«جوان» راهکار‌های تأمین بنزین را بررسی می‌کند
واردات بنزین به لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی عاری از مسئله نیست، چه آنکه در وهله اول، عدم‌النفع بالایی را بر کشور تحمیل می‌کند.
«جوان» ابعاد نظام جدید یارانه‌های انرژی بنزین را بررسی می‌کند
شواهد حاکی از بروز ناترازی بنزین در کشورمان است. طبق آمار وزارت نفت، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا اواخر شهریور معادل ۱۱۶ میلیون لیتر در روز بوده که این رقم در مقایسه با میانگین مصرف در مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۱۳ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
اختصاص سهمیه بنزین به کدملی را راهکار مناسبی برای حل و فصل مشکل و کمک به بهینه‌سازی مصرف در کشور می‌دانند با این رویکرد جدید عؤاید حاصل از کاهش مصرف بنزین به طور کامل به مردم منتقل خواهد شد و دیگر از افزایش قیمت بنزین، دولت نفع نخواهد برد و در این سازوکار علاوه بر بازتوزیع مناسب یارانه‌های انرژی در بخش بنزین، اصلاح مصرف بنزین را نیز به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با «جوان»:
یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینه انرژی، بحث مصرف بالای بنزین و ناترازی بنزین است که با توجه به اتفاقات رخ داده در زمینه کرونا و همچنین عدم توسعه ظرفیت پالایشی که در دولت قبلی رخ داد، امروز با مصرف فزآینده بنزین و ناترازی بزرگی در زمینه بنزین مواجه هستیم و این رشد ناترازی نیز همچنان ادامه دارد.
در شرایطی به سر می‌بریم که ۱۲ میلیون لیتر ناترازی بنزین وجود دارد و مدیریت آن به شدت دشوار شده است؛ شاید بهترین راه برای برون رفت از چنین مشکلی احیای دوباره ستاد مدیریت سوخت باشد.
۵