چطور می‌توانیم از تشتت‌ها و سرگردانی‌ها به سمت یکی بودن حرکت کنیم
اگر من هم می‌خواهم که راه مسلمانی را بروم چشم‌های درون من که در من باز است نباید با طبع پرحیله و پر از ناله و مکر بسته شود. اشکال ما این است که آن چشم درون از سوی آن طبع فرومایه بسته می‌شود و آن وقت غذا‌های مسموم به خورد درون ما داده می‌شود. انگار که ما طفلی باشیم که یک دایه قلابی دارد و این دایه قلابی به جای اینکه به این طفل شیر بدهد گل و لای و لجن را در کام او می‌ریزد
آشتی با خود، گام نخست بازسازی روابط
شاید همین روز‌های اخیر خود شما برای حل مشکلتان به یکی از دادگاه‌ها رفته باشید، و اکنون درک کنید که در آنجا پریشانی و ناامنی عجیبی به دلتان راه پیدا کرده که شدیداً ناآرام‌کننده است. حتی ممکن است دادگاه‌هایی که بار‌ها درونش رفته‌ایم تنها در ذهن خودمان وجود داشته باشد و پرونده روابط که قابل اصلاح نبوده‌اند را در آن‌ها حل و فصل کرده باشیم
روایت قهر و آشتی 2 خواهر در سایه عشق
یکی از زیباترین چیز‌هایی که در دنیا وجود دارد بازسازی رابطه‌ای است که تا چند وقت پیش تیره و تار بود. نفرت و کینه‌ای که رخت برمی‌بندد و جایش را به احیای دوباره رابطه‌ای می‌دهد، از دلنشین‌ترین اتفاقات طبیعت انسانی است.
چرا رابطه ما با زندگی‌مان عموماً تیره است و این تیرگی از کجا می‌آید؟
من در ترافیک ایستاده‌ام و جلوی من خودرویی است که یک و نیم میلیارد می‌ارزد. خودروی من، اما بیشتر از ۲۰ میلیون نمی‌ارزد. وقتی چشم من این صحنه را می‌بیند، اینجا یک واقعیت وجود دارد یا چند واقعیت؟ یک واقعیت بیشتر وجود ندارد. دو ماشین کنار هم قرار گرفته‌اند، همین! اما چرا من در اینجا یک نوع دودستگی در خودم حس می‌کنم، چون دست به مقایسه می‌زنم
مغلوب فریب‌ها و پندار‌های ذهنی نشویم
به تعبیر مولانا: تو مبین که بر درختی یا به چاه / تو مرا بین که منم مفتاح راه. انسان مؤمن چنین می‌اندیشد که موقعیت‌های زندگی نیست که سرنوشت او را تعیین می‌کند بنابراین نگاه نمی‌کند که بر فراز است یا فرود، نگاه نمی‌کند به اینکه در چاه است یا در کاخ، بلکه می‌داند که در هر صورت مفتاح و کلید در دست خداوند است
صبورانه رانندگی و بدون تنش زندگی کنیم
راننده‌ای را در نظر بگیرید که با دیدن اقوام خویش در آن سر خیابان، دستان مبارک خود را روی بوق قرار می‌دهد و پشت سر هم و گاهی با ریتم خاصی تمامی تلاش خود را برای متوجه ساختن آنان می‌کند.
نقش صبر در تحمل دشواری‌ها و گذر از مشکلات
دیدمان به مشکلات و مصیبت‌ها را عوض کنیم؛ انسان اگر هدفش را بداند و در مسیر هدفش حرکت کند مشکلاتی هم که برایش پیش می‌آید را تحمل می‌کند. انسانی که دیدش به مصیبت عوض شد و آن را وسیله‌ای برای رسیدن به کمال دانست تسلیم و راضی می‌شود
مهربانی بر همه چیز غلبه می‌کند
هیچ گونه ژن و ساختار زیستی خاصی برای بروز پرخاشگری و خشونت و تجاوز در انسان وجود ندارد و حصول امنیت و آرامش و صلح بر اساس اصول علمی امکان‌پذیر است. اساسی‌ترین اقدام به منظور پیشگیری و کنترل پرخاشگری، ایجاد و تقویت این باور مهم است که پرخاشگری امری غیر قابل اجتناب نبوده و تحت تأثیر هرگونه عاملی، حتی عوامل زیستی، قابل کنترل است
همکلامی با نسرین صمصامی، قصه‌نویس و قصه‌گوی کود‌کان د‌رباره ابعاد تربیتی قصه‌گویی
قصه‌گویی، شأن و جایگاه بسیار بالایی د ارد و والد ین نباید د ر تربیت کود کان خود آن را ناد ید ه بگیرند. صمیمت و گرمی و جذابیتی که د ر قصه گفتن والد ین برای بچه‌ها هست با هیچ چیز د یگری برای بچه‌ها برابری نمی‌کند. والد ین این فرصت ناب را د ر تربیت بچه‌ها از د ست ند هند. فراموش نکنیم که همه چیز د ر د نیای قصه‌ها بر ذهن و د ل کود ک می‌نشیند
همبازی شد‌ن با بچه‌ها خانه را گرم می‌کند
همه ما لذت و شور و هیجان بعد از یک بازی خوب را چشید‌ه‌ایم، انرژی‌ای که برای انجام یک بازی پر از تحرک گذاشته‌ایم و سرحالی بعد از آن را مزه مزه کرد‌ه‌ایم. قطعاً بازی یکی از ابزار‌های ارتباطی با یکد‌یگر است.
۱۰