پراکندگی نهادی کنونی، موازی‌کاری، ضعف پاسخگویی و شفافیت نسبت به عملکرد و عدم‌دریافت نتیجه مطلوب و متناسب با بودجه تخصیص‌یافته، نهاد‌های مختلف حکومت و نیز نخبگان و پژوهشگران حوزه خانواده را بر آن داشته است ضمن نقد و ارزیابی علمی و عملی الگو‌های تجربه‌شده، به ارائه مدل‌های جایگزین برای آن بپردازند؛ ارائه الگو‌هایی که ضمن وجود برخی تفاوت‌ها، همگی هم‌نظر هستند که ساختار‌های فعلی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و در این میان، نهاد خانواده بیشترین آسیب را به این سبب متحمل است.
هفته پیش بود که سخنگوی کمیسیون فرهنگی خبر داد اعضای این کمیسیون دولت را مکلف به تشکیل «وزارت خانواده» کردند. بسیاری از افراد همواره معتقد بودند قوانین حوزه خانواده بستر اجرایی مناسبی ندارند و تا زمانی که برای اجرای قوانین بستر اجرایی نظیر وزارت خانواده ایجاد نشود، معضلات این حوزه رفع نخواهد شد
بررسی خروجی پنجاه و سومین نشست عادی شورای حقوق بشر نشان می‌دهد که کشور‌های غربی همچنان حقوق بشر را در قالب ادعا‌های زیبا، اما بی مصرف پیش می‌برند.
کودکان پناهجوی روهینگیایی در اردوگاه‌های پرجمعیت در بنگلادش وضعیتی بحرانی را سپری می‌کنند و دسترسی به آموزش و تحصیل برای آن‌ها غیرممکن است.
اگر در اروپا با حجاب مخالفت شود اسم آن دموکراسی است، اما اگر در کشور اسلامی با بدحجابی و بی‌حجابی مبارزه شود ضدحقوق بشر تلقی می‌شود!
در همه جوامع و فرهنگ‌ها لزوم رعایت حداقلی پوشش انسان در سطح جامعه امری پذیرفته شده است. هر کشوری به نسبت شرایط خود محدودیت‌هایی را در برخی زمینه‌ها اعمال می‌کند که شاید کمتر در مورد آن سخنی بشنویم. در اروپا و امریکا به رغم ادعا‌ها در مورد آزادی زنان در نوع انتخاب پوشش، گزارش‌ها نشان می‌دهد روزبه‌روز فشار‌ها علیه زنان مسلمان محجبه بیشتر و بیشتر می‌شود.
تصمیم آمریکا برای ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین نشان می‌دهد که هیچ حد و مرزی برای اقدامات جنگ‌‎افروزانه واشنگتن در جهان وجود ندارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده می‎گوید آمریکا در بسیاری از جنایاتی که در زمینه حقوق زنان روی می‌دهد، رتبه نخست را دارد.
سعید محمدی، پژوهشگر
حقوق زنان یکی از پایه‌های ادعایی امریکا در دفاع از حقوق بشر و به ویژه زنان در کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های مستقل است، مایلم درباره وضعیت حقوق زنان در خود امریکا بفرمایید. اینکه چه وضعیتی دارند و آیا همانطور که دولت امریکا مدعی است، حقوق زنان امریکایی رعایت می‌شود؟ مخصوصاً حقوق زنان رنگین پوست.
با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظم نوین در حقوق بین‌الملل و بشر، کشور‌ها ساختار جهانی و جامعه بین‌الملل را نیازمند صحنه جدیدی دیدند و به دنبال آن سازمان ملل متحد شکل گرفت
اسماعیل آجرلو
لیبرالیسم با آموزه‌ها و اصول خود یکی از حامیان سرسخت حقوق بشر است. مصادیق این گفتمان در حوزه حقوق بشر چیست و آیا اساساً تفکر لیبرالیسم و نظام‌های برآمده از آن مثل امریکا در مسیر حیات و تعالی بشر قرار دارد؟
۷