نتايج درخشان بچه‌هاي نونهال تكواندوي كشورمان در مسابقات قهرماني جهان حاصل آينده‌نگري و يك كار جمعي است كه به بار نشسته است...
۷