گذري بر روانشناسي سياسي محمدرضا پهلوي در دوران سلطنت
آموزگار در مقالي كه پيش روي شماست، به خصال شخصيتي محمدرضا پهلوي و تأثير مستقيم آن بر روي دادن انقلاب 57 پرداخته است. او اگرچه نسبت به شاه بغض و خشم مخالفين و انقلابيون را ندارد، اما با نظري ملايم به مرور خصال شخصيتي وي پرداخته است كه از اين جنبه، سندي تاريخي به شمار مي‌رود.
خوانشی تاریخی از سیاست‌های تمرکزگرایانه اقتصادی رضاخان در دوران سلطنت
یکی از پایه‌های ثابت تبلیغات جریان بیگانه‌گرا، تأکید بر رویکرد‌های نوین و مدرن رضاخان در دوران سلطنت و به ادعای آنان وارد کردن ایران به دوره‌ای جدید است. از این رو چند و، چون عملکرد اقتصادی «قزاق سوادکوه» در دوران سلطنت، از سرفصل‌های شاخص بررسی در‌باره این دوره از تاریخ به شمار می‌رود. مقالی که پیش‌رو دارید، در این مقوله اشاراتی در خود دارد.
نظر و گذری بر دوگانه پهلوی اول در مواجهه با عزاداری حسینی
عزاداری حسینی در کشور ما به ویژه در ایران معاصر، تاریخچه‌ای مبسوط دارد. این تاریخچه در مقطع پهلوی اول بس خواندنی می‌شود و تظاهرات رضاخان در به راه انداختن دسته‌جات سوگواری قزاقان و سپس ممانعت شدید وی از این آیین و زیرزمینی شدن آن، از سرفصل‌های شاخص این دوره به شمار می‌رود.
گذری بر هویت نهاد‌ها و خاندان‌های رانتیر در دوران حاکمیت پهلوی دوم
بازخوانی کارکرد اقتصادی پهلوی دوم از جمله سرفصل‌های شاخص پژوهشی در دوران حاکمیت اوست. در فرآیند چنین پژوهشی، بازخوانی کارنامه نهاد‌ها و خاندان‌های رانتیر اهمیتی درخور دارد. مقالی که پیش‌روی شماست، درصدد احصا و معرفی اجمالی پاره‌ای از این کانون‌هاست. امید آنکه پژوهندگان تاریخ معاصر را به کار آید.
«عدل‌الملک دادگر» سیاستمداری که به دستور رضاخان استراحت کرد
رضاخان یک دیکتاتور بود. وی که با همکاری کسانی، چون سیدضیاءالدین طباطبایی، عبدالحسین تیمورتاش، علی اکبر داور، حسین دادگر و... به قدرت رسیده بود پس از آنکه پایه‌های سلطنتش قوت گرفت دست به قلع و قمع آنان زد.
«زمینه‌های ورود پرمخاطره احمد قوام به میدان صدارت در تیر ۱۳۳۲» در گفت‌وشنود با دکتر باقر عاقلی
آنچه پیش رو دارید، گفت و شنودی است که چندی قبل از درگذشت زنده‌یاد دکتر باقر عاقلی، با وی درباره زمینه‌ها و پیامد‌های قبول نخست‌وزیری از سوی احمد قوام در تیر ۱۳۳۱، انجام داده‌ام. آن مرحوم- که خود نیز با قوام ارتباط داشت- در این گفت و شنود، تحلیل خود را درباره این رویداد همراه با پاره‌ای از خاطراتش بیان داشته است. امید آنکه مقبول افتد.
زندگی و زمانه شاپور بختیار به روایت اثر نوانتشار مرکز اسناد انقلاب اسلامی
بازگشت از اصول و مبانی فکری، گاه عنوان توبه به خود می‌گیرد که بازگشتی است به خویشتن خویش و به سوی خدا، اما ممکن است بازگشت، عنوانی دیگر نیز به خود گیرد که در این صورت بازگشت‌کننده را نامی نمی‌توان نهاد جز «خائن.»
ماجرا‌ها و دردسر‌های سفر اولین رئیس ساواک به امریکا
درخاطراتی که پیش‌روی دارید، یکی از کارگزاران شاخص امنیتی رژیم شاه به بیان دانسته‌های خویش از زمینه‌های سقوط سیاسی تیمور بختیار پرداخته و پاره‌ای از ناگفته‌های خویش را در این باره بیان داشته است.
«نظری بر خصال شخصی و کارنامه عملی حسین فردوست» از منظر خاطرات سرتیپ محمد آیرملو
خاطراتی که درپی می‌آید، بخشی از دست‌نوشته‌های سرتیپ محمد آیرملو از نظامیان پرسابقه و شاخص دوران شاه و کارگزاران ساواک است که با شخص فردوست ارتباط کاری نزدیکی داشته است. این خاطرات به رغم تمامی ایجاز خویش، می‌تواند ترسیم‌گر شمایی از خصال شخصی و کارنامه عملی قائم مقام ساواک باشد.
روایت «پروین غفاری» از دیدار خود با «غلامرضا پهلوی» به مثابه نمادی از سلوک اخلاقی پهلوی‌ها
در روز‌های گذشته رسانه‌های گروهی از مرگ غلامرضا پهلوی، واپسین بازمانده از فرزندان خارج‌نشین رضاخان خبر دادند. اگرچه پروپاگاندای سلطنت‌طلبان در خارج از کشور، مرگ غلامرضا را چندان تحویل نگرفت و بدان بسان سوژه‌ای کم‌اهمیت پرداخت- همان کاری که در سال گذشته درباره مرگ اشرف پهلوی انجام دادند-، اما بی‌گمان، این هرگز مانع از آن نخواهد بود که ابعاد وجوانب گوناگون زمانه و کارنامه این عضو از خاندان پهلوی مورد بررسی تاریخ‌پژوهان قرارگیرد.
۱۰