«تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی» در آیینه دیدگاه‌ها
روایت و تحلیلی از تشعشعات یک سازمان سوسیالیستی در ایران
پیدایش اجتماعیون‌عامیون و دموکرات‌عامیون در نقاط عطف حاکمیت مشروطه روی داد. اجتماعیون‌عامیون که خود را از مجاهدین می‌پنداشتند، در قبل از استقرار استبداد صغیر موجودیت یافتند. دموکرات‌عامیون، در ایام آغازین مجلس دوم با فعالیت‌های سیاسی و ارائه برنامه‌های اصلاحات در ایران مقابل اعتدالیون، اهداف ایشان را در قالب یک انقلاب اجتماعی مطرح کردند
«حزب توده در سبزوار» در آیینه یک پژوهش نوانتشار
«محمدرضا کائینی» منتشر کرد
این قلم آشنایی و مراوده با زنده یاد آیت‌الله سید هاشم رسولی محلاتی را، از خاطرات شیرین خویش می‌داند. این رابطه از سربند ویژنامه‌هایی پیش آمد که نگارنده برای رهبر کبیر انقلاب و تنی چند از نامداران انقلاب منتشر ساخت و در خلال فراهم آوردن آن، با آن روحانی دانشور به مصاحبه پرداخت.
نظری و گذری بر «زندگی و مرگ جهان پهلوان تختی در آیینه اسناد»
چند و چون تحلیل‌های متناقض در تبیین شخصیت آیت‌الله طالقانی
تاریخ شفاهی ما مثل سایر گونه‌های تاریخ‌نگاری‌مان، مثل انتشار اسناد و عکس‌هایمان به شدت تحت تأثیر صف‌آرایی‌های سیاسی است و تا زمانی که این آفت بزرگ علاج نشود تاریخ‌نگاری ما واقعاً ابتر و بی‌خاصیت خواهد بود.
نظری و گذری بر خاطرات آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی
یادداشت «محمدرضا کائینی» پیرامون اقدام خصمانه اینستاگرام
یکی از پدیده‌های رخ نموده در ماجرای ترور سردار سلیمانی، آسیب پذیری آشکار رسانه‌های جبهه انگلیسی/عربی/عبری است.
نظری بر اثر تاریخی- پژوهشی «زندگینامه ارتشبد حسین فردوست»
مبارزات حزب ملل اسلامی و چند و، چون گزارش آن به تاریخ
اعضای حزب ملل اسلامی با وجود حال و هوای کاملاً مناسب و هماهنگی مواضع با انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و اعتبار و شهرت، ترجیح دادند در یکی از احزاب یا نهاد‌های انقلابی بدون استفاده از نام و عنوان حزب فعالیت کنند به گونه‌ای که تقریباً تا دو دهه پس از پیروزی انقلاب، بحثی از گذشته، فعالیت‌ها، دیدگاه‌ها و خدمات خود نداشتند
۱۱