فاطمه سادات نقوی *
هر انسانی و بالطبع هر جامعه‌ای مشتاق رسیدن به سعادت و خیر است. این اشتیاق رسیدن به خیر از ابتدای خلقت انسان با او همراه بوده، اما سؤال این است که چه کسی وظیفه رساندن انسان یا جامعه انسانی به سعادت را دارد.
گروه حقوق روزنامه «جوان» ۲ موضوع مهم نقض حقوق بشر ملت ایران وفق مؤلفه‌های جهانی حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده است
در سنت حقوق بشری و اسناد رسمی بین‌المللی، دسترسی شهروندان به دارو و تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی مطرح می‌شود، اما سال‌هاست تحریم دارو، راه انتقام اقتصادی – سیاسی را برای امریکا باز گذاشته است تا از طریق آن حق سلامت ایرانیان گرفته شود
براساس رأی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان از این پس به طور یکسان دیده می‌شود.
موضوع مهریه یکی از رویه‌های نادرست است که تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
استقلال نهاد‌های صنفی در هیچ کشوری مطلق نیست. این استقلال را ملاحظاتی مثل در نظر داشتن حقوق عامه محدود می‌کند
در سایر کشور‌های دنیا که اتفاقاً سرانه وکیل در آن‌ها چندین برابر کشور ما است، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که با در نظر داشتن ملاحظاتی استقلال وکلا محدود‌تر شود؛ مواردی، چون در نظر داشتن حقوق عامه و حقوق موکلین در پرونده‌ها از دلایل ایجاد محدودیت بر حرفه وکالت است.
نپرداختن حقوق والدین از جانب فرزندان در مواردی از ۶ ماه تا ۲ سال حبس در پی دارد
مظاهری: در رابطه با جرائم عمومی ارتکابی نسبت به والدین احکام خاصی وجود دارد. مثلاً اگر فرزندی پدر و مادر خود را بکشد از ارث محروم می‌شود. اما بعضی از رفتار‌ها که ممکن است در شرع حکم حرمت داشته باشند در حقوق حمایت نشده‌اند.
الهام خداپرست تهامی *
انتخابات یک فرآیند تصمیم‌گیری رسمی مبتنی بر قانون اساسی و نظام‌های رأی‌گیری است که طی آن افراد جامعه برای اداره امور عمومی کشور، شخص یا اشخاصی را برای مقامی رسمی برمی‌گزینند و هدفشان تبدیل رأی مردم به یک تصمیم سیاسی است
۲