قضات دادگستری از حدود و ثغور و اهمیت پزشکی قانونی می‌گویند
بیش از ۹۸ درصد نظرات پزشکی قانونی در دادگاه‌ها مورد قبول و توسط قضات مستند صدور رای واقع می‌شود.
روز چهارشنبه (۹۸/۲/۱۸) در صفحه اجتماعی گزارشی با عنوان "وکالت کیلیویی چند؟ " منتشر شد. گزارشی که در فضای مجازی واکنش‌هایی را به دنبال داشت.
خبر اصلاح تبصره ماده ۴۸ در حالی است که ایرادات موجود در آن طرح اصلاحیه را باز هم نیازمند اصلاح می‌کند
کانون وکلا معترض، قوه قضائیه معترض، وکلا معترض و در حالت کلی تبصره‌ای قانونی، اما بی‌مدافع! تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری!
قشر کارگر همواره در طول تاریخ با تحمل مصائب روزگار گذرانده و شاهد تضییع حقوق خویش بوده است. در این میان، اما وجود تبعیض‌های جنسیتی، منجر به ایجاد موقعیتی بغرنج‌تر برای کارگران زن شده است.
مرکز امور مشاوران قوه قضائیه با عمل به تکالیف قانونی و پررنگ ساختن ظرفیت‌های تعریف شده برای خود می‌تواند دسترسی به خدمات حقوقی را برای همه مردم فراهم سازد.
گروه حقوقی روزنامه «جوان» در گفت‌وگوی تخصصی با کارشناسان حقوقی- رسانه‌ای به ظرفیت‌های قانونی برای مقابله با جرایم مبتنی بر بستر اینترنت پرداخته است.
در جهان امروز، اینترنت، رایانه و شبکه‌های اجتماعی روز به روز جایگاه مهم‌تر و کارایی بیشتری پیدا می‌کنند. به مثابه رشد و گسترده شدن این فضا، قطعا دامنه بروز انحرافات و تخلفات و جرایم هم فراهم‌تر می‌شود.
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور:
۱۱