هفتمين روز از رقابت‌هاي المپيك نظاميان جهان(سيزم) با كسب عنوان نايب قهرماني توسط تيم كشتي آزاد به پايان رسيد.
۵