يك نقره و 2 سهميه المپيك حاصل تلاش فرنگي‌كاران در روز اول رقابت‌هاي جهاني
رقابت‌هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان 2015 در حالي در لاس‌وگاس امريكا پيگيري مي‌شود كه در روز اول مسابقات نمايندگان ما در اوزان ۶۶ و ۷۵ با نتايج ضعيفي كه گرفتند، نتوانستند انتظارات را برآورده كنند
رقابت‌هاي كشتي قهرماني جهان- لاس‌وگاس
رقابت‌هاي كشتي فرنگي قهرماني جهان در حالي از امشب ساعت 21:30 به وقت ايران در لاس‌وگاس امريكا برگزار مي‌شود كه...
تيم‌ملي و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ي امسال ما در مسابقات آسيايي طبيعتاً با چهره‌هاي جديد شركت مي‌كند...
۱۰