پيام كشتي‌گيران ايراني در مسابقات جهاني لاس‌وگاس
تيم‌هاي ملي كشتي آزاد و فرنگي ايران در مسابقات جهاني امريكا با شعار «آب سرمايه ملي، كشتي ورزش ملي» روي تشك مي‌روند...
هاشمي با كشتي‌گيران به لاس‌وگاس مي‌رود
كيومرث هاشمي رئيس كميته ملي المپيك به همراه شاهرخ شهنازي دبير كميته المپيك در فاصله چهارروز مانده تا اعزام كشتي‌گيران ايران به مسابقه‌هاي جهاني 2015 لاس‌وگاس از تمرين‌هاي اين تيم بازديد كرد...
۱۱