نعمت‌الله نصیری از آغاز تا رسیدن به تصدی‌گری امنیت آریامهری
نصیری که تا چند روز پیش از کودتای 28 مرداد در بازداشتگاه به خاطر دستگیری‌اش به شاه فحش می‌داد و می‌گفت: «محمدرضا خودش فرار کرد و ما را در چنین مخمصه‌ای انداخت!» پس از آن سعی داشت خود را در صف اول کودتاچیان قرار داده و جزو دوستان شاه باشد.
پهلوی‌ها در آیینه شعبده رسانه‌های بیگانه در گفت‌وگوی «جوان» با علی‌اکبر رنجبر‌کرمانی
سلطنت‌طلبان با استفاده از فضای باز اینترنت و فضای مجازی امکان پخش گسترده تبلیغات خود را پیدا کرده‌اند، اما مسئله این است که آیا این‌ها چیزی شبیه به راهپیمایی 22 بهمن را می‌توانند راه بیندازند؟ امروز کسی در ایران طرفدار سلطنت نیست
اشرف پهلوی در دوران پدر، روایتی از شکل‌گیری یک عقده حقارت
علاوه بر تنهایی در دوران کودکی، مسئله دیگری هم سامان روحی اشرف را به هم می‌ریخت، یعنی زندگی در خانواده‌ای منظم و اجبار به رعایت انضباط شدید نظامی مورد دلخواه رضاخان. هیبت نظامی رضاخان در جمع خانواده از او پدری هولناک ساخته بود.
وابستگی مطلق پهلوی‌ها در آیینه خاطرات درباریان و کارگزاران
روی کار آمدن سلسله پهلوی حاصل اقدامات قدرت‌های بیگانه به خصوص انگلستان و عوامل داخلی آن‌ها بود و این نکته از جمله اساسی‌ترین منابع شکل‌گیری فساد سیاسی در دربار پهلوی به شمار می‌آید.
خوانشی از زندگی شاپور بختیار از مبارزنمایی تا سازش با پهلوی دوم
به احتمال زیاد آنچه بختیار را وادار به پذیرش نخست وزیری کرده و موجب گشته سال‌ها مبارزه و دوستان خود را در جبهه ملی فراموش کند، تنها ناشی از جاه‌طلبی او و امیدش به این بوده که بتواند پس از مدتی خود اعلام جمهوری کند که البته امکاناتش را در دست نداشت.
خوانشی از کارنامه نعمت‌الله نصیری در قامت کارگزار امنیتی حکومت پهلوی دوم
نعمت‌الله نصیری در دوران مسئولیت خویش در ساواک، حتی اجازه یافت تا خاندان پهلوی را نیز تحت نظارت ساواک قرار دهد و هم از این روی، رفتار آن‌ها زیر نظر گرفته می‌شد و از طریق نصیری به اطلاع شاه می‌رسید. به این دلیل اکثر اعضای خانواده پهلوی با وی رابطه خوبی نداشتند
منش فکری و عملی پهلوی نخست و واپسین در آیینه روایت اطرافیان
وابستگی به قدرت‌های بیگانه و استبداد دو ویژگی اساسی سلسله پهلوی به شمار می‌آمد و بدیهی است که چنین نظامی در اجرای سیاست‌ها و طراحی برنامه‌های خود مرتکب تخلفات و اشتباهات فاحش و فراوانی شود. نتیجه طبیعی چنین طرح‌ها و سیاست‌هایی پدید آمدن نابسامانی در تمامی عرصه‌های جامعه بود
داریوش همایون و بالاگرفتن امواج انقلاب، یک روایت خواندنی
داریوش همایون نیمه‌شب 15 آبان در خانه خویش بازداشت شد و پس از آن مأموران فرمانداری نظامی تهران وی را تحویل زندان دژبان مرکز، واقع در پادگان جمشیدیه دادند. بی‌شک همایون آن شب به‌یادماندنی را هرگز فراموش نکرد.
محمدرضا پهلوی در قامت یک دیکتاتور مطلقه در آیینه خاطرات و روایات اطرافیان
از مهم‌ترین مفاسد سیاسی دربار محمدرضا پهلوی، استبداد و دیکتاتوری بود که عمدتاً در شخصیت پهلوی دوم نمود می‌یافت. این خصیصه منفی آنچنان در دربار ریشه دوانیده بود که موجبات بسیاری از نابسامانی‌ها و آشفتگی‌ها در عرصه‌های مختلف کشور را فراهم آورده بود و به عنوان یکی از عوامل اساسی در سرنگونی حکومت پهلوی شناخته شده است
روایت‌ها و تحلیل‌های درباریان از سرشت استبدادی پهلوی دوم
فریدون هویدا: «متأسفانه غرور و تکبر شاه طی همین مراسم تاج‌گذاری نیز ظهور کرد و به جای آنکه توسط نماینده‌ای از سوی مردم تاج بر سر بگذارد، خود تاج را برداشت و بر سر نهاد، در حالی که با این کار حداقل می‌توانست به صورتی سمبلیک نشان دهد که علاوه بر مقام موروثی، منتخب ملت نیز هست»
۵