مواجهه حاجیعلی رزم‌آرا با پدیده «نفت ایران» در آیینه روایت و نقد
شاه بدون اینکه نظرش را به طور دقیق بیان کند، به دیدگاه‌های رزم‌آرا در این مورد بدبین بود و شک داشت. به نظر او «رزم‌آرا نتوانست یا نخواست مذاکره با شرکت نفت انگلیس و ایران را به نتیجه برساند!» این نظر شاه از جهاتی قابل تأمل است. در واقع، از زمان خروج پدرش از ایران، شاه به انگلیسی‌ها بدبین بود و امیدوار بود از طریق امریکا انحصار آن‌ها را در سیاست ایران بشکند
بازخوانی شرایط روحی و جسمی رضاخان در سفر مرگ
رضاخان آنقدر هوش داشت که نزدیک شدن شبح مرگ به خویش را دریابد. با این همه به رغم تمامی شلتاق‌ها و تظاهر‌های دوران سلطنت، از مرگ و هر آنچه آن را برای وی تداعی کند به شدت گریزان بود و حتی از معاینه شدن توسط پزشکان نیز بیم داشت! خاطرات علی ایزدی که تا هنگام مرگ با رضاخان بوده به خوبی گویای این حالات روحی اوست
خوانشی از زمینه‌های سیاسی و اجتماعی نخست‌وزیری سپهبد سابق حاجیعلی رزم‌آرا
شاه درپشت پرده روابط قدرت، راضی شده بود که رزم‌آرا به نخست‌وزیری برسد پس برنامه نخست‌وزیری رزم‌آرا با شتاب هر چه بیشتر پیگیری شد و بدون در نظر گرفتن سنت نظرخواهی از مجلس، ناگهان در پنجم تیرماه دولت منصور سقوط کرد و شاه بدون توجه به مجلسیان و نیرو‌های سیاسی داخلی وصرفا به خاطر فشار‌ها و اصرار‌های بیگانه فرمان نخست‌وزیری رزم‌آرا را صادر کرد
تحلیلی از کارنامه مؤسس کانون مترقی به مثابه نمادی از نفوذ امریکا در حکومت ایران
حسنعلی منصور، فرزند رجبعلی منصور است. رجبعلی منصور، آخرین نخست‌وزیر شاه و از سیاستمداران زیرک، پرنفوذ و انگلوفیل تاریخ معاصر ایران است که خدمات شایان توجهی به دستگاه سیاسی پهلوی و استعمار انگلیس نمود.
محمدرضا پهلوی در واپسین منزلگاه زندگی در آیینه دو روایت
شاه در آخرین مصاحبه‌اش با فریدون صاحب‌جم می‌گوید: این رضا علاقه‌ای به سلطنت ندارد و امیدوارم اشتباه کرده باشم و اگر رضا و دوستانش تا دو سه سال بعد از انقلاب ایران به کشور بازنگردند دیگر مسئله سلطنت در ایران منتفی است...
رضاخان و آغاز و انجام تظاهر مذهبی در عرصه سیاست
اعزام اجباری طلاب برای سربازی اعتراض روحانیون را به همراه داشت، مخصوصاً که شایعه‌های زیادی درباره فساد محیط ارتش و افسران ارتش رضاشاهی وجود داشت. رضاشاه پس از سفر به ترکیه و مشاهده اقدامات تجددمآبانه آتاتورک، در مراجعت به ایران تلاش کرد با الهام از آن الگو‌ها مجموعه‌ای از اقدامات ضددینی را انجام بدهد. یکی از این اقدامات قانون کشف حجاب بود که رابطه شاه و مذهبیون را به خشونت کشاند
محمدرضا پهلوی و مواجهه با ۳۷ سال چالش مشروعیت
روز‌هایی که در پی می‌آید، مصادف است با سی‌ونهمین سالمرگ محمدرضا پهلوی در قاهره؛ از این روی سخن درباره ویژگی‌های حکومت وی بهنگام به نظر می‌رسد.
مروری برادوار گوناگون سیاست ورزی احمد قوام از آغاز تا فرجام
اما رفتارشناسی قوام در عرصه قدرت، تفاوت‌های آشکاری هم با اسلاف خود دارد که ناشی از قرار گرفتن در دوره‌ای به شدت بحرانی و ورود ایران به عرصه خطیر و سرنوشت‌ساز و پرچالش و کشاکش گذار تاریخی از سنت به مدرنیته است
به بهانه سالروز آغاز نخست‌وزیری امیر اسدالله علم
روز‌های اکنون، تداعی‌گر آغاز نخست‌وزیری اسدالله خان امیرقاینات معروف به اسدالله علم است. او از جنبه‌های گوناگون شخصیتی در خور مطالعه است، به ویژه از لحاظ یادداشت‌هایی که طی آن خلقیات خود وی و شاه را گزارش کرده است.
نظری بر فراز و فرود‌های حیات سیاسی و نظامی حاجیعلی رزم‌آرا
رزم‌آرا در مقام ریاست ستاد ارتش به گسترش قدرت و نفوذ خویش پرداخت و نردبان قدرت را به سرعت طی نمود. در اواسط سال ۱۳۲۶، تلاش فراوانی نمود تا ژاندارمری را به زیر سلطه ارتش درآورد. در آن زمان، فرماندهی ژاندارمری به عهده سرهنگ «شوارتسکف» امریکایی بود و این اقدام رزم‌آرا موجب رنجش دولت امریکا شد، زیرا این اقدام را تلاش برای گسترش نفوذ انگلستان و اقدامی در جهت مقابله با منافعشان در ایران تلقی کردند
۱۰