزار مشترک گاز

جمال لیوانی مدیر عامل شرکت گاز گلستان از جذب بیش از 21 هزار مشترک در سال گذشته وبهره مندی 100 درصد جمعیت شهری از گاز طبیعی خبر داد

اجرای طرح ارتقای سطح سلامت دانش اموزان اتباع خارجی در مدارس استان

رییس اداره سلامت وتندرستی اموزش وپرورش گلستان از اجرای طرح سلامت تعداد315 نفر سلامت دانش اموزان اتباع خارجی در استان خبر داد
اداره کل غله وخدمات بازرگا نی گلستان

گلستان پیشگام در خرید دانه های روغنی

علی محمدی مدیر کل غله وخدمات بازرگانی گلستان از خرید یک میلیون و461 هزار و518 تن تولیدات کشاورزی خبر داد
اداره کل میراث فرهنگی گلستان

انهدام بیش از 90 فلز یاب مکشوفه از قاچاقچیان اثارفرهنگی

ابراهیم کریمی مدیر کل میراث گلستان از انهدام بیش از 90 فلز یاب مکشوفه از قاچاقچیان اثار فرهنگی خبر داد
شرکت اب وفاضلاب گلستان

20 لیتر بر ثانیه به منابع تامین شهر رامیان افزوده شد

واحدی مدیر اب وفاضلاب رامیان از افزوده شدن 20 لیتر بر ثانیه به منابع تامین این شهر خبر داد