به بهانه بازنشر اثر تاریخی-پژوهشی «خاطرات قائم‌مقام‌الملک رفیع»
به بهانه نشر اثر تاریخی «چالش مشروعیت در رژیم شاه و قتل نخست‌وزیران»
حاشیه‌ای بر اثر پژوهشی «دولت و نیرو‌های اجتماعی در عصر پهلوی اول»
حاشیه‌ای بر انتشار یک اثر پژوهشی درباره باند مهدی هاشمی
نکات و تأملاتی درباره یک گفت‌و‌شنود «جوان» در موضوع تاریخچه و کارنامه گروه اخوان‌المسلمین
آیت‌الله کاشانی روابط حسنه‌ای با اخوان داشت و با شهید حسن‌البنا در مراسم حج دیدار داشته است و پس از شهادت حسن‌البنا، داماد او به نام دکتر سعید رمضان در سفری به ایران از آیت‌الله کاشانی می‌خواهد که رهبری اخوان را بپذیرد، ولی آیت‌الله کاشانی به علت دوری از مصر و عدم امکان رهبری از راه دور، آن را نمی‌پذیرد
حاشیه‌ای بر اثر تاریخی- پژوهشی «مدرس و سیاستگذاری عمومی»
مروری بر نحوه مواجهه آیت‌الله حسینعلی‌منتظری با فرآیند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی
آیت‌الله منتظری در پاسخ به اظهار نگرانی شخصیت‌های نظام در باره ارتباط او با مهدی هاشمی معدوم، به وزیر وقت اطلاعات گفت: «همه آنان بی‌خود می‌گویند! من به او اطمینان دارم! من او را از کوچکی می‌شناسم! با ما هم‌پیاله و با محمد همراه بود و از شما چه پنهان که من به این‌ها کمک می‌کنم تا سلاح بخرند...»
نظری بر اثر تاریخی- روایی «سیمای استاد در آیینه نگاه یاران»
به بهانه انتشار خاطرات سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی
نظری بر اثر تاریخی- پژوهشی «زنان در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران»
۱۱