جوان آنلاین

اخبار ویژه
اداره کل غله وخدمات بازرگا نی گلستان

گلستان پیشگام در خرید دانه های روغنی

علی محمدی مدیر کل غله وخدمات بازرگانی گلستان از خرید یک میلیون و461 هزار و518 تن تولیدات کشاورزی خبر داد
اداره کل میراث فرهنگی گلستان

انهدام بیش از 90 فلز یاب مکشوفه از قاچاقچیان اثارفرهنگی

ابراهیم کریمی مدیر کل میراث گلستان از انهدام بیش از 90 فلز یاب مکشوفه از قاچاقچیان اثار فرهنگی خبر داد
شرکت اب وفاضلاب گلستان

20 لیتر بر ثانیه به منابع تامین شهر رامیان افزوده شد

واحدی مدیر اب وفاضلاب رامیان از افزوده شدن 20 لیتر بر ثانیه به منابع تامین این شهر خبر داد
سازمان جهاد کشاورزی گلستان

بهره برداری از 1001 پروژه در بخش کشاورزی