جوان آنلاین

اخبار ویژه
مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گلستان خبر داد

کاهش 64 درصدی مخازن سدهای گلستان

مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گلستان از کاهش 64 درصدی مخازن سدهای گلستان خبر داد
سر پرست اداره کل راه وشهرسازی گلستان خبر داد

رفع تصرف 32هکتار ازاراضی ملی دراستان گلستان

سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان از رفع تصرف 32هکتار از اراضی ملی درسطح شهرستانهاي استان گلستان طی 9 ماهه گذشته سالجاري خبر داد.
شرکت گاز گلستان

گازرسانی به 60 روستای شهرستان علی اباد کتول

جمال لیوانی مدیر عامل شرکت گاز گلستان از گازرسانی به 60 روستای علی اباذ کتول خبر داد
شرکت گاز گلستان

گازرسانی به 91 روستای گلستان

میر شاهدهی رییس اداره گاز گرگان از گاز رسانی به 91 روستای گلستان خبر داد
رييس سازمان صنعت معدن وتجارت گلستان خبر داد

پرداخت بیش از 201 میلیارد تومان تسهیلات به حوزه تولید در گلستان

قوانلو رییس سازمان صنعت ومعدن وتجارت گلستان از پرداخت بیش از 201 میلیارد تومان تسهیلات به حوزه تولید از ابتدای سال جاری خبر داد
شرکت گاز گلستان

اجرای بیش از 8562 کیلومتر شبکه گاز در گلستان

جمال لیوانی مدیر عامل شرکت گاز گلستان از اجرای بیش از 8562 کیلومتر شبکه گاز در سطح استان خبر داد
اداره کار وامور اجتماعی گلستان

رتبه اول گلستان در طرح کاورزی

ماز ندرانی مدیرکل رفاه وامور اجتماعی گلستا ن از کسب رتبه اول گلستان در طرح کارورزی در راستای ایجاد اشتغال خبر داد
ابفای گلستان اعلام کرد

اغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه اب شرب در روستای کرند گنبد کاووس

حسینی مدیر ابفای گنبد کاووس از اغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه اب شرب در روستای کرند با اعتباری بالغ بر3478 میلیون ریال خبر داد
معاون طرح وتوسعه شرکت اب منطقه ای گلستان

پیشرفت بیش از40 درصدی طرح ابرسانی به شهرهای ازادشهر ورامیان

گیلک معاون طرح وتوسعه شرکت اب منطقه ای گلستان از پیشرفت بیش از 40 درصد طرح ابرسانی به شهرهای ازادشهر ورامیان خبر داد
ابفای گلستان

تعویض 692 کنتور خراب مشترکین اب وفاضلاب بندر ترکمن

رضوی مدیر اب وفاضلاب بندر ترکمن از تعویض 692 کنتور خراب در راستای خدمات رسانی شایسته تر به مشرکین اب وفاضلاب خبر داد