تكليف تيم ملي كشتي فرنگي فردا مشخص مي‌شود. فرنگي‌كاران ايراني در مسابقات جهاني امريكا نتوانستند مقامي بهتر از چهارمي كسب كنند.
سهراب مسابقات جهاني و المپيك را از دست مي‌دهد!
ديروز رئيس فدراسيون وزنه‌برداري و سرمربي تيم ملي وزنه‌برداري طي نشستي پاسخگوي سؤالات خبرنگاران بودند.
اينكه ما در مسابقات جهاني لاس‌وگاس نتيجه نگرفتيم و با ناكامي زيادي روبه‌رو شديم، درست است اما بايد ريشه‌يابي كنيم ببينيم چرا به لحاظ روحي و فني براي كشتي‌گيري مثل سوريان آن اتفاق مي‌افتد
۷