نظری بر زمینه‌ها و پیامد‌های مواجهه رضاخان با نهاد دین و روحانیت
با توجه به آشفتگی و هرج و مرجی که بر اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه در دوره قاجار وجود داشت، همگان آماده پذیرش یک حاکمیت مقتدر بودند. به همین دلیل بخش‌هایی از جامعه از به قدرت رسیدن رضاخان احساسی مثبت داشتند ...
به بهانه انتشار اثر تاریخی نقد خاطرات عباس امیرانتظام
خاطراتی از روابط و مناسبات آیت‌الله العظمی سید محمد شاهرودی با رهبر معظم انقلاب
خاطراتی که آیت‌الله سید عبدالهادی شاهروی از دیدار‌های آیت‌الله العظمی سید محمد شاهرودی با رهبر معظم انقلاب نقل کرده است، از آن روی که تاکنون خبر و محتوای این ملاقات‌ها رسانه‌ای نشده، بس خواندنی و جالب توجه می‌نماید.
مروری بر کارنامه سیاسی عباس روافیان (امیرانتظام)
۲۰ خرداد ۱۳۶۰ خبری در جامعه پخش شد مبنی بر این که عباس امیرانتظام که دو سالی بود به جرم جاسوسی در بازداشت به سر می‌برد به حبس ابد محکوم شد. این حکم ابتدا اعدام بود که با تلاش‌ها و وساطت مهندس بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت
محمدحسین میرزا قاجار و رؤیای ناکام احراز سلطنت
محمدحسن میرزا پس از وفات احمدشاه قاجار، در پاریس اعلامیه‌ای انتشار داد و خود را پادشاه قانونی ایران خواند. محمدحسن میرزا بعد از وفات برادر، غالباً در یکی از دهکده‌های مجاور لندن می‌زیست و با عایدی مختصری که به موجب وصیت برادرش به او می‌رسید و برخی مستمری‌های دیگر که به طور کمک و اعانه به او پرداخت می‌شد، با تنگدستی گذران روزگار می‌کرد.
به بهانه بازنشر اثر تاریخی-پژوهشی «خاطرات قائم‌مقام‌الملک رفیع»
مروری بر هویت، کارنامه و فرجام عباس امیرانتظام
شهید محمد منتظری در مجلس به افشای عملکرد عباس امیر انتظام پرداخت و هنگامی که او را محاکمه می‌کردند، در دادگاه حاضر شد و عملکرد جاسوسی او را افشا کرد. این مواضع به‌قدری برای امیرانتظام سنگین بود که در یکی از جلسات دادگاه خطاب به محمد منتظری فریاد زد: «ما شما را ترور خواهیم کرد!»
یادداشت «محمدرضا کائینی» به‌بهانه انتشار کتاب رضاشاه زیباکلام
در سده اخیر، بر راویان اخبار و ناقلان آثار و حتی طوطیان شکرشکن نیز پوشیده نبوده و نیست که به گاه کودتای هزار و دویست و نود و نه، در حاکمیت انگلستان دوگانه‌ای جدی شکل گرفته بود.
به بهانه نشر اثر تاریخی «چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست‌وزیران»
واکاوی و تحلیل رساله سیاسی «تنقید فرقه اعتدالیون»
برخی از افراد جناح تندرو مجلس اول همچون تقی‌زاده، وحیدالملک شیبانی و سیدمحمدرضا شیرازی فرقه‌ای به‌نام «دموکرات ایران» تشکیل دادند که به جهت همکاری تعدادی از سوسیال دموکرات‌ها و انقلابیون قفقازی مانند حیدرخان عمواوغلو و محمدامین رسول‌زاده در تدوین مرامنامه و سازماندهی فرقه، این گروه را دارای انسجام می‌نمود. دموکرات‌ها خواهان اصلاح ساختار دولت، تمرکز در کشور، تعدیل روابط ارباب و رعیت و تقسیم زمین بین رعایا بودند
۱