نگاهی به برخی از کانون‌های قدرت در دوران سلطنت پهلوی دوم
در یک نگاه کلی باید گفت که برادران، خواهران و همسران محمدرضا پهلوی در امتداد نگرش‌ها و روش‌های رضاخانی، مملکت را ملک مطلق خود پنداشتند و در جهت کسب منافع مادی و سیاسی افزون‌تر، از دست زدن به هر عملی پرهیز نداشته، بلکه نسبت به محمدرضا پهلوی، احساس بی‌مسئولیتی بیشتری می‌کردند. بی‌تردید اشرف پهلوی در این زمینه از سایر افراد خاندان پهلوی دستی فراتر داشته است.
ریشه‌های روانی رفتار فردی و اجتماعی اشرف پهلوی در آئینه یک بازخوانی
ریشه یابی رفتار‌های هنجار شکن اشرف پهلوی درعرصه‌های سیاست و اقتصاد دوران سلطنت برادرش، از رهیافت‌های مهم به شناخت مختصات حیات اوست. یکی از دغدغه‌های زندگانی اشرف، اولین ازدواج وی به شمار می‌رود. او تا پایان حیات متاثر بود که نتوانسته است همسرش را آن گونه که می‌خواهد انتخاب کند. مهم‌تر اینکه در اولین ازدواج، او حتی انتخاب هم نشد. بلکه او و همسرش را وادار کردند که با هم ازدواج کنند!
داریوش همایون، از فرار از زندان شاه تا ایفای نقش اپوزیسیون سلطنت‌طلب تا پایان حیات
داریوش همایون پس از فرار از زندان در ۲۱ بهمن ۵۷، ۱۵ ماه به صورت مخفی در ایران زندگی کرد. فروپاشی حکومت پهلوی برای او بسیار تلخ بود چراکه سال‌ها برای تداوم آن تلاش کرده و با زحمات زیاد توانسته بود خود را در ردیف دولتمردان کشور درآورد.
نعمت‌الله نصیری از آغاز تا رسیدن به تصدی‌گری امنیت آریامهری
نصیری که تا چند روز پیش از کودتای 28 مرداد در بازداشتگاه به خاطر دستگیری‌اش به شاه فحش می‌داد و می‌گفت: «محمدرضا خودش فرار کرد و ما را در چنین مخمصه‌ای انداخت!» پس از آن سعی داشت خود را در صف اول کودتاچیان قرار داده و جزو دوستان شاه باشد.
پهلوی‌ها در آیینه شعبده رسانه‌های بیگانه در گفت‌وگوی «جوان» با علی‌اکبر رنجبر‌کرمانی
سلطنت‌طلبان با استفاده از فضای باز اینترنت و فضای مجازی امکان پخش گسترده تبلیغات خود را پیدا کرده‌اند، اما مسئله این است که آیا این‌ها چیزی شبیه به راهپیمایی 22 بهمن را می‌توانند راه بیندازند؟ امروز کسی در ایران طرفدار سلطنت نیست
اشرف پهلوی در دوران پدر، روایتی از شکل‌گیری یک عقده حقارت
علاوه بر تنهایی در دوران کودکی، مسئله دیگری هم سامان روحی اشرف را به هم می‌ریخت، یعنی زندگی در خانواده‌ای منظم و اجبار به رعایت انضباط شدید نظامی مورد دلخواه رضاخان. هیبت نظامی رضاخان در جمع خانواده از او پدری هولناک ساخته بود.
وابستگی مطلق پهلوی‌ها در آیینه خاطرات درباریان و کارگزاران
روی کار آمدن سلسله پهلوی حاصل اقدامات قدرت‌های بیگانه به خصوص انگلستان و عوامل داخلی آن‌ها بود و این نکته از جمله اساسی‌ترین منابع شکل‌گیری فساد سیاسی در دربار پهلوی به شمار می‌آید.
خوانشی از زندگی شاپور بختیار از مبارزنمایی تا سازش با پهلوی دوم
به احتمال زیاد آنچه بختیار را وادار به پذیرش نخست وزیری کرده و موجب گشته سال‌ها مبارزه و دوستان خود را در جبهه ملی فراموش کند، تنها ناشی از جاه‌طلبی او و امیدش به این بوده که بتواند پس از مدتی خود اعلام جمهوری کند که البته امکاناتش را در دست نداشت.
خوانشی از کارنامه نعمت‌الله نصیری در قامت کارگزار امنیتی حکومت پهلوی دوم
نعمت‌الله نصیری در دوران مسئولیت خویش در ساواک، حتی اجازه یافت تا خاندان پهلوی را نیز تحت نظارت ساواک قرار دهد و هم از این روی، رفتار آن‌ها زیر نظر گرفته می‌شد و از طریق نصیری به اطلاع شاه می‌رسید. به این دلیل اکثر اعضای خانواده پهلوی با وی رابطه خوبی نداشتند
منش فکری و عملی پهلوی نخست و واپسین در آیینه روایت اطرافیان
وابستگی به قدرت‌های بیگانه و استبداد دو ویژگی اساسی سلسله پهلوی به شمار می‌آمد و بدیهی است که چنین نظامی در اجرای سیاست‌ها و طراحی برنامه‌های خود مرتکب تخلفات و اشتباهات فاحش و فراوانی شود. نتیجه طبیعی چنین طرح‌ها و سیاست‌هایی پدید آمدن نابسامانی در تمامی عرصه‌های جامعه بود
۱۱