نظری بر اثر تاریخی- پژوهشی «قلمرو اندیشه آل‌احمد»
نظری بر اثر پژوهشی «تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات آیت‌الله خادمی»
حاشیه‌ای بر انتشار اثر تاریخی- پژوهشی «اخوان‌المسلمین چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چندین کتاب درباره تاریخ، رهبری و عملکرد اخوان‌المسلمین مصر برای شناخت برنامه و اهداف این سازمان، ترجمه و منتشر ساختم که باز مورد توجه و استقبال عموم علاقه‌مندان به مسائل جهان اسلام و تاریخ حرکت‌های اسلامی معاصر قرار گرفت
هماره با این ادعا همدلی کرده ام که صاحبان نام‌های بزرگ و القاب پر طمطراق در تاریخ، گاه پایشان به چاله‌هایی می‌رود که به همان نسبت بزرگ است و عمیق و گاه کشنده! این قلم احمد قوام-که شصت و هفت سال پیش در چنین روز‌هایی، به دشوارترین مصاف دوران حیات خویش گام نهاد-را در زمره این جماعت می‌بیند
به بهانه بازنشر یادنامه شهید «عبدالحمید دیالمه»
نظری بر خاطرات نو انتشار آیت‌الله حاج سیدمحمدتقی شاهرخی خرم‌آبادی
به بهانه انتشار اثر تاریخی نقد خاطرات عباس امیرانتظام
خاطراتی از روابط و مناسبات آیت‌الله العظمی سید محمد شاهرودی با رهبر معظم انقلاب
خاطراتی که آیت‌الله سید عبدالهادی شاهروی از دیدار‌های آیت‌الله العظمی سید محمد شاهرودی با رهبر معظم انقلاب نقل کرده است، از آن روی که تاکنون خبر و محتوای این ملاقات‌ها رسانه‌ای نشده، بس خواندنی و جالب توجه می‌نماید.
مروری بر کارنامه سیاسی عباس روافیان (امیرانتظام)
۲۰ خرداد ۱۳۶۰ خبری در جامعه پخش شد مبنی بر این که عباس امیرانتظام که دو سالی بود به جرم جاسوسی در بازداشت به سر می‌برد به حبس ابد محکوم شد. این حکم ابتدا اعدام بود که با تلاش‌ها و وساطت مهندس بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت
محمدحسین میرزا قاجار و رؤیای ناکام احراز سلطنت
محمدحسن میرزا پس از وفات احمدشاه قاجار، در پاریس اعلامیه‌ای انتشار داد و خود را پادشاه قانونی ایران خواند. محمدحسن میرزا بعد از وفات برادر، غالباً در یکی از دهکده‌های مجاور لندن می‌زیست و با عایدی مختصری که به موجب وصیت برادرش به او می‌رسید و برخی مستمری‌های دیگر که به طور کمک و اعانه به او پرداخت می‌شد، با تنگدستی گذران روزگار می‌کرد.
۱۰